Hurdalsguiden 16/17

Guide
2016/17
Historie
Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen.
Kommunevåpenet, ei grankongle, symboliserer skog i vekst.
Skogen og dens ressurser har betydd mye for hurdølingene fram gjennom hundreårene:
De første spor etter bosetting i Hurdal er fra rundt år 200 e. Kr., og det antas at det var jegere
og fiskere fra nabobygdene i sør som først bosatte seg her. Goingen, som Hurdalssjøen kalles
i gamle kart, var fiskerik, og det var mye vilt i skogene.
De fleste av de litt større brukene i Hurdal var opparbeidet allerede før Svartedauden (1350),
men så ble mange av disse liggende øde i flere hundre år, og folketallet gikk sterkt tilbake. På
1600-tallet begynte finneinnvandringen til Norge: Uår og krig i Finland fikk mange til å vandre
vestover, først til Sverige og senere til Norge. Hurdal ble en av bygdene i Skandinavia med
størst innslag av finner. Hurdals store skogområder passet godt for finnene; de brente område
for område, og sådde rug i asken. Spesielt i Skrukkelia bosatte det seg mange, og det ble
etter hvert mange ekteskap mellom finner og hurdølinger. Fortsatt har mange hurdølinger litt
”finneblod i årene”.
Skogen var avgjørende for etableringen av Hurdal Glassverk i 1755. Til smelteovnene gikk det
med enorme mengder ved. Glassverket var i drift til 1895. Fram til midten av 1800-tallet ga
verket mange arbeidsplasser, noe som førte til stor befolkningsvekst. Mange av fagfolkene, for
eksempel glassblåsere, var rekruttert fra England og andre europeiske land, så miljøet var
internasjonalt. På midten av 1800-tallet var innbyggertallet i bygda omtrent som på dagens
nivå, men vanskelige tider og forlokkende muligheter i Amerika førte til stor utvandring fra
Hurdal i perioden 1860 – 1910.
Skogen sysselsatte likevel fortsatt mange, og skogsarbeiderne bodde i tømmerkoier i uka.
Tømmerfløting var vanlig i Hurdal fram til ca 1960. Før skogbruket ble mekanisert, levde
omtrent 600 av skogsarbeid her, og mange pendlet også inn til bygda for å arbeide i skogen.
I dag pendler mange ut av bygda til jobb til Gardermoen og nabokommunene.
Om dette, og mer til, kan du lese i guiden vår! De fleste stedene som er omtalt, har også et
referansenummer på kartet s.28-29. YX Hurdal (21) har en tavle med oppdatert informasjon
om hva som skjer i bygda.
Se også: www.hurdal.kommune.no
2
Hurdalsguiden 2016/17
Velkommen
Velkommen til Hurdal
– et spennende sted med sjel,
for fremtiden!
Du er hjertelig velkommen til denne perlen på Østlandet, enten som
innbygger, potensiell innbygger, næringsaktør, hyttebeboer eller
besøkende!
Vi som bor her er oppriktig stolte av bygda vår. Vi mener at det å
ligge så sentralt til på Østlandet med kort veg til hovedflyplassen og
flere større byer, kombinert med det å være skjermet fra støy og
stress, gjør vår bygd unik. Vi som bor her føler oss privilegerte, og også mange hyttebeboere
har funnet denne «sentralt beliggende roen».
Flotte og mangfoldige rekreasjonsmuligheter, sommer som vinter, er omtalt i denne utgaven
av Hurdalsguiden. Vi ønsker at enda flere av våre egne innbyggere, hyttebeboere eller
besøkende fra kommunene rundt oss eller langveisfarende skal benytte de flotte områdene og
aktivitetsmulighetene.
Som kommune ønsker vi å forsterke vår identitet rundt denne «sentralt beliggende roen».
Vi ønsker «å tørre» å være «annerledesbygda», et godt sted å bo – leve – jobbe. Vi ønsker å
fremstå som en liten motvekt til urbaniseringen, en litt annerledes kommune, et sted med
særpreg, ei bygd som ønsker å forsterke sine positive særtrekk, ei bygd hvor valg av gode
bærekraftig løsninger for fremtida er vår tydelige retning.
Vi ønsker flere innbyggere, hyttebeboere og besøkende til bygda vår. Vi har en helt ny
fremtidsrettet skole, kultursenter og idrettshall. Vi tilrettelegger for gode oppvekstvilkår og
satser for fremtida! Samtidig ønsker vi å forsterke og videreutvikle sentrum til å bli «en
bærekraftig urban landsby» med fremtidsrettede bærekraftige kvaliteter. Vi vil at Hurdal skal ha
det beste fra to verdener, det gode, trygge grendesamfunnet, men også et forsterket sentrum
med innslag av noen positive urbane kvaliteter.
Norges første økologiske landsby bygges i HurdaI, og når den står ferdig vil den romme
nærmere 200 boenheter, allerede nå er første byggetrinn snart utbygd (70 boliger). I tillegg har
vi en rekke flotte eneboligtomter utbyggingsklare, ledige næringstomter står klare, og flere
flotte nye hyttefelt er i ferd med å bli byggeklare.
Vi ønsker å dele «Østlandets perle» med enda flere i årene som kommer!
Hjertelig velkommen til Hurdal!
Med vennlig hilsen
Runar Bålsrud, ordfører
Hurdalsguiden 2016/17
3
Næringsforum
Hurdal Næringsforum (HNF) er et samarbeidsorgan for næringslivet i Hurdal og Hurdal
kommune.
Hurdal Næringsforum har som hovedoppgave å utvikle samarbeidet mellom kommunen og
næringslivet, samt innad i næringslivet.
Forumet er åpent for medlemskap for alle bedrifter/næringsdrivende med interesser i Hurdal.
I 2015 ble styret utvidet med 2 representanter til 5. Det ble vedtatt å opprette et
medlemsregister og en årlig medlemskontigent på kr 1000. Årsmøtet bestemmer hver år
størrelsen på medlemskontigenten. Forumet har nå 33 medlemsbedrifter/organisasjoner.
Forumet arbeider for å bidra til at det kan etableres en felles næringsvisjon/-plattform som kan
virke samlende og skape fremtidsrettede, bærekraftige vinn-vinn situasjoner for alle
næringsdrivende i Hurdal. Forumet støtter opp under kommunens satsning innen bærekraft.
Det gjennomføres 4 kontaktmøter med kommunen i løpet av året, 2 på høsten og 2 på våren.
Her blir også de 4 næringslivsfrokost-møtene planlagt. Frokostmøtene er et samarbeid
mellom HNF og Kommunen. De ledes av Næringsforumet. De arrangeres ved en av
bedriftene i bygda, som da få tid til å gi en fyldig presentasjon av sin virksomhet.
Høsten 2015 og våren 2016 ble de arrangert ved Hurdal Verk folkehøyskole, Hurdal Skisenter,
Flaen Sag & Høvleri / Superwood og Hurdalsjøen Recoverysenter/ Incita.
Forumet er reperesentert i alle plan og prosessmøter / tankesmier i forhold til
sentrumsutviklingen.
HNF står også som medarrangør av Hurdalfestivalen/ bærekraftskonferansen i juni.
Medlemmer næringsforum
Bio-King Norge:
Premium økologisk mat for hele familien
(forbrukerpakninger & storhusholdning
Tlf 971 24 000 – [email protected]
4
Dugurdstua/Rognstadtangen
Kafe på Auto`n
Telefon: 974 77 317 – [email protected]
Eidsvold Ullensaker Blad
Lokalavisen
Telefon: 926 68 857 – [email protected]
Bjørn Brekke
Godstransport på vei
Telefon: 91 84 01 16
[email protected]
Flaen Sag&Høvleri AS
Trelast engro – ”treprosjektet” - Norgeshus
Telefon: 63 92 04 00 – [email protected]
Dalen Design, Leif Martin Dalen
Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign
Telefon: 414 69 662 - [email protected]
Green Sleep Norge
Økologisk, pustende madrasser for mer dypsøvn
Telefon: 994 55 060
Hurdalsguiden 2016/17
Næringsforum
Gårdskjøp AS
Salg av produkter til gårdsbruk
Telefon: 920 29 050 – [email protected]
Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter
Hotelldrift
Telefon: 63 95 96 00 – [email protected]
Hans Jacob Normann
Møbelsnekker
Telefon: 400 46 078 – [email protected]
Hurdalsjøen Økologiske Landby
Telefon: 979 79 327 – [email protected]
Haraldvangen AS
Telefon: 63 98 81 00 – www.haaraldvangen.no
Hus og Hytteplaner AS
Oppføring av hus og hytter, rehablitering
Telefon: 900 35 484 – [email protected]
Hoppensprett/Skihurdal
Barnehage, skisenter mm
[email protected] - [email protected]
Iver Solsrud
Jordbrukstaksering - regnskap
Telefon: 924 88 276 – [email protected]
Hurdal Bensin & Service (YX)
Bensinstasjon, verksted og gatekjøkken
Telefon: 63 98 73 64 – [email protected]
Lauritz Fladby AS
Utbygger
Telefon: 911 92 031 – [email protected]
Hurdal Biovarme AS
Levering av fjernvarme
Telefon: 928 86 675 – [email protected]
Mathiesen Eidsvold Værk ANS
Skogeier
Telefon: 63 98 89 70 – [email protected]
Hurdal Hytteservice DA
Utleie av hytter, snømåking og trefelling
Telefon: 934 82 706 – [email protected]
Molstad Landhandleri
Kafe og selskapslokaler
Telefon: 915 54 468 –
[email protected]
Hurdal Kommune
Telefon: 66 10 66 10 – [email protected]
Hurdal Landbrukslag
Telefon: 906 26 036 – [email protected]
Hurdal Rådgivning AS
Bedriftsrådgivning – administrative tjenester –
regnskap
Telefon: 476 11 370 – [email protected]
Hurdal Syn- og mestringssenter
Telefon: 63 98 80 00
– [email protected]
Hurdal Utvikling AS
Bolig utvikling – drift av svømmebasseng for skolen
Telefon: 917 48 575 – [email protected]
Hurdal Verk Folkehøgskole
Telefon: 63 92 06 00 – [email protected]
Hurdalsguiden 2016/17
Olas Matsenter AS (SPAR)
Telefon: 934 84 570 – [email protected]
Partner Elektro AS
El-instalasjoner
Telefon: 638 79 320 – 638 76 049
[email protected]
Sam Sjøgren AS
Logistikk og lagerutleie
Telefon: 901 07 538 – [email protected]
Solberg Bygg AS
Telefon: 958 01 063 – [email protected]
Tabritz AS
Utbygger
Telefon: 63 96 20 22 – [email protected]
Øvre Melbye - Ingrid Melbye Buraas
Kjøttprodusent
Telefon: 900 22 434 – [email protected]
5
Næringsforum
Treprosjektet
Tre er en naturlig del av skogsbygda Hurdal. Med skogen som
livsgrunnlag i flere hundre år og som en viktig identitetsfaktor,
er det et overordnet ønske om at sentrum skal bygges i
nettopp tre.
