Fra frustrasjon til forståelse

Integreringsutvalget i Utdanningsforbundet Oslo inviterer til
medlemsmøte:
Fra frustrasjon til forståelse
Å se et helt menneske – ikke bare en elev
Dato: Torsdag 2. mars
Tid: 18.00 – 20.30
Sted: Lærernes Hus, Osterhaus gate 4
Ane H. Simonsen:
Ane H. Simonsen er psykologspesialist og jobber ved regionalt
ressurssenter om vold og traumatisk stress. Hun kommer til å snakke om
hvordan traumer og stress påvirker barns evne til læring, og hva en kan
gjøre i klasserommet for å møte dette.
Hashem Jafari:
Hashem Jafari kom til Norge som 20-åring. Da hadde han vært på flukt
siden han var 14 år. Han kunne verken lese eller skrive, nå tar han
lærerutdanning. Hashem deler av sine erfaringer som elev og har konkrete
råd og tips om metoder som fungerer godt og mindre godt.
Melinda Meyer:
Melinda Meyer er psykiatrisk sykepleier og har en doktorgrad i Expressive
Arts.Hun skal snakke om programmet Exit-Expressive Art in Transition og
viktigheten av aktivitet for asylsøkere. Exit er et program som er basert på
anerkjente kunst og uttrykksterapeutiske prinsipper som bygger på resiliens
gjennom ikke-verbale teknikker.
Ingebjørg Lundevall: Refugees welcome to school
Ingebjørg Lundevall er en av lærerne som er med på å drive
dugnadsbasert norskopplæring på Refstad transitmottak. Hun vil fortelle
om hvordan dette kom i gang, hvordan det fungerer og hvilket utbytte det
gir for de som er med.
Medlemsmøtet er gratis og åpent for alle medlemmer. Det blir servert frukt og snacks
og kaffe. Påmelding gjøres ved å sende en e-post til [email protected] Velkommen!