information enligt eu 66/2014

INFORMATION ENLIGT EU 66/2014
Attributnamn
Position
Symbol
Värde
Modellbeskrivning
HOC620F,
PNC949492109
Typ av häll
Built-In Hob
Antal kokzoner
4
Antal områden
0
Värmeteknik (induktionszoner och -områden,
strålningszoner, fasta kokplattor)
Radiant Heater
Ø
21,0
cm
Ø
14.5
cm
Ø
14.5
cm
Höger Bak
Ø
18,0
cm
Vänster Fram
ECelektrisk
199.1
Wh/kg
202.3
Wh/kg
För cirkelformade kokzoner eller områden:
Vänster Fram
diameter för användbart ytområde per elektriskt
Vänster Fram
uppvärmd kokzon, avrundat till närmaste 5 mm.
Höger Fram
Energiförbrukning per kokzon eller område
beräknat per kg
Enhet
köksutrustning
Left Rear
ECelektrisk
köksutrustning
ECelektrisk
Wh/kg
köksutrustning
Höger Fram
ECelektrisk
202.3
Wh/kg
183.9
Wh/kg
196.9
Wh/kg
köksutrustning
Höger Bak
ECelektrisk
köksutrustning
Hällens energiförbrukning beräknad per kg
ECelektriska
hällar
EN 60350-2: Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Funktionsprovning