Flaen Sag & Høvleri AS har siden 1951 vært en viktig
aktør innen treforedling. Virksomheten har sitt hovedsete
på Flaen, 5 km nord for sentrum.
I dag bygges det opp et framtidsrettet miljø innen treforedling og trebearbeiding, hvor bruken
av tre, nærheten til kundene er viktige elementer. Denne satsningen er en vesentlig del av
bærekraft satsningen som kommunene fronter.
Flaen Sag & Høvleri AS, med sitt høvleri er bærebjelken i utviklingen av miljøet på Flaen som
i dag har knyttet til seg:
Superwood, som har utviklet og patentert en teknologi til gjennomimpregnering av tre uten
bruk av tungmetaller og oppløsningsmidler.
Termowood, som med sine patenterte ”legoklosselementer” er med på å skape en mer
miljøvennlige byggeprosess. Det første bygget i Termowood bygges på Brustadfeltet i Hurdal
og vil stå ferdig sommeren 2016.
Møbelsnekker Hans Jacob Normann, her etablert seg på Flaen, hvor han produsere
håndlagde møbler i spennende design.
I tillegg er Norges hus, Hurdal, med lokale håndverkere og Byggevareutsalget Maxbo
(Monter fra 1 sept 2016) en del av Flaen ”familien”.
Se også: http://www.sustainablevalley.no/treprosjektet.html
Matprosjektet
Hurdalsmat Sa er stiftet og har 20 andelshavere. Målet er økt produksjon, foredling, omsetning og
bruk av lokal bærekraftig mat og tilleggsprodukter. Matprosjektet er et samarbeid mellom alle
landbruksorganisasjonene i Hurdal. Sammen skal vi prøve å dekke etterspørsel etter kvalitetsmat
fra Hurdal til bygdas innbyggere og gjester.
Så langt dekker andelshaverne en rekke ulike
produkter, men vi har plass til flere. Produktene vil
bli markedsført under merkevaren Fra Hurdal.
Hurdalsmat SA vil stå for:
-Lokale råvarer fra små enheter
-Lokale produkter
-Samarbeid
-Stolthet over produkter og bygda
- Kunnskap og læring
Telefon: 947 89 348
[email protected]
6
Hurdalsguiden 2016/17
Hva skjer - Hurdalskonferansen
WWW.SUSTAINABLEVALLEY.NO
KONFERANSEN FESTIVALEN
23.-24. JUNI
24.-25. JUNI
NÅR: TORSDAG 23. – FREDAG 24. JUNI
STED: HURDALSJØEN HOTELL
INNGANG: 3200 / EARLYBIRDS 2700
NÅR: FREDAG 24. – LØRDAG 25. JUNI
STED: TUNET PÅ BRUSTAD, HURDAL SENTRUM
INNGANG: GRATIS
GRØNN FREMTID – HER OG NÅ
STORT FESTIVALPROGRAM!
DISSE KOMMER:
SMAKEBITER:
Earlybirds får rabatt innen 1. mai!
Vi ønsker nye og gamle festivalgjengere
hjertelig velkommen!
Den sjette bølgen / Det moderne mennesket
/ Lokalsamfunn – veiviser for smart utvikling
• Joey Reiman (Founder Brighthouse)
• Per Espen Stoknes (Psykolog og forsker/BI)
• Helle Stensbak (YS),
• Even Tangen Heggernes (Nabobil)
• Nina Jensen (WWF)
• Marte Gerhardsen (Tankesmien Agenda)
• Jan Hoff (NTNU)
• Ola Elvestuen (V)
• Kathrine Aspaas (Journalist/forfatter),
• Arne Hjeltnes (Kåsør)
• OleAndréSivertsen(Konferansier),m.fl.
MEDARRANGØRER:
Hurdalsguiden 2016/17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARTNERE:
Fremtidens gjenvinningsstasjon
Bærekraftig byggpaviljong
Økologisk, kortreist mat
Åpning og visning av “Termowoodhuset”
Kåseri med Arne Hjeltnes
Konserter på Molstad Landhandleri
Barneyoga
Teaterforestilling
Hestekjøring
Markedsplass med boder og stands
(c)MIR
ARRANGØR:
Kulturelle innslag, utstillinger og aktiviteter
- alt med fokus på bærekraftige løsninger.
MEDIEPARTNER:
7
Hva skjer
Hva skjer
Lør. 4. - Søn 5.
sept.
Kl. 12.00 – 16.00
Kalenderen er ikke en uttømmende
oppstilling.
Dette er de vi har brakt klarhet i når
hurdalsguiden gikk i trykken.
Marked Høversjøfløyta.
Salg av håndverk og
husflidsprodukter. Kaffe
salg
Arrangør: Pottemakeren
Følg med på Hurdal Kommune sine
info-sider – aktivitetskalender.
Denne oppdateres måned for måned.
Lør. 6. sept. kl 10.00 – 14.30
Følg også med i lokalavisene.
Lør. 24. sept. kl 12.00,
Lør. 11. juni
Sangerstevne med ca 250 sangere
Konsert i Idrettshallen fra kl 15.00
Arr. Hurdalskoret
Tors. 23. – Lør. 25. juni
Bærekraft-festivalen, se side 7
Arrangør: Hurdal Kommune
Man. 1. aug - Fre. 12. aug
Reisekurs til Svaldbard, for voksne.
Arrangør Hurdal Verk folkehøgskole og
Escape Travel
Fre. 12. – Søn. 14. aug.
Kulturdager på Uthaug Kunstsenter
Ulike kulturinnslag aller dager.
Lør 20 aug kl 11.00 – 15.00
Bygdedagen, på Hurdal Stadio
Aktivitetsdag med underholdning og
presentasjon av lag, foreninger og næringsliv
Arrangør: Hurdal IL og Landbrukslagene
Torgdag i sentrum
Salg av grønnsaker og andre
husflidsprodukter. Utstillinger. Kaffe salg.
Rognstadkollen opp, start Hurdal Verk
Folkehøgskole.
Motbakkeløp som inngår i Romerikestrippelen:
* Mistbergløpet * Åneskøl opp *
Rognstadkollen opp
Arrangør: Hurdal Verk Folkehøgskole
Lør. 12. – Søn. 13. Nov
Julemesse på Hoppenspretten barnehage
Arrangør, Kreative husmødre og fedre
Lør. 26. – Søn. 27. Nov
Julemesse på Molstad
Lørdag 11.00 - 16.00, Søndag 12.00 - 16.00
Arrangør, Hurdal Husflidslag
Søn. 11. des. kl. 19.00
Hurdalskorets julekonsert, Hurdal kirke.
Arrangør: Hurdalskoret
Fre. 16. des. kl. 19.00
Julekonsert, Hurdal Verk Folkehøgskole.
Medvirkende, elever og personalet fra skolen
Arrangør: Hurdal Verk Folkehøgskole
Søn. 18. des kl 15.00
Jul på Uthaug kunstsenter
Lør. 11. feb. 2017
Spark VM, se side 9
Lør. 4. mars 2017
Hurdalslekene på Hurdal skole og
kultursenter. Arr: Lions
8
Hurdalsguiden 2016/17
Hva skjer - Spark Vm Utfor
Vinterens vakreste eventyr
– enda vakrere?
Spark VM utfor i Hurdal har bygget seg opp til å bli en tradisjon som vi er stolte av!
I 2016 -Nesten ett tusen deltakere
Neste seks hundre sparker ned løypa
Deltakere fra 7 nasjoner + norske
Over firetusen entusiastiske publikummere
En rekke aktører på en yrende markedsplass
Ypperlig dekning i media – radio, TV, nett og papir
På toppen av alt – sol, stor stemning!
Og vi har det samme for arrangementet 11. februar 2017.
Hjertelig velkommen
VM spark Hurdal
Hurdalsguiden 2016/17
9
Bolig- og næringsetablering
Hurdal ligger kun 30 minutter fra Gardermoen og 60 minutter fra Oslo.
Det er 20 min til Eidsvoll Verk stasjon, med to togavganger i timen mot Oslo
- reisetid 32 min.
Norgeshus Hurdal (21)
Norgeshus Hurdal har tilgang på tomter både for eneboliger,
tomannsboliger og hytter flere steder i Hurdal.
Nye boligtomter på Nymoen er klare for utvikling. Området er
sentralt beliggende. Turterreng rett utenfor tomteområdet og
kort vei til alpinanlegget og badeplasser. Det er gangavstand til
barnehage, Hurdal Skole og kultursenter, Hurdal Idrettshall,
idretts-anleggene, butikker og offentlige kontorer.
Kontakt/info: Tlf 63 92 04 00 – 63 92 04 30
www.norgeshus.no/Norgeshus-Hurdal
e-post: [email protected]
Herlige Bruhaug i Hurdal
Systemhus / Grønvold bygg AS (23)
Boligområdet Bruhaug vest ligger i Hurdal sentrum. Syd for
nye
Hurdal
Skole
og mellom
idrettsplass
og Østsidevegen.
Velg
tomt,
velg
hus og
sett ditt
Området
er
ferdig
regulert
og
består
av
12
tomter med gode
personlige preg på det!
solforhold. Barnehage, Skole, Turterreng, Idrettsanlegg,
Velkommen til Bruhaug i Hurdal! Her har du mulighet til å leve ut boligdrømbutikker
m.m i gangavstand.
men! Du kan sette opp det huset du selv ønsker fra vår katalog, og selvfølgelig
gjøre
endringer slik
du kan få
det akkurat slik du970
ønsker83
det. 600
Ta
kontakt
forat mer
informasjon:
E-post:
[email protected]
Bruhaug er et
boligprosjekt bestående av 3 tomter. Det er kun noen få meter til
Torget, Hurdal sentrum.
På andre siden av fylkesvegen er det bygget en ny 1-10
Hjemmeside:
www.gronvoldbygg.no
r
Bestill vå
på
huskatalog
s.no
stlandshu
trinns skole. Skolen grenser inn til Hurdal stadion med fotball- friidrettsanlegg.
Det er kort og trafikksikker veg også til barnehage og dagligvarebutikker.
Vestlandshus - Gusterud Bygg AS (23)
Hurdal har et vakkert landskap. Kombinasjonen av skog, sjø og åser gir unike
muligheter for uteaktiviteter året rundt. Det er gode tilbud innen sport, fritid,
forening eller friluftsaktiviteter både sommer som vinter. Korte avstander til et
stort og variert arbeidsmarked i Oslo og Akershus. Full barnehagedekning og en
helt ny skole gjør Hurdal til en god bokommune for barnefamilier.
