møteinnkalling - Trondheim kommune

MØTEINNKALLING
Møtet gjelder:
Dato og tid:
Sted:
Deltakere:
Brukerråd
tirsdag 14.02.17 - kl.1730 - 1900
Torvsletta, personalrom
Rune Lund,(Skytterveien), Andreas Enstad,(Skytterveien), Hans Jørgen
Eck,(Torvsletta) Ola Kleveland (Ustmyra) Ingjerd Skjefstad,(Torvsletta) Helga Ingstad,
personal, Bente Aune, stedfortreder
Ola Kleveland
Referent:
Møteinnkaller:
Meld forfall til:
Ola Kleveland
Bente Aune, stedfortreder for leder
Bente Aune
Godkjenning av referat
Godkjenning av innkalling
Sak 1
Formell godkjenning av Årsplan for 2016 – 2017
Sak 2
Foreldreundersøkelsen 2016
Brukerråd
Side 1 av 1