VF-S-Emneplan Krise og Passasjerhåndtering

Ishavsbyen videregående skole Dok.id.:
2.2.5.1.1
skolested Rambergan
VF-S-Emneplan Krise og Passasjerhåndtering
Dok.type:
Styringsdokumenter
Utgave:
Skrevet av:
Gjelder fra:
Godkjent av:
Sidenr:
1.01
Sjøfartsdirektoratet
17.02.2017
Per Morten Brennvik
1 av 1
Eksterne kurs, opplæring i videregående skole og fagskolen:
Alle opplæringer i krise og passasjerhåndtering ved eksterne kurs samt ordinær
opplæring i fagskolen og videregående skole, gitt ved Breivika Tromsø maritime
skole / Fagskolen i Troms avdeling Tromsø, er styrt av sjøfartsdirektoratets
emneplan:
9.28.14 Krise og Passasjerhåndtering
Veiledning i opplæring og bedømmelse:
9.28.9 Veiledning om opplæring og bedømmelse
Referanser:
Kryssreferanser
Eksterne referanser
9.28.9
9.28.14
Veiledning om opplæring og bedømmelse
Krise og Passasjerhåndtering