Bruhaug er et boligprosjekt bestående av 3 solrike
eneboligtomter. Og en større tomt som er tiltenkt 7 mindre
boenheter. Det er kun noen få meter til Torget, Hurdal
Vil du bo trygt og godt, i naturen, nær vakre Hurdalsjøen med både bade- og
sentrum. På andre siden av fylkesvegen er det bygget en ny
båtliv, alpinbakke, hoppbakke, preparerte løyper og ellers masse natur? Da er
Bruhaug
nye bosted!
1-10 ditt
trinns
skole. Skolen grenser inn til Hurdal stadion med
idrettshall, fotballfriidrettsanlegg.
Det er kort og
e n!
mm
saog
i byg goge r dagligvarebutikker.
trafikksikker vei til skole, barnehage,Vturstier
Ta kontakt for mer informasjon:
Thomas Sveen - Boligrådgiver – Telefon: 97 83 80 73
E-post: [email protected] • Hjemmeside: www.gusterudbygg.no
Tlf. 97 83 80 70 • [email protected]
Velkommen til økolandsbyen
Et sted med tid til livet
BOLIGTUN 2
BOLIGTUN 3
35
min
HULDRA ØKOGREND
til
Bra
ndb
u/
BOLIGTUN 1
en
ord
dsfj
Ran
Naturcamping
Landsbyve
gen
GJØDING GÅRD
min
5
25 min
til
min til
Osl
o
til Hurdal
Eids
voll
Økologisk landbruk
55
Gårdstun
Kirken
Lysløyper
buss
Økologisk Næringssenter
min
båthuset
MEIERIODDEN
badeplass
volleyball
piknik
Gjøding
elva
ell 2
hot ter
n sen
sjøe nse
dals fera
Hur kon
og
H U R DA L
ØKOLANDSBY
Et sted med tid til livet
10
www.gusterudbygg.no
www.gusterudbygg.no
Aktivhus
- Økolandsbyen
(32)
Boligområdet Økolandsbyen ligger ved Hurdal Kirke, 5 km
syd for sentrum . Tomtene er syd- /vest vent med utsikt
utover Hurdalssjøen.
Byggetrinn 2 settes i gang høsten 2016 som omfatter 4 tun
bestående av eneboliger, rekkehus og leiligheter i størrelsen
60 - 130 kvm.
Ta kontakt for mer informasjon: Simen Torp tlf 971 24 000.
Mer informasjon finner du også på hurdalecovillage.no
eller filago.no
Hurdalsguiden 2016/17
Bolig- og næringsetablering og hytter
Furu Eiendom AS (30)
Furu Eiendom utvikler for salg terrasseleiligheter,
småhusbebyggelse og eneboligtomter på det nye boligområdet
Bundli (30), 7 km fra sentrum. Området er syd-vestvendt, meget
solrikt og har panoramautsikt over Hurdalssjøen. Området
grenser både til badeplasser og store friområder med tur- og
skiterreng.
Informasjon: Tlf 63 93 00 40 • mob 916 68 384
• faks.63 93 00 41 • [email protected]
Rognlitunet (14)
Rognlitunet er et unikt prosjekt bestående av 7 småbruk /større
boligtomter, på 4-6 mål, nord i Hurdal. Tomtene er høyt
beliggende med flott utsikt nedover ”dalen”, med Totenåsen
som nærmeste nabo. Området er svakt hellende og ligger ca.
350 m over havet,
8 km fra sentrum. Tomtene ligger sørvendt med gode solforhold
morgen og ettermiddag. Det legges til rette for oppføring av
større enebolig med uthus/stall/liten låve ved siden av hvis
ønskelig. Informasjon: Krogsveen Jessheim v/ Vegard Fjell
Gjeisklid. Tlf 934 62 732
Prosjektutvikling AS (23)
Prosjektutvikling AS har byggeklare eneboligtomter på Brustad.
Området ligger nær sentrum med gangavstand til Barnehage,
Skole, Turterreng, Idrettsanlegg, butikker m.m.
Tomtene er syd-vestvendte med gode lysforhold og flott utsikt
mot Hurdalssjøen. Gjennomsnittsstørrelsen på tomtene er
ca.1100m2. Kjøper står fritt i valg av boligleverandør.
I tillegg er tre større områder avsatt til tett småhus-bebyggelse.
Telefon: 63 98 06 83 / 959 27 265
E-mail: [email protected]
Nærings- og fritidseiendom
Hurdalslia (Sandsbråten Skog (36)
Tilrettelagt 107 Hytte/ fritidstomter midt i turterreng
sommer og vinter, nydelig utsikt over Hurdalssjøen.
Moh 220-270m. Tomtene blir tilrettelagt med helårsveg, kommunalt vann og avløp, strøm og fiber til
tomtegrense. Hurdalslia ligger vestvendt mellom E6 i
Eidsvoll og Hurdal Sentrum langs RV180 og har
Østlandes beste beliggenget. Hurdalslia nærings­
omeråde.: Ca 100 mål Regulert område for hotell,
motell, pensjonat og annen næring.
Informasjon: WWW.Hurdalslia.no
HurdalDrift as
mail: [email protected]
Mob 900 35 484
Hurdalsguiden 2016/17
11
Hytter og hyttetomter
Hurdalsnaturen byr på frisk luft og reint vann, og inviterer til avkobling. Det er flere muligheter for de
som ønsker seg hytte i Hurdal. En oversikt over de som tilbyr hyttetomter og nye hytter, følger her:
Simarudenga hyttegrend (9)
Nye hytter på solrike og store tomter i Skrukkelia.
Mange muligheter for jakt, fiske og andre
friluftsaktiviteter. Nær oppkjørte skiløyper. Helårsveg,
vann og strøm. Tomtene ligger solvendt til og er på ca.
2 mål. Beliggenhet i stille og rolige omgivelser i
Skrukkelia, Hurdal. Ca. 15 min. fra Hurdal sentrum/
25 min. fra Hurdal Skisenter og 15 minutter fra
Lygnaseter.
Informasjon: Aaslund Bygg og Eiendom
Håkon Aaslund, tlf. 915 86 192.
Ospekollen hyttegrend (4)
Ligger nord for Garsjøen i Hurdal, langs den gamle
pilgrimsvegen mellom Oslo og Trondheim. 24 tomter
regulert til fritidsformål. Ligger vestvendt og meget
solrikt til, med flott utsikt mot Bjørnåsen, Rognlia og
Totenåsen. Flotte turmuligheter sommer og vinter.
Salg av tomter pågår.
Informasjon: Norgeshus Hurdal, tlf. 452 93 700
www.norgeshus.no/Norgeshus-Hurdal
e-post: [email protected]
Sibilrud hyttegrend (7)
Ligger i Skrukkelia ca 1,5 time nord for Oslo ca 550
m.o.h. Her er det regulert 8 store hyttetomter med
strøm og veg frem til hver tomt (4 igjen). Tomtene
ligger vestvendt til med unike solforhold og praktfull
utsikt. Meget gode turmuligheter sommer som vinter,
med fine skiløyper i umiddelbar nærhet og med Hurdal
skisenter ca 25 min unna. Gode muligheter for jakt og
fiske i et eldorado for turinteresserte
Høres dette spennende ut så ta kontakt med Eivind
Sibilrud Løvhaug på Tlf 982 53 164 eller e-post:
[email protected]
Bogen Hyttegrend (42)
Gjeste havna er ferdig med gjestebrygge, det vil bli
åpnet gatekjøkken i juni med servering for sjø og
veifarende. Alle er velkommen til å besøke oss.
Badestrand for barn og voksne er også ferdig.
Vi har lagt inn forslag i den nye reviderte
kommuneplanen på 100 nye tomter med 50 på
sørsiden og 50 på nordsiden.
Forventet vedtak er sommeren 2017. Og salg av
tomter vil da starte fortløpende.
Informasjon: www.bogen-hyttegrend.no
12
Hurdalsguiden 2016/17
Det skjer mye
spennende i Hurdal!
Friluftsliv
Skisenteret
HYTTEDRØMMEN
VGS
BARNEHAGEN
Skisenteret
HYTTEDRØMMEN
VGS
… med mer 50 års
«grunnmur» av gode
skiopplevelser
…om du ønsker nærhet
til både fjell & sjø
…ønsker du å ta
videregående skole i
Hurdal? Det planlegges
oppstart august 2017
For mer
BARNEHAGEN
…for å leke, leve, lære,
lede & le…
pensprett.no
www.hoppensprett.no
Hurdalsguiden 2016/17
INFORMASJON
Følg oss
på FacebooK
møt oss på
Bærekraftfestivalen
eller kontakt oss på
[email protected]
[email protected]
13
Friluftsliv - Fotturer
INFO Hurdal Turlag
Hurdal Turlag arrangerer turer hver tirsdag
fra slutten av april til midten av september
med frammøte på Hurdal Torg kl.18.00.
I tillegg står turlaget for et antall
søndagsturer i løpet av barmarksesongen
med frammøte kl.10.00 på torget.
Turene annonseres i kommunens
månedlige informasjonsbrosjyre,
lokalavisa og i eget programhefte som er
lagt ut på YX Hurdal og Maxbo Hurdal.
Informasjon Sverre Spangen,
tlf. 412 99 795.
PILEGRIMSVEGEN (turkart 17)
(Sandsbråten/Eidsæter - Spetalen)
Utgangspunkt for stien er en informasjons­
tavle mellom Sandsbråten og Eidsæter, ca 1
km sør for Hurdalsenteret ved RV 180. Herfra
går en ryddet og merket tursti via Krafttjern og
Byfella til Spetalen i Eidsvoll. (ca. 6 km)
BRENNTOPPEN, 518 m.o.h (turkart 15)
Start fra Haraldvangen. Merket sti. Ganske
bratt opp til Brenntoppen, som er et flott
utsiktspunkt. Beregnet gangtid: Ca 1 time.
Merket og ryddet sti videre ned til enden av
Kløvdalsvegen, hvor du kan ta veien forbi
Dalsetra tilbake til Haraldvangen. Fra
Brenntoppen er det også merket sti ned til
Vingerdalsstua.
Mistberget (663m.o.h. Eidsvoll)
(turkart 18)
Start fra sørenden av Tisjøen på merket sti
mot Tasketjern. Videre på venstre side av
tjernet. Etter passering av Koiedalsstua går
stien i noe brattere terreng opp mot toppen.
Fra brannvakttårnet på toppen er det fin utsikt
i flere retninger. (Tur/reur ca. 7 km).
