2016/17:868 Anonyma vittnen

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
2016/17:868 Anonyma vittnen
Domstolarna har en central roll i vår demokrati med att lagföra de personer som
begår allvarliga brott. Vi ser nu att flera städer drabbas av grov kriminalitet
med skjutningar och mord. I flera fall menar polisen att det är uppgörelser
mellan kända kriminella gäng. Även oskyldiga har drabbats, även om
majoriteten av dem som förekommer i dessa uppgörelser är individer med lång
kriminell bakgrund. Polisens utredningsarbete är en förutsättning för vad som
senare kan bedömas av åklagare och domstol. Trots vissa inslag av
vittnesåtgärder, relativt dyra insatser kring skydd och samverkan mellan
myndigheter, förblir många ärenden ouppklarade.
Allt fler poliser intygar att det blivit svårare att få personer att lämna in tips
samt att vittna i domstol. Rättsväsendet larmar även om att enskilda kriminella
köper sig fria genom att göra upp sinsemellan för att undgå lagens inblandning.
Liberalernas arbetsgrupp för rättspolitik har nyligen föreslagit att Sverige ska
utreda möjligheten att i särskilda fall använda sig av metoden med anonyma
vittnen. Det finns även flera åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa
personsäkerhetsfrågorna i domstolarna men även att vi har ett fungerande
vittnesskyddsprogram.
Mot bakgrund av detta blir frågan till justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson:
Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att fler ska våga
vittna och biträda rättsväsendet i syfte att fler ska lagföras för brott som
begåtts?
………………………………………
Roger Haddad (L)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
David Carvajal
2 (2)