agora ingår samarbete med clear channel

 PRESSMEDDELANDE 2017-­02-­14 AGORA INGÅR SAMARBETE MED CLEAR CHANNEL A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) (AGORA) – har tecknat ett avtal med Clear
Channel, ledande i Sverige inom digital reklam, om cirka 100 digitala skärmar i Agoras
gallerior. Affären innebär en möjlig intäkt på årsbasis om cirka 6 – 8 miljoner kronor.
Agora har valt Clear Channel som samarbetspartner för att förstärka och höja den kommersiella
miljön i Agoras gallerior med digitala skärmar. Skärmarna beräknas vara på plats till sommaren.
– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra gallerior, och digitala skärmar kommer att bidra
mycket till upplevelsen. Vi är glada över att ha Clear Channel som partner. De är
marknadsledande och har lång och gedigen erfarenhet, säger Wilner Anderson, VD Agora.
För ytterligare information kontakta:
Wilner Anderson, VD, [email protected], +46 706 08 80 80
Peter Gullberg, förvaltningschef, [email protected], +46 702 30 60 11
Denna information är sådan information Agora är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande 2017-02-14, kl. 08.30 CET.
AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB, publ) – är ett fastighetsbolag med fokus på ägande
och förvaltning av detaljhandelsfastigheter i region- och mellanstora städer. Våra fastigheter ska
vara de mest attraktiva handels- och mötesplatserna på orten. Vi har idag 23 fastigheter på 16 orter
med en sammanlagd yta av 270 000 kvadratmeter till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor,
och vi avser att växa på både befintliga och nya orter. Agora är listat på Nasdaq First North. Remium
Nordic AB är Agoras Certified Adviser.
För mer information www.agoraretail.se