RIDEVEGEN (turkart 16)
Bygdevegen mellom Bundli i Hurdal og
Stensby i Eidsvoll. Parkering ved avkjøring til
Mistberget på Minneåsvegen. Etter ca. 300 m
på Mistbergvegen, er det merket sti mot
Bundli. Etter ca. 500 m kommer du til
Minneåsvegen ved sørenden av Tisjøen. Her
følger du veien ca. 100 m mot Hurdal før stien
igjen går inn i skogen. Videre skal det være
14
lett å følge blåmerkingen fram til Bundli
(lengde ca. 5 km)
HØGDEVEGEN TIL FEIRING (turkart 9)
Merket sti/veg fra Melby ved Hurdal Skisenter
til Melby i Feiring. Fineste utsiktspunkt har du
på høyden etter passering av Brågåtjerna
(toppen av Brurebakken), og mot slutten av
turen før det går bratt nedover mot Melby i
Feiring. Her har du en flott utsikt mot Mjøsa.
(Turens lengde en vei ca. 6 km)
TIL FJELLSJØKAMPEN (turkart 11)
Akershus’ høyeste punkt, 812 m o h, med et
fredet urskogsområde (naturreservat). Fra
utsikstårnet på toppen er det vid utsikt til alle
kanter.
Fjellsjøkampen kan nås ved:
• TURSTI FRA GJØDINGSÆTRA (turkart 6)
Fra parkeringsplass ved vegbom ovenfor
Gjødingsætra er det ca 1 times gange til
toppen. Skogsbilveg og tydelig merket
skogssti, bratt. I stedet for å ta den bratte
stien opp kan du fortsette ca. 2 km videre på
skogsbilveien til enden av Fjellsjøen. Her er
det godt merket sti til Fjellsjøkampen gjennom
interessant terreng, og en mindre bratt sti. Tar
du så den bratte stien ned fra Fjellsjøkampen,
får du en fin rundtur.
TURSTI FRA HØVERSJØFLØYTA (turkart 1)
På skogsbilveg, etter hvert skogssti. Skiltet.
Til toppen betydelig lengre enn fra
Gjødingsætra, men noe slakere terreng.
Beregnet gangtid: Ca 2 timer en veg.
Hurdalsguiden 2016/17
Friluftsliv - Fotturer
BJØRNÅSEN (825 m.o.h. Toten) (turkart 4)
På skogsbilveg fra Nordenga i Skrukkelia. Først
ca. 2 km på Svartungsvegen. Ta så til høyre inn
på Lusmyrveien og gå den til enden (ca. 2 km).
Herfra er det blåmerket sti til Bjørnåsen. Ved
stidele anbefales stien til venstre. På den måten
når du toppen fra nord og får en fin tur over
toppen tilbake til stidelet, og videre ned til
Nordenga. (Turen på sti utgjør ca. 6 km.)
TIL GLASBERGET (turkart 3)
Fra vegbom ved Dalen i Skrukkelia,
parkeringsmuligheter. Skogsbilveg i vel 2 km,
med en del stigning til Osttjern. På merket
skogssti bratt oppover mot Glasberget (ca 1
km). Her kan en se tydelige spor etter
steinbruddet, hvor det ble hentet kvartsstein til
glassproduksjonen ved Hurdal Glassverk.
LUSHAUGEN (812 m.o.h.) (turkart 2)
Fra Skrukkelivegen mot Lygna ca. 300 m før
fylkesgrensa. Til venstre på skogsbilveg
(bomvei) til Bustevollen (1 km). Videre på
blåmerket sti opp til Lushaugen. Turen tilbake
kan tas om Lushaughytta på umerket sti/
skogsbilvei til Bustevollen.
(Hele turen ca. 5. km)
Gml.HADELANDSVEGEN (Kjerkevegen)
(turkart 5)
Merket sti fra Skabland (ved nordenden av
Skrukkelisjøen). I skogsterreng forbi Lisætra til
Svartbekksetrene ved Tommelsjøen. Herfra ned
til Skimteflaten langs Svartbekken. (ca. 8 km).
Gml. SKRUKKELIVEGEN. (turkart 7)
Start fra Svartungsvegen ved oppkjøringen til
Sørgården i Skrukkelia. Merket sti fra
Sørgården forbi Hansebakken og Taraldseter
mot Brattlia. Herfra videre forbi Embretseter til
Silvifuturum. (ca. 9 km)
ROGNSTADKOLLEN (640 m.o.h.) (turkart 10)
Ta Rognstavegen fra Hurdal Verk til
hytteområdet ved Øvre Rognstad. Her starter
merket sti til toppen. Ca 1 times gange i sterk
stigning. Flott utsikt fra toppen.
Ny sti til Rognstadkollen om Liskollen.
Samme start som til Rognstadkollen.
(skiltet og merket)
Hurdalsguiden 2016/17
Buråskollen (546 m.o.h.) (turkart 14)
Start fra 200 m inn på Gml.Skrukkeliveg ved
Klokkermoen. Herfra merket sti forbi
Silvifuturum. Følg veien opp til Vulkanplassen.
Her tar du først til høyre og deretter mot
venster, og følger merket sti til toppen. Fin
utsikt over sjøen og bygda.(ca.4 km tur/retur).
KNAISÆTRA (turkart 8)
På rv 180 mot Lygna er det merket Knaisætra
og her ligger stor parkeringsplass. Du kan
enten velge vegen oppover eller ta sørover
langs elva et lite stykke. Her svinger stien brått
mot høyre. Lengde ca. 2 km tur/retur.
Gml. JEPPEDALSVEGEN (turkart 19)
Start på turen: Ta av fra rv.120 i retning mot
Tajet. Etter passering Tajet tar du til høyre inn
på Gml. Jeppedalsvegen. Følg denne til bom
ved oppkjøringen til Vestlia. Vestlia er verdt et
besøk på denne turen. (Mer info om Vestlia
under Severdigheter). Følg vegen mot Tomta.
Herfra er det ryddet og merket sti videre til
Øyangen i Jeppedalen (ca. 4 km)
SKOGSTIEN (turkart 11)
Ryddet og merket sti fra Hallsteinsbakkvegen
(opp fra Hurdal Hestesenter) om Morten, og
videre rundt om nordenden av Buråstjennet.
Rundløype (natursti) på ca. 4 km med et
20-talls infoplakater langs stien.
Marifjell (turkart 20)
Ny sti fra Rustad barnehage til Marifjell (skiltet
og merket), ca. 8.km.
Turer med utgangspunkt Hurdal Torg:
OPPERUDTJERN/DAMTJERN (turkart 12)
Start på sti ca. 100 m forbi Skogkontoret
(MEV) på Minneåsveien. (1 times gange).
BUNDLITJERN (turkart 13)
Start på sti ca. 200 m etter trafostasjonen ved
Damtjerns-bekken. (en god times gange).
Passerer gapahuken, ”Naturens skolestue”
med utsikt over Hurdalssjøen.
Ny sti fra Hurdal torg over Buråsen og mot
Prestegardshagan, skiltet og merket.
15
Friluftsliv - Sykkelturer
Kart (typer, salg)
• Turkart «Totenåsen» dekker hele åsen
mellom Hurdal og Mjøsa og langt nordover
og vestover, men ikke lenger sør enn til
Vingerdalsstua. Kan kjøpes fra YX Hurdal (21)
• Kartblad 1915 IV «Hurdal» (kartserie
M711 fra Statens Kartverk).
• Skiløypekart kan lastes ned fra
Hurdalkommunes hjemmeside
www.hurdal.kommune.no
Det er også tilgjengelig fra Rådhuset (22)
og YX Hurdal (21)
• Hurdal O-lags områdekart: Burås,
Gjøding, Haraldvangen, Haugnes/
Haraodden, Hurdal Verk, Verkensdammen,
Lundby, Steinsjøen/Mørka.
Følgende sykkelturforslag er merket av med
grønt på kartet side 26-27:
Torget - Hermodts plass - Røtjennet Hurdal Skisenter - Torget, 20 km.
Denne kan forlenges til Steinsjøen –
Torsætra – Rognlia – Torget, 42 km
(er en del av ”Mjøstråkk”)
Underlag: Asfalt og grus. Følg Minneåsvegen
(asfalt) opp til Hermodts plass, ca 4,5 km
motbakke. Ta til venstre nordover langs
Tisjøvegen, lett terreng på grusveg, forbi
Holtjennet og Røtjennet, (her kan du forlenge
turen ved å ta til høyre mot Steinsjøen og
Torsætra (Østre Toten kommune). Her er det
fint å ta en kafferast på kafeen, før turen mot
Rognlia og ned til Torget) eller ta til venstre
(sørover) forbi skisenteret, og herfra på asfalt
tilbake til Torget. Det er fint å stoppe ved et av
de mange tjernene man passerer på turen.
Hurdal kirke – Middagskollvegen –
Rustad – Hurdal kirke, 28 km.
Underlag: Asfalt og grus. Følg RV 180 opp litt
forbi Brattlia. Ta av ved parkering Knaisætra,
følg Søsetervegen (grus) opp til Middags­
kollvegen (grus) som følges nedover til man
møter Jeppedalsvegen (asfalt). Ta her til
venstre ned til Rustad. Herfra til venstre
nordover langs RV 120 til Hurdal kirke.
Følgende sykkelturforslag er ikke merket på
kartet:
Hurdal kirke – Skabland, Skrukkelia
– Jeppedalen – Rustad – Hurdal kirke,
40 km.
Følg RV 180 i ca. 14 km fra kirka og opp til
Skabland. Ta til venstre og følg grusveg i
sterkt stigende terreng opp til
Lomtjernshøgda. Herfra gjennom Jeppedalen
til Rustad er det stort sett nedover. Ved
Rustad tas til venstre nordover langs RV 180
tilbake til kirka.
Hurdalssjøen rundt (Torget – Eidsvoll V.
– Sagmoen – Rustad – Torget), 48 km.
Lett kupert terreng i nord, ellers stort sett flatt.
Det er mange fine steder å stoppe underveis,
for eksempel på Østerudhøgda hvor det er fin
utsikt utover Hurdalssjøen. Denne turen kan
også gjøres lenger om ønskelig, for eksempel
ved å sykle om Dal og Nordmokorset, og
man kan også ta med Minneåsen og
Minnesund.
Torget – Byfellavegen - Kinnavegen Torget, 20 km.
Underlag: Asfalt og grus. Følg Minneåsvegen i
vel 5 km opp og forbi Hermodts plass, og ta
til høyre i kryss Byfellavegen. Følg denne
grusvegen først knappe 2 km slak motbakke,
så ca 4 km stort sett nedover til man møter
Kinnavegen (grus). Følg denne først vel 4 km i
lett terreng, deretter ca 3 km mer kupert, før
du kommer opp på Minneåsvegen. Ta her til
venstre ned til Torget.
