Innkalling til årsmøte 22.2.17

Invitasjon til årsmøte i Kost- og ernæringsforbundet avd.
Hedmark
Vi inviterer Deg til årsmøte onsdag 22.februar kl. 18.00 på
Kjølen Hotell, 2423 Østby.
Sakliste:
1a Åpning av møtet
b Registrering av de fremmøtte
c Godkjenning av innkalling
d Godkjenning av sakliste
e Valg av møteleder
f Valg av møtereferent
2 Årsberetning
3 Revidert regnskap
4 Innkomne forslag
5 Rammebudsjett
6 Valg av styre- og varamedlemmer
7 Valg av valgkomite
8 Avvikling av lokale revisorer
Årsberetning, regnskap og budsjett blir lagt frem på årsmøte. Frasigelse av verv og nye
forslag sendes snarest og innen 10.februar til : Geir-Kristian Øvrevik,
Stangkjølvegen 5, 2423 Østby, eller på: [email protected] / sms: 990 47 398.
I forbindelse med årsmøte blir det servert en middag, gi derfor beskjed om du kommer
innen 10.februar.
Kost- og ernæringsforbundet - en yrkesorganisasjon i Delta - en fagorganisasjon i YS
__________________________________________________________________________________
Kost- og ernæringsforbundet
Postboks 9202 Grønland
0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 3
www.matomsorg.no
e-post: [email protected]
Telefon: 21 01 36 50
Org.nr: 870 955 812
Vi ønsker dine innspill på aktiviteter, kurs eller annet for 2017 /
2018. Kom på årsmøte med dine ideer eller send en sms eller
e-post om hva du gjerne vil at vi skal få til for deg og dine
kollegaer.
Styret trenger flere som kan være med å drive avdelingen
videre fremover. Vi håper at du kan bli med i styret og bidra litt
til å planlegge og gjennomføre aktiviteter eller kurs. Du kan
gjerne få med deg en fra arbeidsplassen din, eller ett annet
medlem du kjenner. Vi har ingen spesielle krav til
styremedlemmer, det viktigste er å bidra litt til at vi får
gjennomført aktiviteter, og at du har lyst til å være med oss
andre.
Styret ønsker Deg velkommen til ett hyggelig årsmøte !
For styret
Geir-Kristian Øvrevik, leder avd. Hedmark
Kost- og ernæringsforbundet - en yrkesorganisasjon i Delta - en fagorganisasjon i YS
__________________________________________________________________________________
Kost- og ernæringsforbundet
Postboks 9202 Grønland
0134 Oslo
Besøksadresse: Lakkegata 3
www.matomsorg.no
e-post: [email protected]
Telefon: 21 01 36 50
Org.nr: 870 955 812