Masseforflytningsmaskiner

Masseforflytningsmaskiner
Tiltaket er beregnet for arbeidssøkere som har muligheter for å få arbeid som
anleggsmaskinfører på hjullaster, gravemaskin eller dumper.
Kurset består av felles teori og praksis per maskin, som til slutt fører til sertifikat innenfor de aktuelle
maskinene.
Målgruppe: Arbeidssøkere
som har muligheter for å få
arbeid som
anleggsmaskinfører.
NAV, 16.02.2017
Hva kreves det av deg: At
du vært i kontakt med en
arbeidsgiver og sjekket
arbeidsmarkedet innenfor
denne bransjen.
Kompetanse:
M2 Gravemaskin
M4 Hjullaster
M6 Dumper
Side 1