Introduktion för nya förtroendevalda. 8 tim

Introduktion för nya förtroendevalda. 8 tim
Tid: 27/4
Plats: Fagersta exp, västmannavägen 23
Målgrupp : Nya förtroendevalda, avd-ombud och
skyddsombud.
Kursledare: Lars Piirhonen och Henrik Jansson.
Kursinnehåll:
Denna kurs är den första du får som nyvald förtroendevald.
Du får en introduktion och möjlighet att träffa andra
förtroendevalda samt få en inblick i ditt åtagande som ny
förtroendevald. Du kommer att få träffa de ansvariga inom de
olika uppdragen från avdelningen.
Du som ny förtroendevald kan kontakta din klubb/
gruppordförande som skall anmäla dig till kursen.
Ekonomi:
Din arbetsgivare betalar din lön enligt förtroendemannalagen § 7
och om du har friskift betalar IF Metall fritidsersättning och även
resekostnader.
Om du är allergiker och behöver specialkost så anmäl det i tid.
Anmälan senast 13 april till din ordförande som sedan anmäler
dig till studieansvarige på arbetsplatsen eller Mikael Westberg
070-2124621 eller [email protected]
Välkomna