S*Fauve Pappa GR Nektarcats Duffy, SOM o, född

Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
För att få dina kattungar registrerade maila till: Webmaster Eva Malmeström
Födda:
2016-12-02 - SE* Tavebo Katten
Pappa
Mamma
FI*Kisompa´s Joshua Kimmich
PK Normal
- SOM n, född
PRA
2015
Bärare
12 06, Ej ögonlyst
CH NightRox Tavebo Ida PK
- SOM
Normal
o, född 2015 01 06, EjPRA
ögonlyst
Normal
Namn
se
Ras
Kön
SE*Tavebo katten AyashaSOM
SE*Tavebo katten Ayla
SOM
Hona
Hona
SE*Tavebo katten AnnawanSOM
SE*Tavebo katten Akilles
SOM
Kontaktinformation
Namn
Veera Fridén
Telefon
033-157377
2016-12-30 Pappa
Mamma
Färg
n
Status
o
Tingad
Tingad
Hane
p
Tingad
Hane
n
Tingad
E-post
Hemsida
Mer info
[email protected]
www.tavebokatten.
SE* Dagsmeja's
Baron Aliravita, ABY o, född
PK 2015-12-12, Normal
Ögonlyst?
PRA Normal
S*Maghreb's Snorkfröken,PK
ABY
Normal
o, född 2014-01-22, Ögonlyst?
PRA Normal
Namn
Ras
SE*Dagsmeja's Belladonna
ABY
SE*Dagsmeja's Basilika
ABY
Kön
Hona
Hona
Färg
o
o
Status
Mer info
Tingad
Till salu
1 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
SE*Dagsmeja's Balsamin
ABY
SE*Dagsmeja's Berberis
SE*Dagsmeja's Bentry
Hona
ABY
ABY
o
Till salu
Hane
Hane
Kontaktinformation
Namn
Katerina Åberg
Telefon
072-395 47 97
o
o
Tingad
Tingad
E-post
Hemsida
[email protected]
2017-01-04 - S* All Inclusive
Pappa
Mamma
S*All Inclusive Charlie, ABYVAR
PK Normal
n, född 2016-01-26,
PRA Normal
Ögonlyst?
S*All Inclusive Sola Makemake,
PK Normal
ABYVAR o, född 2015-01-01,Ögonlyst?
PRA Normal
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
Leyla
Luna
ABY var
ABY var
Hona
Hona
n
a
Tingad
Tingad
Lilly
ABY var
Hona
a
Tingad
Luke
SOM
Hane
n
Tingad
Lando
SOM
Hane
n
Tingad
Kontaktinformation
Namn
Katinka Pålsson
com
Telefon
0760-286908
mali.se
E-post
Hemsida
Mer info
[email protected]
www.allinclusiveso
2 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
2017-01-12 - S*Backilandets
Pappa
Mamma
S*Aucuparias´s KATTmandu,
PK Normal
Aby a, 2015-04PRA
15,Bärare
Ej ögonlyst,
S*Primuz-Zezam Kajza, Aby
PK a,
Normal
2015-05- 01, Ej ögonlyst,
PRA Normal
S*Backilandets Abbe vonABY
Ekorntorp
Hane
a
Bild
S*Backilandets Aldo von Ekorntorp
ABY
Hane
a
Bild
S*Backilandets Amos vonABY
Ekorntorp
Hane
a
S*Backilandets Adela vonABY
Ekorntorp
Hona
a
S*Backilandets Alwa von ABY
Ekorntorp
Tingad
Tingad
Till salu
Bild
Till salu
Hona
Bild
a
T
Bild
m
Kontaktinformation
Namn
Eva Wålinder
Telefon
070-257 81 92
E-post
[email protected]
Hemsida
2017-01-18 - S*Amber Eyes
Pappa
GIC Bright Sky af Khartoum
PK -Normal
ABY n, JW, DVM, 16-03-2012,
PRA Normal
Ej ögonlyst
3 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
Mamma
1
Hane
2
GIC S'Amber Eyes LovelyPK
Lucille
Normal
Aby n, 2012-08-11, ögonlyst
PRA Normal
sommar 2014
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
n
ABY
Tingad
ABY
Kontaktinformation
Namn
Audrey Lind
Telefon
076-173 38 39
Hane
E-post
Hemsida
n
Mer in
Till salu
[email protected]
www.ambereyes.se
2017-01-23 - S*Nekayahs
Pappa
Mamma
IC IT*Solarian Voyager, ABYn,
PK Normal
2013-03-30, PRA
ej ögonlyst
Bärare
IC S*Blytens Calypso, ABYn,
PK Normal
2015-02-05, ej ögonlyst PRA Normal
Namn
Ras
S*Nekayahs Tango
Hane
S*Nekayahs Teo
Hane
S*Nekayahs Tiara
Hona
S*Nekayahs Tua
Hona
ABY
n
ABY
n
ABY
n
ABY
n
Kontaktinformation
Namn
Kristin Stenmark
Telefon
090-18 86 33
Kön
Färg
St
Till salu
Till salu
Tingad
Tingad
E-post
Hemsida
[email protected]
www.kattkristin.se
4 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
2017-01-31 Pappa
Mamma
(N) Kiachero
CH (N) Kiachero Litchi JWPK
- SOM
Normal
n, født 13.01.2016,
PRA Normal
ögonlyst ?
