ullervad - Mariestad

ad
ariest
Mot M
Brunnsberg
Ridhus
ULLERVAD
.
sv
ol m
tth
Ko
Sva
rva
rev
.
v.
n
n
Ull
er va
d sväg
en
M usk
öt
Spinnar
evä
ge
Vä
g
en
äg
Kvarn
v
20
1
Ullerås
Ullervads
skola
Munkströmsvägen
äge
Spolv
Bi
nd
vä
ge
n
Vi
n
at a
h
em
sv.
ll a g
Gustavsbergsväg e
Bro
v.
mals
Vad
.
arev
Väv
.
dsv
går
Bro
pv.
an
Tid
Elljusspår
n
ge
vä
.
a f tv
gen
Sk
m
Sta
rs
Fo
ä
Varpv
n
Ullervads
Servicehus
kyrka
Mo
t
Å
n
ge
vä
Mo
h
olm
© Mariestads kommun, Tekniska förvaltningen, Kart o Proj