16
Hurdalsguiden 2016/17
Friluftsliv - Jakt og fiske
Fiske, Jakt
Hurdalssjøen
er 16 km lang, og 59 m på det dypeste. Det
er 13 fiskearter i sjøen, med abbor, gjedde
og ørret som de viktigste matfiskene. Vi som
lever i dag, kan vanskelig forestille oss sjøens
store betydning for hurdølingene opp
gjennom tidene. I tillegg til at den ga mat, var
sjøen en viktig ferdselsåre både sommer og
vinter. I dag er sjøen en viktig rekerasjonskilde for fiskere, båtfolk og badene.
Skogen
Hurdalssjøen er omkranset av store
skogområder, som grenser mot Eidsvoll i øst,
Hadeland i vest og Totenåsen i nord.
Områdene er vel tilrettelagt for friluftsliv.
Fiske
I Hurdal kommune er det en rekke gode
fiskevann og fiskerike elver. Mange av
vannene ligger inne på åsen, langt unna
motordur, stress og mas.
Fiskevannene administreres av tre aktører
Hurdal Jeger- og Fiskerforening (HJFF),
Hurdalsjøen fiskeadministrasjon (HFA) og
Mathiesen Eidsvoll Værk. Alle driver et aktivt
kultiveringsarbeid og tilretteleggings arbeid,
for å gjøre vannene enda mer attraktive for
alle fritidsfiske.
Bestill fiskekort via SMS
du kommer hjem.
Fiskekort selgBetal
på når
SMS
ved innfartsvegene til
Eksempel:
fiskevannene
Kode
Mellomrom
Navn
Adresse
Koder og fiskeavgift
1 døgn
Stang og pilkefiske
for en person:
Postnummer
SF8D1 Ola Nordmann, Adressen, 1234 Send til (+47) 474 07 900
Fiskekort et døgn:
SF8D1
50,-
Fiskekort:
Weekend/ Årskort
3 døgn
SF8D3
100,-
SF8Å1
150,-
Hva gjør du ?
Alle som bestiller årskort
vil kunne få tilsendt utskrift av fiskekortet i
kredittkortformat. Dette
koster kr 25,- . Følg instruksjonen i SMSmeldingen du mottar.
1. Gjør klar tekstmelding :
Kode<mellomrom><Navn>,<Adresse>,<Postnummer>
2. Send meldingen til (+47) 474 07 900
3. Du mottar to tekstmeldinger fra SMSpass DA.
Den ene meldingen gjelder som fiskekort ved kontroll.
4. Den andre meldingen inneholder den betalingsinformasjonen du trenger.
For å fiske kreves at du har løst fiskekort. Dette løses helst
som SMS kort ved hjelp av mobiltelefonen (se veiledning),
eller ved å fylle ut kort fra kassen med riktig beløp, og legge dette i kassen ved siden av.
For øvrig kontakt:
Hurdal Jeger og Fisk
Knut Harald Bergem
971 45 354
Hurdalsjøen fiskeadministrasjon
Christian Juel
419 04 176
Mathiesen Eidsvoll Værk
63 98 89 70
Jakt
HJFF disponerer et variert og
godt jaktterreng på ca 90.000 daa for
småvilt, rådyr, bever og rovvilt.
Jaktkort, kart og regler fås hos alle
kortselgere. YX Hurdal (21), Willy Morten,
Per Åslund og I natur.
Som trening for jakta har Hurdal Jeger- og
fisk oppgradert lerduebanen i Jodalen/
Gjødningsetra
Kontaktpersoner:
Jakt
Jarle Teiegen 483 11 551
Lerduebanen: Per Mjærum 990 14 247
I tiden fra 15. sept. til 31. okt. er fiske ikke tillatt.
5. Vennligst betal innen 14 dager for å unngå fakturagebyr på kr 50,Sending av melding koster ordinær sms-takst.
Telefon:
E-post:
Internett:
Bank:
”Fiskeguiden for Hurdal”
beskriver, ved hjelp av kart og
tekst, alternative fisketurer i
Hurdal. Guiden fås der det
selges fiskekort.
Fiskekort gir rett til stang- og isfiske i følgende vann:
Øyangen, Skrukkelisjøen, Handkleputten, Svarttjern, Mærratjern, Heggkolltjern, Hekkentjern, Lomtjern og øvre del
av Gjødingelva (se kartet)
(Beløp, kontonummer og KID - nummer)
NB!
Fiskekort kan også
kjøpes på:
• Coop Knai (24)
• Coop Rustad (44)
• Maxbo Hurdal (14)
• YX Hurdal (21)
• INATUR
For hjelp: Ring ett av følgende mobil nr:
970 54 660 / 970 54 666 / 971 40 440
Vi ønsker deg skitt fiske,
og en fin naturopplevelse!
474 07 999
[email protected]
www.smspass.no
6182 05 79002
Hurdalsguiden 2016/17
17
Friluftsliv -Skiturer
Hurdal Hele Året
er en medlemsforening. Foreningens
formål er å tilby attraktive skiløyper i et av
Østlandets fineste naturområder. HHÅ vil
med utgangspunkt i foreningens
økonomi, avgjøre hvor mange km
skiløyper vi kan tilby, hvor de skal kjøres
og hvor ofte de skal prepareres. Du kan
følge oppdateringen av løypekjøringen på
Skisporet.no. Du kan også lese om turer i
området på Markadatabasen.no. Vi har
også egen Facebookside som
oppdateres i sesongen.
Bli medlem: Send melding til SMSPass.
Se hurdalha.no for detaljert beskrivelse. .
www.hurdalha.no Preparerte skiløyper
vinteren 2016/2017
I. MINNEÅSEN NORD (Turkart 18)
Trase: A: Minneåsen ved Hermods plass - Holtjennet Hurdal Skisenter (9 km). Prepareres med løypemaskin.
B: Kryss Kinnavegen - Dalsætra - Kinnavegen - Siridalsvegen Damtjennet • Aklangen (7 km). Prepareres med løypemaskin.
Standard: Prioritert - normalt god standard alle dager.
Parkering: Hermods plass (33) eller Hurdal Skisenter (15).
Il. MINNEÅSEN SYD (Turkart 16)
Trase: A: Hermods plass - Haraldvangen/Hurdalsenteret (4 km) - Kinna (7 km).
B: Hermodts plass - Vingerdalsstua - Kratttjennet - Kinna (7 km).
Uten avstikker til Brenntoppen fra Vingerdalsstua (1 km).
C: Kinna - P-plass v/Lomtjennet (2 km).
Standard: Prioritert - normalt god standard alle dager. Prepareres med løypemaskin.
Parkering: Hermods plass (33), kryss Minneåsvegen/Byfellavegen,
og i Byfellavegen v/Lomtjennet (43), (innkjøring fra RV 180 v/Langton)
Ill. SKRUKKELIA (Turkart 4)
Trase: Preparert trase i hele Svartungsvegen - tilknyttet løypenett til Toten
Svartungsvegen, vegbom ved Nordenga (10) - Bjørnåstjennet (6,5 km).
Gjødingsætra· Fjellsjøen - Bjørnåstjennet (7 km).
Fra Bjørnåstjennet blir det preparert videre via Blankputten i retning
Fjellsjøkampen (11).
Standard: Preparert til helger/ferier, scooterpreparert.
Parkering: Gjødingsætra (12) eller Svartungsvegen (vegbom ved Nordenga 10).
Parkeringsavgift, medlemskap, SMS-betaling
Minneåsen, Hermods plass og
krysset Minneåsvegen/Byfellavegen
Skrukkelia i Svartungsvegen ved parkeringsplassene.
Kr. 50,- /dag,
Kr. 500,- / medlemskap i Hurdal Hele Året
18
Hurdalsguiden 2016/17
Friluftsliv -Skiturer
FINN FRAM
Skiløypekart finner du på side
28-29. Skiløypene er avmerket med
rødt og er nummerert med romertall
som i oversikten til venstre.
www.skisporet.no
www.hurdalha.no
Løype fra Garsjøen (4)
Skiløype Hurdal/Totenåsen: Ospekollen Brennsætra – Torsætra (8,7 km)
Parkering er merket (rett ved oppkjøringen til
Ospekollen hyttefelt).
Prepareres med løypemaskin.
Lysløypa ved Lundbybakken (31)
Rundløype på 4 km. Preparert for treningsog konkurranseformål av Hurdal IL. Både
klassisk og fristil.
Lys kl. 18.00 til 21.00 alle dager.
Vingerdalsstua (37)
Er et fint turmål for barnefamilier. Om vinteren
er hytta åpen for servering i helgene. Ligger i
løupenettet Minneåsen syd. IIB
Friluftsliv
Badeplasser
Hurdalssjøen, Åsand (30) - i nordenden av
sjøen, ved utløpet av Hurdalselva.
• Langgrunt, og med fin sandstrand.
• Friområde med god plass og
rastemuligheter.
• Lekeområde, toalett tilpasset
funksjonshemmede, parkeringsplass.
Hurdalssjøen, Meieriodden (32) Sandstrand ved Hurdal Kirke
• Langgrunt. Friområde med rastemuligheter.
Volleyballbane.
• Toalett tilpasset funksjonshemmede,
parkeringsplass.
Skrukkelisjøen, Nordgardsvangen (13)
• Sandstrand, grunt.
• Friområde med rastemuligheter.
• Toalett, parkeringsplass.
Hurdalsguiden 2016/17
Høversjøen, Sør (2) - liten sandstrand,
begrenset plass.
•F
lytebrygge/kanobrygge
(kan også brukes som fiskebrygge).
•T
oalett tilpasset funksjonshemmede,
rastemuligheter.
•B
egrenset parkeringsmulighet ved selve
plassen, bedre parkeringsplass ca 200 m
unna, ved bomavgiftsstasjon.
Båtliv:
Ved småbåthavna ved Gårder (29) er det en
tilrettelagt båtslipp. Hurdal Båt- og
Snekkeforening står for driften av båthavna,
som kan benyttes av alle mot betaling av en
avgift (oppslag ved havna).
Informasjon:
Thomas Sørlien. Tlf.: 900 35 484
Båt med motor kan kun brukes på
Hurdalssjøen. Det er totalforbud mot
bruk av vannscooter i Hurdal kommune.
19
Reiseliv - kurs og konfwranse
Hurdalsjøen Hotell (34) og konferansesenter er kjent for sin gjestfrihet, gode
hjemmelagde mat og vakre omgivelser. Hotellet tilbyr mange forskjellige opplevelser,
selv for den mest bereiste globetrotter.
Vi har 111 komfortable værelser, 21 møte- og grupperom samt egne selskapslokaler
i forskjellige størrelser. Vårt veldrevne kjøkken serverer hjemmelaget, økologisk og
kortreist mat. Vi har også en rekke aktiviteter som vil utfordre og underholde.