GIC (N) Kiachero ChatimaPK
- SOM
Normal
a, født 16.11.2013, ögonlyst
PRA Normal
?
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
1
SOM
Hona
a
Till salu
Kontaktinformation
Namn
Anne Wiker
Telefon
Hemsida
2017-02-03 Pappa
Mamma
Mer info
E-post
[email protected]
kiachero.wordpress.com
(N) Kiachero
CH (N) Kiachero Litchi JWPK
- SOM
Normal
n, født 13.01.2016,
PRA Normal
ögonlyst ?
(N) Kiachero Haakina - ABY
PK n,
Normal
født 15.01.2015, ögonlyst
PRA
? Normal
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
1
2
3
4
ABY var
SOM
ABY var
ABY var
Hona
Hane
Hona
Hona
n
n
n
a
Till salu
Till salu
Till salu
Till salu
Kontaktinformation
Namn
Anne Wiker
Telefon
Hemsida
Mer info
E-post
[email protected]
kiachero.wordpress.com
5 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
2017-02-04 - SE*Kung Minos
Pappa
S*Maghreb's Snusmumriken PK Normal
ABY n, född 2014-01-22,
PRA Normalögonlyst ?
Mamma S*Truly Cosmic Nailah - ABY
PK Normal
var as, född 2013-01-26, PRA
ögonlyst
Normal
?
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
Hona
as
Till salu
SE*Kung Minos Märta ABY var
Hona
SE*Kung Minos Bertil
ABY var
Hane
SE*Kung Minos Alfred ABY
Hane
as
Tingad
SE*Kung Minos Greta ABY var
Hona
n
as
Tingad
Tingad
SE*Kung Minos Kerstin ABY var
Kontaktinformation
Namn
Karin Carlsson
Telefon
073-5084460
ri.se/
2017-02-08 - Pappa
Mamma
as
Mer info
Tingad
E-post
Hemsida
[email protected]
www.carlssonskatte
SE*Vesselkattens
Baron Alivarita, Aby o, född
PK Normal
2015 12 12, ögonlyst
PRA Normal
?
Vesselkattens Meryl Streep,
PK SOMn
Normalfödd 2013 11 08, ögonlyst
PRA Bärare
?
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
SE*Vesselkattens Madicken
ABY var
Hona
n
Tingad
SE*Vesselkattens Lisabeth
ABY var
Hona
n
Tingad
SE*Vesselkattens Linus-Ida
ABY var
Hona
n
Till salu
Mer info
6 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
SE*Vesselkattens Alva
ABY var
Kontaktinformation
Namn
Ann-marie Moderato
Telefon
073-750 00 11
ductions.se
Hona
E-post
Hemsida
n
Tingad
[email protected]
vesselkattens.jaypro
2017-02-10 - NO*Vaagskatten
Pappa
(N) Tingerling´s Yes Man PK
SOM ns6, Ögonlyst?
Normal
P
Bärare
Mamma
Selma av Revebo (NO), Ögonlyst?
