Opprop - Nei til isopor i havet

p
pp
ro
O
Nei til isopor i havet!
Én kubikkdesimeter – eller én liter – isopor består av ca. 50.000 plastkuler. I produkter til marin bruk som bøyer,
pontonger o.l. pakkes plastmaterialet inn i skjøre skall av hardplast og betong. I mange tilfeller benyttes naken
isopor som flyteelementer i brygge-konstruksjoner. Det er ingenting som flyter så lett og blåser så langt som
nettopp isopor. Sakene slås i filler i fjæra og millioner av bitte små plastkuler spres som fristende pellets for fugl og
fisk. Dette må stoppes! Myndighetene må sørge for utfasing og opphør av dette flytemiddelet, og produsenter må
få krav om innovative løsninger med andre miljøvennlige materialer.
FNF Østfold
Skjærgårdtjenestene i:
- Hvaler - Mandal og Lindesnes
- Fredrikstad - Lillesand - Kragerø - Søgne
- Arendal - Tvedestrand - Kristiansand - Risør - Lister - Oslo