Forekomst av Legionella i dusjhoder og i luftprøver fra dusjrom

MSc-oppgave ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Forekomst av Legionella i dusjhoder og i luftprøver fra dusjrom
Legionella bacteria in showers
Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen i de fleste våte og fuktige miljøer
(unntatt saltvann), men konsentrasjonen er gjennomgående lav. Bakterien kan overføres
ved å puste inn aerosoler fra varmt- eller kaldtvannsystemer. Slike vannsystemer kan
være kjøletårn, dusjanlegg, boblebad og andre innretninger som avgir aerosoler. Smitte
med bakterien kan føre til Legioærsyke (lungebetennelse).
Bakteriene er ofte å finne som intracellulære parasitter i amøber og andre protozoer.
Mest forbundet med sykdom er Legionella pneumophila som inndeles i minst 15 ulike
serogrupper og hvor serogruppe 1 er den serogruppen som har vært årsak til Legionellautbruddene vi har hatt i Norge de siste årene.
Påvisning av Legionella spp. og L. pneumophila kan gjøres ved både dyrking og bruk av
genetiske analysemetoder. Legionellabakterier kan dyrkes på selektive vekstagarskåler,
hvor ulik morfologi og fluorescens gjenspeiler ulike legionellaarter. Legionella kan også
dyrkes intracellulært i amøber og enkelte andre celletyper. For å påvise levende
legionellabakterier må dyrkingsmetoder benyttes.
I naturen er legionellabakteriene tilknyttet levende amøber (frittlevende eller i biofilm) og
påvisning av Legionella i co-cultur med amøber er mulig. Det er indikasjoner på at
frittlevende amøber i vann er nødvendig for at legionellabakterier skal etablere seg og
vokse opp i tillegg til at legionellabakteriene overlever klorering av vann ved å gjemme
seg intracellulært i amøber.
FFI har arbeidet med påvisning av legionellabakterier i biologiske renseanlegg, i væske
og i luftprøver og har opparbeidet kunnskap og erfaring i analysemetoder for denne
bakterien. Hensikten med denne oppgaven er å belyse forekomst av Legionella og
eventuelt amøber i prøver fra ulike dusjhoder. Studenten vil få erfaring i bruk av ulike
metoder. Dette kan være mikrobiologiske metoder for dyrking av legionellabakterier og
amøber, dyrking av Legionella i co-kultur med amøber, samt molekylære metoder som
DNA rensing fra svaberprøver, real-time PCR for Legionella og amøber.
Oppgaven kan også innebære bruk av mikroskoperings teknikker, flowcytometri og
MAlDI TOF MS analyse på kolonier. Det kan også være aktuelt med luftprøvetaking i
dusjrom.
Det praktiske arbeidet vil foregå ved FFI og i nært samarbeid med forskere, ingeniører
og PhD studenter. Oppgaven passer både for en 3-0 og 60-poengoppgave.
Kontaktpersoner:
Forsker Else Marie Fykse
Epost: [email protected]
Forskningsleder Elisabeth Henie Madslien
Epost: [email protected]