PK
Normal
P
Normal
Namn
Ras
Kön
F
7 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
NO* Vaagskatten Hera
SOM
Hona
n
NO* Vaagskatten Luna SOM
Hona
n
Kontaktinformation
 
Namn
Marianne Jørgensen Vaag
E-post
marianne.vaag
@gmail.com
Telefon
(+47)95204459
Hemsida
8 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
2017-02-13 - S*Maghreb´s
Pappa
Abyhighgeist Boris ABY n,PK
född:
Normal
2016-01-15,PRA
Ej ögonlyst
Normal
Mamma
S*Abbey Garden Lady Marrakech,
PK Normal
ABY o, född: 2013-07-05,
PRA Normal
Ej ögonlyst
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
S*Maghreb´s nr 1
ABY
Hane
n
Tingad
S*Maghreb´s nr 1
ABY
Hane
n
Tingad
S*Maghreb´s nr 1
ABY
Hona
n
Tingad
Mer info
Kontaktinformation
Namn
Maria Christiernin
Telefon
070-4120949
E-post
Hemsida
[email protected]
www.maghrebs.se
2017-02-20 - (N) Kiachero
Pappa
(N) Kiachero Kap'hoo - ABY
PK var
Normal
a, født 3.01.2016,
PRA Normal
ögonlyst ?
Mamma
GIC (N) Kiachero Chatanya
PK- Normal
SOM n, født 16.11.2013, PRA
ögonlyst
Bärare
?
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
Mer in
9 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
1
ABY var
Hona
n
Till salu
Kontaktinformation
Namn
Anne Wiker
Telefon
E-post
Hemsida
[email protected]
kiachero.wordpress.com
2017-02-24 - S*Helinka's
Pappa
Timofey Incendie Etoile
, ögonlyst
*RU, SOM
? a, Född 2015-12-03
PK Normal
Mamma
S*Helinka’s Lana, ABY, a,
ögonlyst
Född: 2011-12-21
?
PRA Normal
PK Normal
PRA
Norma
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
Mufasa
SOM
Hane
a
Tingad
Nala
SOM
Hona
a
Tingad
Simba
ABY
Hane
a
Till salu
Mer info
Kontaktinformation
Namn
Telefon
Helena Sharifi
072-208 12 25
E-post
[email protected]
Hemsida
10 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
2017-02-24 -
SE*Vesselkattens
Pappa
S*Skrasselkattens Yoji, SOM
n
, Född 20
Mamma
S*
,
SOM n
Namn
Litskattens Vendela
Ras
Kön
Färg
Status
SE*Vesselkattens Skrållan
SOM
Hona
n
Tingad
SE*Vesselkattens Stina SOM
Hona
o
Till salu
SE*Vesselkattens MelkerSOM
Hane
n
Mer info
Till salu
SE*Vesselkattens Pelle SOM
Hane
n
Till salu
SE*Vesselkattens MosesSOM
Hane
n
Till salu
SE*Vesselkattens Ruskprick
SOM
Hane
n
11 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
Till salu
Kontaktinformation
Namn
Ann-marie Moderato
Telefon
E-post
073-750 00 11
[email protected]
Hemsida
vesselkattens.jaypro
ductions.se
2017-03-03 - S*Aloysius
Pappa
PrimUz zezam luzifer, ABYn,
2015-03-11
Född
, ögonlyst ?
Mamma
S
Aloysius
C
PK Normal
V
Namn
Ras
Kön
Färg
Status
1
ABY
Hane
o
Till salu
2
ABY
Hane
n
Till salu
3
ABY
Hane
n
Till salu
4
ABY
Hane
n
Till salu
Mer info
Kontaktinformation
12 / 13
Kattungar
Senast uppdaterad 2017-04-20 13:12
Namn
Åsa Ericsson
E-post
[email protected]
om
Telefon
070-719 76 67
Hemsida
http://www.aloysiusb
urmese.se/
Väntade:
2017 Vår - S*Maghreb´s
Pappa
Mamma
Abyhighgeist Boris ABY n,PK
född:
Normal
2016-01-15,PRA
Ej ögonlyst
Normal
S*Maghreb´s Pippilotta, ABY
PK Normal
n, född: 2015-01-08, Ej ögonlyst
PRA Normal
Kontaktinformation
Namn
Maria Christiernin
Telefon
070-4120949
E-post
Hemsida
[email protected]
www.maghrebs.se
13 / 13