kristiansand 2041 - Kristiansand kommune

KRISTIANSAND 2041
Åpent møte
Presentasjon av parallelloppdrag om langsiktig byutvikling i Kristiansand
Tidspunkt: 15. februar 2017 kl. 17.00-19.15
Sted: Amfiet i Rådshuskvartalet (inngang fra Tollbodgata 33)
Kristiansand kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, utfordret fire fagmiljøer til å
presentere sine framtidsbilder for den langsiktige byutviklingen i Kristiansand.
På det åpne folkemøtet vil to av fagmiljøene vise sine forslag til fremtidens byutviklingsgrep. De to
andre fagmiljøene viser hva de tenker om utviklingen av arealer og løsninger for transport.
Vi håper framtidsbildene vil skape debatt og gi gode innspill til hvordan byen skal utvikle seg framover.
17.00
Velkommen
Ordfører Harald Furre
17.05
Kristiansand 2041
Om parallelloppdraget
Erik Sandsmark
17.10
Kristiansand 2041, byutviklingsgrep 1
Juul og Frost Arkitekter
Helle Juul
17.30
Kristiansand 2041, byutviklingsgrep 2
KAP / Alt. arkitektur
Henrik Lundberg
17.50
Kristiansand 2041, arealbruk og mobilitet 1
Cowi
Malene Kofod Nielsen
Eline Fredriksen
18.10
Kristiansand 2041, arealbruk og mobilitet 2
Norconsult
Christoffer Evju Olavsson
18.30
Paneldebatt med kommentarer og spørsmål fra salen
Ordstyrer:
Erik Sandsmark
19.00
Oppsummering og veien videre
Ragnar Evensen
Velkommen!
Illustrasjon: Cowi