Medlemskveld - Trondheim Døveforening

Trondheim Døveforening
inviterer til
Medlemskveld
torsdag 16. februar kl. 19
på Klosterbakken (Klostergata 60)
Program:
-
Informasjon om tolkeutvalg
Litt om 17. mai, kafé-salget
Ev. årsmøtesaker
Salg av mat og drikke!
Åpent for alle!
Velkommen!