Velkommen til et hyggelig opphold!
RomerikEvent Romerikevent har lang og bred erfaring med
event og aktiviteter som er grensesprengende,
spennende, inkluderende og kreative for våre
kunder.
Vi leverer event, villmarksopplevelser og
aktiviteter til alle grupper i samfunnet fra
næringsliv, lag/organisasjoner til skoler og
barnehager, eller for vennegjengen, utdrikningslag
og selskaper. Hos oss er ingenting umulig!
Er du ute etter et eventselskap som tilrettelegger
og er i møtekommende etter DINE ønsker?
- Da er VI de rette for DEG! Du finner oss på
facebook.
[email protected]
tlf 924 63 330
[email protected]
tlf 993 30 005
www.romerikevent.no
20
Hurdalsguiden 2016/17
Reiseliv - kurs og konfwranse
• Bespisning for opptil 100 personer
• 90 sengeplasser, 50 rom
• Ridning og andre aktiviteter
• Auditorium med plass til 90
• Flere grupperrom
•F
oredrag med visning av gammelt
hurdalsglass
Hurdal Verk Folkehøgskole (19)
Det tidligere glassverket tilbyr kurs og
konferanser i tradisjonsrike omgivelser.
Overnatting er mulig fra slutten av mai fram til
begynnelsen august (skolens sommerferie).
Dagsbesøk er mulig gjennom hele året.
For skoleåret 2016/17 tilbyr skolen følgende:
Snow, Kite, Surf på Bali.
Idrett Ball i Brasil
Musikk aktiv i Japan
Explorer i Sør-Amerika
Ridning
Adventure
Friluftsliv, idrett og aktivitet
www.hvf.no • [email protected]
Tlf. 63 92 06 00
Faks: 63 92 06 01
Molstad Landhandleri (22)
I november 2003 åpnet Molstad landhandleri på nytt
dørene i den gamle skysstasjon på Knaibakken,
totalrenovert i den gamle stilen fra 1884.
Selskapslokaler og møtelokaler med alle rettigheter
med plass for inntil 50 personer. I landhandleriet
selges det gaveartikler, kaffe, te, kaker med mer.
I perioden 1884-1970 var det
skysstasjon og gjestgiveri,
landhandleri og kafé i bygningen
på Knaibakken. Gjestgiveriet
hadde også kongelige gjester: I
1938 bodde kong Haakon og
kronprins Olav her under en
militærøvelse.
• Grupper opptil 50 personner
• 4 grupperrom
• Musikk/underholdning
• Vinkurs
• Gaveartikler
• Klassisk hjemmelaget mat
Tlf. 63 98 71 00/915 54 468
[email protected]
www.molstadlandhandleri.no
Norsk Ledertrening (31)
NLT jobber med ledertrening, prestasjonskultur,
teamutvikling og mentoring, og leverer også
tjenester innen HMS/bedriftshelse.
Konferanselåven gir muligheter for et skjermet
og avspent miljø. Kun en gruppe om gangen i
konferanserom som passer for grupper opp til
25 personer. Vi har også treningsrom, og ved
elva, badstue og bålplass.
[email protected] • Tlf. 982 13 825
www.norskledertrening.no
Hurdalsguiden 2016/17
21
Reiseliv - kurs og konfwranse
Hurdal syn- og mestringssenter
Velkommen som vår gjest!
Kontakt oss
Tlf.: +47 63 98 80 00
Adresse: Hurdal syn- og mestringssenter,
Østsidevegen 101, 2090 Hurdal
E-post: [email protected]
Pirrende og avslappende på samme tid (35)
Et kjøkken med sesongens råvarer og
kortreist mat
Skyte blink ved å lytte
Kunstopplevelser uten å se
Blindtesting av vin og sjokolade
Ballspill med lyd
Hinderbane i høyden med bind for øynene
Klatrevegg innendørs og utendørs
Svømmebasseng som holder 30 grader
Badstue
Boblebad
Treningsrom
Sansesti
Sansehage
Tømmergamme ved vannet
GRANA
BAR
… en opplevelse for deg
som vil ha det annerledes!
Et unikt sted for:
• Firmafest • Jubileum • Bursdag • Julebord
• Vennefest • Utdrikningslag • Bryllup
Vi skreddersyr arrangementet etter ditt ønske!
22
Kanopadling
Vannski
Zipline over Hurdalsjøen.
Privat strand
Hundespannkjøring
Kanefart
Skiløyper og turløyper
- Basseng, boblebad, trimrom og sauna for
husets overnattingsgjester.
Kurs- og konferansefasiliteter
Utleie av selskapslokaler
Så mye frisk luft du bare orker i sjø- og
skogbygda Hurdal – Østlandets perle
Ved spørsmål, booking eller annet,
ta kontakt med:
Hans Aage Dalen: 95 12 89 22
Gøran Håkegård: 95 17 65 13
[email protected]
For mer info:
granabar.no
facebook.com/granabar
Hurdalsguiden 2016/17
Helse
«Helseforetaket Incita – Hurdalsjøen Recoverysenter (39), en stolt
samarbeidspartner med Hurdal kommune. Vi tar bærekraftig helse på alvor.
Senteret gir tilbud til personer med psykiske helseutfordringer, både
spesialisthelsetjeneste og tilrettelagte bo- og omsorgstilbud».
Rødbeten Økologiske (39)
Økologisk catering i Hurdal og Akershus.
Vi lager mat laget fra bunnen med inspirasjon
av verden til en rekke bedrifter og private
sellskaper.
Ta kontakt for en skreddersydd meny basert
på sesongens aller beste råvarer!
Vi holder til hos Hurdalsjøen Recoverysenter.
Telefonnummer: 64 80 82 15 / 932 55 876
Hurdalsguiden 2016/17
23
Turkart
24
Hurdalsguiden 2016/17
Turkart
Hurdalsguiden 2016/17
25
Turkart
26
Hurdalsguiden 2016/17
20
Turkart
Hurdalsguiden 2016/17
27
Stedskart
SKILØYPER
SYKKELTURFORSLAG
ADKOMST PARKERING
Glasberget
1
674 m.o.h
Skimteflaten
180
9
7
10 P
8
13
Sk
Bogen Hyttegrend - 42
Brustad - 23
Båtbrygge - 29
Fjellsjøkampen
(812 m.o.h) - 11
Galleri Torget - 22
Garsjøen - 5
Gjødingsætra - 12
Glasberget - 1
Grana Bar - 28
Gå Ut Senteret - 35
Hagaholtet - 21
Haraldvangen - 35
Hellig Trifon Skita - 13
Hermodts plass - 33
Hurdal fra Hesteryggen - 16
Hurdal Hytteservice - 6
Hurdal Kirke - 32
Hurdal Rådhus - 22
Hurdal Skisenter - 15
Hurdal Idrettshall
og Stadion - 22
Hurdal Turistsenter - 24
Hurdal Verk
Folkehøgskole - 19
28
Hurdal Skole og
Kultursenter 22
Hurdalsenteret - 35
Hurdalsjøen Hotell og
konferansesenter - 34
Hurdalsjøen Økologiske
Landsby - 32
Hurdalslia
(Sandsbråten Skog) - 36
Høversjøen, Sør - 2
Incita - 39
Knai - 24
Knaisætra - 25
Langton - 43
Lysløype - 31
Maxbo Hurdal - 14
Meieriodden - 32
Molstad Landhandleri - 22
Moltzau Antikk og
Auksjon - 17
Nordenga - 10
Norsk Ledertrening - 31
Opperudholtet - 21
Opperudtjennet - 18
Ospekollen hyttegrend - 4
Parkmoen boligfelt - 20
Pilgrimsvegen,
Sandsbråten skog - 38
Prestegardshagen - 29
Ridesenter - 19
Rognlisaga - 3
Rognlitunet - 14
Romerike Bakkesenter - 31
Rustad - 44
Systemhus,
Grønvold Bygg - 23
Sibilrud hyttegrend - 7
Simarudenga hyttegrend - 9
Skrukkeli Kapell - 8
Torget - 22
Utsikten Hytteutleie - 41
Uthaug Kunstsenter - 31
Vesleelvfossen - 26
Vestlia - 40
Vingerdalsstua - 37
YX Hurdal - 21
Åsan - 30
Hurdalsguiden 2016/17
ru
k
Stedskart
IC
H
øv
er
sj
øe
n
14
2
Almeli
4
5
6
3
Rødtjennet
A
Erikstellet
IB
III
Holtjennet
P
15
Fjellsjøkampen
11
Skrukkelia
12
Hanskollen
547 m.o.h
19
P
Gjødingsætra
21
20
22
en
9m
. o.
180
h
Torget
26
25
28
27
P
IA
30
29
34
35
Rud
518 m.o.h
36
IIB
IIA
1 7 5rda l
m. os s jø
.h e
n
39
P
Krafttjennet
180
4
n
ge
a n . o. h
Ø y 42 m
Kinna
Byfella
Østerud
41
P
44
37
B
120
Rustad
P
Brenntoppen
B
38
40
33 P
IIA
P
Jeppedalen
408 m.o.h
IB
32 P
31
C
IB
23
24
Brattlia
32
A
18
T is jø e n
el
is j
ø
520 m.o.h
17
16
Hu
kk
Fjellsjøen
812 m.o.h
IA
IIC
42
43
Langton
Hurdalsguiden 2016/17
29
Reiseliv - Severdigheter
Rognlisaga (3)
Sagbrukene var tidligere livsnerven i flere av
grendene i Hurdal. Rognlisaga står på
fundamentene til en av de første sagene i vår
region, satt opp i 1795 av Carsten Anker.
Rognlisaga er i privat eie, men disponeres av
Hurdal Historielag for visning og
demonstrasjonskjøring.
Info: Anton Rognlien.
Tlf. 63 98 74 44 / 926 60 675
Garsjøen Skysstasjon (5)
Hovedbygningen fra 1700-tallet rommer
hoveddelen av Hurdal Historielags samlinger. På
tunet finnes også det gamle størhuset med
svalgang og den gamle bua. Til sammen utgjør
disse bygningene, med den gamle kongevegen i
mellom, et tun som i dag er unikt i Norge.
Åpningstider blir annonsert.
Informasjon Arne Garsjø
tlf 63 98 90 52.
Vestlia (40)
Vestlia er et finnetorp fra midt på 1600-tallet.
Dagens hovedbygning er trolig en toromsstue fra
1880-årene som er påbygd og har fått en etasje til.
Nedenfor tunet er det flere store rydningsrøyser. I
Vestlia er det en samling av gammel hesteredskap
og treskemaskiner.
Kart med merkede stier i området finnes på stedet.
Vestlia ligger halvveis mellom Rustad og Jeppedal.
