Månedsplan for Berget februar 2017

Månedsplan for Berget februar 2017
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
01.02
Hipp
hurra
Fatima
2år
Utelek
Samling
ute
02.02
03.02
Leke/Språkgrupper
Samling
06.02
07.02
08.02
Leke/Språkgrupper Leke/Språkgrupper Utelek
Samling
Samling
Samling
ute
09.02
13.02
14.02
15.02
Leke/Språkgrupper Leke/Språkgrupper Utelek
Samling
Samling
Samling
ute
16.02
20.02
21.02
22.02
Leke/Språkgrupper Leke/Språkgrupper Utelek
Samling
Samling
Samling
ute
23.02
Tema:
Uke 5
Uke 6
Uke 7
Uke 8
Uke 9
Skolen
har
vinterferie
denne
uken
27.02
28.02
Leke/Språkgrupper Leke/Språkgrupper
Samling
Samling
Turdag
MONSTERFEST
Fellessamling
Turdag
Turdag
10.02
Leke/Språkgrupper
Samling
17.02
Leke/Språkgrupper
Samling
24.02
Miljødag
Samling/
aktivitet ute