Åfjord

Påskeruter april 2017
Tidligste passeringstider. I perioder med mye trafikk vil bussen kunne passere noen minutter senere.
592 Åfjord – Stjern
12.4
Åfjord skysstasjon
By
Stjern
K18 . 3 0
18.39
S kjærtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
1. P å ske da g
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
2 . P å ske da g
18 . 5 0
K Korrespondanse 350, kjøres kun ved bestilling. Bestilles på tlf 07373 innen kl 18.00 dagen før.
592 Stjern – Åfjord
Stjern
By
Åfjord skysstasjon
12.4
S kjærtorsda g
La ngfre da g
P å ske a fte n
1. P å ske da g
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
Ingen
avganger
17 . 5 0
17.58
K18 . 10
K Korrespondanse 350, kjøres kun ved bestilling. Bestilles på tlf 07373 innen kl 18.00 dagen før.
Holdeplassene i denne tabellen er et utvalg av holdeplassene
på ruten. I reiseplanleggeren på atb.no eller app AtB Reise får
du oversikt over rutetider ved alle holdeplasser, sanntid og
informasjon om eventuelle avvik på strekningen.
For mer informasjon – se atb.no / ring 177 / AtB Reise-app
Merk: skoleruter er innstilt ved skolefri