Kjør opp Rustadvegen fra Coop Rustad, ta av og
kjør gamle Jeppedalsveg til parkeringsplassen.
Skiltet til Vestlia.
Informasjon: Per Haugen tlf. 901 80 152 og
Gunnar Olsen tlf. 419 33 058.
Glasberget (1)
(foto: Bjørn Graatrud)
Utvinning av kvarts til produksjonen ved Hurdal Glassverk foregikk i det alt
vesentlige i Skrukkelia. Glasberget, der kvartsen ble tatt ut, ligger i
Skrukkelia, inn mot grensa til Toten. For å komme dit må du kjøre til Dalen
og fortsette til fots. Turen derfra tar ca. 1 time, og løypa er godt merket.
Ved selve berget er det et stort informasjonsskilt, og nedenfor berget er
også smia som ble brukt i forbindelse med driften ryddet og merket.
30
Hurdalsguiden 2016/17
Reiseliv - Severdigheter
Falla-huset (1)
(Foto: Bjørn Graatrud)
MEVs jaktvilla ligger på Skabland i Skrukkelia, ved
Skandølas utløp i Skrukkelisjøen. På eiendommen har
MEV ført opp et lite bygdetun av eldre hus fra Hurdal.
Falla-huset, som er ei såkalt loftstue, ble revet i 1965
og satt opp igjen her i 1971 med faglig bistand fra
Riksantikvaren. Denne hustypen er det svært få igjen
av på Romerike. Det aktuelle tunet ligger på privat,
inngjerdet område, så eventuell adgang må avtales
med MEV.
Skjeldalsbrua (43)
(Foto: J. Rognstadtangen)
Skjeldalsbrua ligger inntil fylkesveg 180, bare 5 meter
fra veien, ca. 9 km sydover fra Hurdal torg, ikke langt
fra grensa mot Eidsvoll. Rett overfor Skjeldalsbrua, på
den andre siden av fylkesveien, er det avkjøring med
mulighet for parkering. Brua er oppført i 1839 i hvelvet
tørrmur, og er i god stand. Brua er vurdert som et
viktig teknisk kulturminne fra før 1850 og har stor
pedagogisk verdi.
Lundstua (44)
(foto: Bjørn Graatrud)
Lundstua er ei toroms sekslaftet stue i en etasje, en
bygningstype som var vanlig på små plasser fra slutten
av 1700-tallet. Bygningen er lite endret, med
opprinnelig planløsning, vinduer og ubehandlet panel.
Denne husmannsplassen er en av de få med alle hus
fra om lag samme perioden intakt. Lund med Lundstua
ligger på østsida av Rustadvegen, inntil vegen, en drøy
kilometer nord for Coop Rustad.
Ostetjernsdammen (1)
(foto: John Rognstadtangen)
Dette er en såkalt fløytevannsdemning – bygget for å
heve vannstanden og øke vanntrykket fra Ostetjern og
nedover Osteelva i forbindelse med fløyting i Skandøla.
De eldste delene av fuget tørrmur er fra siste halvdel av
1800-tallet.
For å komme til dammen, følger man samme veien
som til Glasberget. Etter ca. en halv times gange fra
bommen ser man dammen på venstre hånd.
Hurdalsguiden 2016/17
31
Reiseliv - Severdigheter
Hurdal Kirke (32)
Den første kirka i Hurdal ble antakelig
bygget på 1300-tallet. Kirka fikk i 1793 i
hovedsak den form den har i dag. I kirka
finnes gammelt inventar; blant annet
døpefont fra middelalderen og krusifiks fra
ca år 1300.
Gudstjeneste hver søn- og helligdag
(unntatt andre søndag i måneden,
annendag jul, påske og pinse).
For omvisning: Kontakt kirkekontoret
Tlf 63 98 73 02
(tirs-tors kl. 9-15).
Kirketunet (32)
Nytt menighetshus ved siden av Hurdal kirke
Kirketunet benyttes til menighetens trosopplæringsarbeid
for ulike aldersgrupper, seniortreff, fellesskapskvelder og
kirkekaffe. I tillegg kan organisasjoner og privatpersoner
leie Kirketunet til møter, kulturarragement, minnesamvær
eller selskaper. Storsalen rommer 75 pers. og loftstua 30
pers.
Leietaker må selv sørge for rydding og renhold etter bruk.
Kontakt Kirkekontoret tlf.: 63 98 73 02 eller e-post:
[email protected]
Skrukkeli Kapell (8)
Tømmerkapell innviet i 1923, modell
av Isum-kapellet på Maihaugen.
Gudstjeneste hver 2. søndag i
måneden og annendag jul, påske og
pinse, samt hver olsokkveld.
For omvisning: Kontakt kirkekontoret
Tlf 63 98 73 02
(tirs-tors kl. 9-15).
32
Hellige Trifon Skita (13)
Hellige Trifon Skita er tilknyttet Den ortodokse
kirke i Norge. Etter en innledende periode fra
1976 i Oslo, ble klosteret opprettet på Sivesind
(V-Toten) i 1985. Senere (år 2000) flyttet det til
Skabland i Hurdal. En Skita er et minikloster. I
dette tilfelle består fellesskapet foreløpig av to
munker. Tar imot grupper og enkeltpersoner
etter avtale.
mob 472 71 396 • e-post: [email protected]
ortodoks.
org • www.ortodoks.org
Hurdalsguiden 2016/17
Reiseliv - Severdigheter
Moltzau Antikk & Auksjon (17)
Rett nord for Strømmen skole (17) ligger et
sjarmerende lite bruk med flere laftede småhus.
Stabburet er innredet med gamle møbler og antikke
gjenstander, hvor det meste er til salgs. Mye stammer
fra Hurdal, så her kan man virkelig handle lokalt!
Eieren, Jan Moltzau, har også glass fra Hurdal
Glassverk til salgs.
Informasjon om åpningstider med mer: 911 08 653.
Galleri Torget (22)
Bygdas lille galleri, her finner du malerier, akvareller
og fotografier.
Vi har også til enhver tid en gjesteutstiller hos oss.
Ønsker du å ha gjesteutstilling så bare ta kontakt
med oss.
De som er med på å drive galleriet er Astrid Dalen,
Heidi Gabrielsen, Thore Knudsen, Bjørn Graatrud og
John Rognstadtangen.
Våre åpningstider er:
torsdag kl. 13 – 16 og lørdag kl. 11 – 15.
Kontaktperson: Astrid Dalen, tlf. 994 82 268
Uthaug kunstsenter (31)
– et kunstnerhjem i Hurdal
Huset ’Bon Marché’ var billedkunstneren Jørleif Uthaugs
(1911-1990) landsted. Det ble åpnet for publikum etter
kunstnerens hundreårsjubileum i 2011 og er et fast
visningssted for Uthaugs kunst. Her er malerier, tegninger og
skulpturer, også store hageskulpturer. Uthaugs kunst er ellers
plassert på offentlige steder over hele landet. Senteret
arrangerer omvisning for grupper og enkeltpersoner med
foredrag og viser filmen om Uthaug - en klassisk modernist.
Kunstsenteret selger plakater, postkort, kalendere, bøker,
kunsttrykk og små skulpturer. Servering kan
forhåndsbestilles. Kunstsenteret arrangerer spesielle
kulturkvelder med poesi, musikk og teateropptredener, ofte
med kjente kulturpersoner. Hovedarrangementet er i august
og går over to dager. Adresse: Gjødingveien 65.
Webside: www.uthaugkunstsenter.com
Egen facebookside.
Mailadresse: [email protected]
mob. 452 60 621. NB. Forhåndsbestilling.
Hurdalsguiden 2016/17
33
Reiseliv
Bensinstasjon (21) med:
Åpningstider:
Man - fre kl. 07-21
Lør - søn kl. 09-21
Følg oss på
Tlf. 63 98 73 64
[email protected]
- Kiosksalg
-M
atservering med bla. fersk pizza og
burgere
- Sitteplasser / takeaway
- Bilvaskeanlegg, maskin- og selvvask
- DekkTeam partner, dekkservice
- Verksted
- Postnord (Toll Post) pakkeutlevering
Vi har infotavle og brosjyrer over aktiviteter,
forslag på turer og aktiviteter for sommer og
vinter, turkart, kommunens gule info,
- Salg av fiskekort og jaktkort m/bomnøkkel
utleie i regi av HJFF
- Fiskeutstyr
- Hytteformidling
- Ved
Dugurdstua (22)
Liten kafé på Auto’n, med enkel
meny og samme åpningstider som
butikken.
15 sitteplasser innendørs, og i
tillegg 10-12 utendørs i
sommerhalvåret.
Ved innkjøring til Turistsenteret
Asia Takeaway Fei (24)
Takeaway-restaurant med asiatisk mat.
Tirs-Tors 14-22, Fre-Lør 15-23,
Søn 15-20
Tlf. 63 98 73 84
34
Hurdalsguiden 2016/17
Reiseliv - Hytteutleie
Utsikten Hytteutleie (41)
Weekend, uke, langtidsleie. God standard
på hyttene. Dusj og WC.
Fin utsikt over Hurdalssjøen. Fine
turområder ved hyttene.
For mer informasjon:
Tlf. 915 50 339/
924 26 794/
63 98 95 30
Hurdal Hytteservice (6)
Hytteutleie og hytteservice. Utleie av hytte
som ligger i usjenert skogsterreng 2 km
fra Hurdal Skisenter. To soverom med
dobbelkøye nede, og enkeltkøye oppe.
Stue med sovesofa.
Tlf 63 98 77 08, mob 934 82 706,
[email protected]
• 60 m2
• 2 soverom
• 6 sengeplasser
• Baderom med dusj
• Innendørs biodo
• Peis
• Komfyr
• Kjøleskap
• Radio og TV
• Utegrill,
hagemøbler
• Vedsalg
Hurdal Turistsenter (24)
Campingplass og hytter. Sommeråpent.
Vanlig camping, sesong- og langtidsleie.
Oppstillingsplass for både vogn og telt.
Gode fiskemuligheter innen gangavstand.
Tlf. 417 73 071
• 6 hytter
• Dusjanlegg
• Kjøkken
• Vaskerom/tørkerom
• Stor lekeplass
Hurdalsguiden 2016/17
35
Økolandsbyen
Hurdalsjøen Økologiske Landsby
Økolandsbyen er etablert på tidligere Hurdal Prestegård og består av:
Boligområdet – Huldra økogrend
Boligene bygges ut med Aktivhus. Når området er utbygd vil det ha 400 – 500 innbyggere.
Gården Gjøding
Her produseres og selges økologisk dyrket mat. Gårdens
fellesarealer brukes til ulike arrangementer, konserter og festivaler
for å styrke den sosiale levekraften.
Fremtidssmia Økologiske Næringssenter.
