Bautahaugens Venner

Bautahaugens Venner
Årsmøte
i Brakastuggua tirsdag 7. mars kl. 18.30
Vanlige årsmøtesaker.
Andre saker som ønskes tatt opp meldes styret,
v/ Sigrid Haugen, innen 1.mars.
Vi planlegger sommerutstillinga:
FRA OMGANGSSKOLE TIL UNGDOMSSKOLE –
skolehistorie fra Hedalen før 1967.
Kaffe og sosialt samvær.
Gamle og nye medlemmer er velkommen!