På gamle Kjerkekretsen skole er Fremtidssmia Økologiske
Næringssenter etablert.
Består i dag av:
Besøkssenter for Hurdal økolandsby
Kjøkkenhagen kafè, bakeri og mølle
Landsbybutikk, med salg av helsekost og lokal mat
Slyngerom for honning
Kontorer og kurslokaler
Flerbrukshall
Behandlingsrom for terapeuter
Flerbruksrommet ”eco playground”
Mer informasjon: Kristin Seim Buflod tlf 979 79 327
– mail: [email protected]
Hurdals nye storstue for mat og kultur åpnet offisielt dørene januar 2016. I nyoppussede
lokaler driver Kjøkkenhagen etter mottoet ”ærlig mat”. Melet males i Kjøkkenhagens egne
mølle, som bevarer kornets næringsstoffer spesielt godt. Fra mølla går baksten inn i den
vedfyrte bakerovnen. Middagsbuffet, hjemmelaget is, gourmet-pizza fra vedfyrt pizzaovn og et
godt utvalg av bakst – alt dette og mer kan du få med deg onsdag (12-19), fredag (12-22) og
søndag (12-18). I landhandleriet selges økologiske varer. I tillegg til mat arrangeres kurs,
konserter og private arrangementer i Kjøkkenhagens lokaler. Følg med på Facebook.
36
Hurdalsguiden 2016/17
Fritid - Idrett
Idretten i HURDAL
Det er et aktivt idrettsliv i Hurdal som gjennom mange år har fostret utøvere som har høstet
medaljer i olympiske leker, verdensmesterskap og har vært med på å prege sine idretter
internasjonalt og nasjonalt.
Hurdal Idrettsråd er et samarbeidsorgan mellom idrettslagene og Hurdal Kommune og er en
viktig bidragsyter for å legge til rette for idrettsaktivitetene i Hurdal. Sist gjennom den nye
flerbrukshallen som ligger ved Skolen og idrettsbanen.
Naturen i Hurdal innbyr til fysikk aktivitet hele året og er en naturlig del av ”idrettsanlegget” for
flere aktører. Den største av dem er Hurdal IL.
Idrett og Friluftsliv
Hurdal IL kontaktpersoner
Leder Hovedstyret
Hurdal Stadion
Thore Strand
AllidrettIdrettshallen
Cato Aspdahl
El-bandyIdrettshallen
Thor A Andreassen
Fotball/futsalIdrettshallen/stadion
Kjetil Fjellsbø
FriidrettIdrettshallen/stadion
Claire Phythian
Hopp Lundbybakken/Stadion
Jan Langgård
HåndballIdrettshallen
Marianne Strand
LangrennLysløypaErland Lundby
SykkelStadion
Bjørn Erik Tømta Tennis
Hurdal stadion
Thore Strand
Turn Idrettshallen/stadionAtle Hellesund
934 14 058
957 32 260
950 86 134
991 61 718
482 12 105
900 27 370
473 51 383
959 46 286
464 15 163
934 14 058
971 74 050
Andre lag:
Fremad-Hurdal
Hege Moltzaug
Hurdal Bridgeklubb
Tore Morten
Hurdal Båt- og snekkeforening
Thomas Sørlien
Hurdal Hele ÅretSteinar Tømta
Hurdal Jeger- og FiskeforeningSvein Egil Gravråk
Hurdal O-lagArne Tømta
Hurdal Paitball Klubb Knai
Gunne Morgan Knai
Hurdal Pistolklubb
Willy Morten
Hurdal Rideklubb
Heidi Bjørtomt
Hurdal TurlagSverre Spangen
Hurdal Skytterlag
Øystein Solberg
Hurdal Idrettsråd
Thore Strand
Skogdjerv ILRandi Haug
908 88 258
970 28 452
900 35 484
901 44 687
920 88 410
997 38 610
970 91 143
916 94 124
990 10 775
412 99 795
481 64 210
934 14 058
975 44 204
Hurdal Idrettsråd (HIR)
Leder for styret i HIR er Thore Strand og
ytterligere info/spørsmål om HIR kan stilles
på tlf. 934 14 058 eller
e-post [email protected]
Hurdalsguiden 2016/17
37
Fritid - Idrett
38
Hurdalsguiden 2016/17
Fritid - Lag og foreninger
LAG/FORENINGER
Hurdal Kommune har et rikt kultur og organisasjonsliv. Disse har tilbud til ulike aldersgrupper
og bidrar til at Hurdal blir ei god bygd å bo i.
Barne- og ungdomsklubber
Hurdal FritidsklubbAktivitetshuset
Benjamin Warin
Hurdal Søndagsskole
Hurdal VerkAud Randi Rydland
Hurdal Skolelag
Hurdal VerkSteinar Sundvold
Håndverk/husflid og historie
Hurdal Historielag
Hulderhaugen, Garsjøen Thore Knudsen Hurdal Husflidslag
Brustad gårdAnja Risvik
Vestlia Venner
Per Haugen
Kreative husmødre og fedreIrene G Eriksrud
Sang, musikk, dans
Hurdal Skolekorps
Terje Garsjø
HurdalskoretRådhuset, man kl 1900Audny Stenbråten
Hurdal bygdespel/ bygderevy
Jane Narmo
Hurdal og Nan. trekkspillkl.Sandsnes grendehus
May Limbodal
Hurdal Senior dans
Kultursenteret, ons kl 1500 Bitten Meaas
Hurdal kunstforening
Galleri TorgetAstrid Dalen
Livssyn og meinighetsliv
Human-Etisk Forbund – Eidsvoll & Hurdal lokallagRoar Nordberg
Hurdal Indremisjon
Betseda
Olav Rønning
Kinas Venn, Norsk Luthers Misjonssamband
Paul Rønning
Kirkeringen, Hurdal kirkeLiv Mørk Bjørhus
Rustad og Kjerkekretsen Misjonsforening
Berit Tangen
Solhøy Misjonsforening
John E Brennsæter
Solhøy Søndagsskole
Kari Brennsæter
Andre organisasjoner
Hurdal BygdeungdomslagEmil Ruud
Hurdal Helselag
Grete J Ruud
Haraldvangen venner
Helge Qvigstad
Hurdal PensjonistforeningAstrid Dalen
Hurdal Birøkterlag
Tor Grønvik
Hurdal Bonde og Småbrukerlag
Toril Lundberg
Hurdal Landbrukslag
Frank Hoel Knai
Hurdal Skogeierlag
Ola Ruud
Lions club Hurdal
Jonny Ruud
Hurdal Næringsforum
Trym Denvik
Traktorklubben
Terje Emilsen
Politiske organisasjoner
Hurdal Arbeiderparti
Frank Jørgen Jåterud
Hurdal FrpReidar Francis Quande
Hurdal Høyre
Bjørn Brekke Hurdal Kr Folkeparti
Torgeir Jacobsen
Hurdal Senterparti
Paul Johan Moltzau
Hurdal SV
Jorunn Glosli
Hurdal VenstereStåle Burås
Glad i Hurdal
Ove Henning Morten
Miljøpartiet De GrønneEivind Krey Nitter
Hurdalsguiden 2016/17
481 37 456
404 07 600
942 09 771
415 55 658
974 88 693
901 80 152
413 15 661
900 56 798
920 36 933
943 58 633
402 32 905
63 98 94 44
994 82 268
915 52 266
917 53 641
63 98 91 24
63 98 73 14
63 98 50 03
63 98 90 66
63 98 90 66
994 69 976
907 40 577
913 55 855
994 82 268
915 37 963
959 32 037
906 26 036
971 02 780
911 19 758
917 48 575
902 76 822
970 31 298
906 80 902
918 40 116
63 98 79 01
971 48 088
900 32 801
976 45 131
63 98 72 05
454 72 944
39
Hurdal Skole og Kultursenter
HURDAL SKOLE
OG KULTURSENTER (22)
Hurdal skole og kultursenter inneholder:
- kommunens barne- og ungdomsskole
- allrom
- auditorie/kinosal
- folkebibliotek
- lydstudio
- idrettshall
Hurdal skole og kultursenter skal gi deg: «En læringsreise i mulighetenes verden»
Rektor er Rune Nordgård
Hurdal skole og kultursenter har følgende lokaler til utleie:
Allrom
Auditorie
T-kjøkken
Idrettshall
Spesialrom, klasserom og bibliotek kan leies ut etter nærmere avtale.
For informasjon om utleie og priser kan du ta kontakt med servicetorget i Hurdal kommune.
Prisoversikt finnes også på hjemmesiden, www.hurdal.kommune.no
40
Hurdalsguiden 2016/17
Barnehager
Hoppensprett Hurdal (19)
åpnet dørene for 45 sprudlende barn og
engasjerte voksne i august 2014. Vi holder til
i vakre Hurdal og i lokalene til den gamle
ungdomsskolen. Der har vi egen gymsal med
masse turneutstyr og fantastisk boltreplass
både innendørs og utendørs.
Tlf.: 941 33 804
[email protected]
Rustad barnehage (44)
Rustad barnehage den eneste
kommunale barnehage, og ble
åpnet i januar 2003. 1 august
2008 utvidet barnehagen med en
ny avdeling, og har nå to
avdelinger for barn mellom 0-6 år.
Barnehagen holder til i Rustad,
sør i kommunen.
Barnehagen har et flott uteområde, og skogen er nærmeste nabo.
Rustad barnehage har i dag 36 plasser disponibelt og barnehagen består av to avdelinger.
Avdeling Gresshoppa:18 barn 2-6 år. – Avdeling Marihøna: 9 barn 0-3 år.
Tlf.: 66 10 67 92 / 990 10 775
Læringsverkstedet (22)
Vi er en barnehage med 4
baser og har fokus på
natur og uteliv. Vi er en
naturbarnehage og 1 av
småbarns basene er
utebase og 1 av
storbarnsbasene er
utebase.
Vi ligger fint til i sentrum av bygda med naturen og skogen som vår nærmeste nabo.
Vi har en stor fin trelavvo i skogen som er barnehagen sin.
Vi har plass til i underkant av 90 barn i barnehagen vår.
Adressen vår er Øvre Hagaveg 5
Annen kontaktinformasjon.
Mail: [email protected] .no
Telefonnr: 415 39 665
Hurdalsguiden 2016/17
41
Fritid - Lag og foreninger
42
Hurdalsguiden 2016/17
Næring
Næringsregister
Butikker, servering
og annen forretnings­
virksomhet
AristoKats Kattepensjonat
Tlf 408 27 968 • www.aristokats.no
Asia Takeaway Fei
Gatekjøkken og Takeaway
Tirs-Tors 14-22, Fre-Lør 15-23,
Søn 15-20
Telefon: 63 98 73 84
Auto`n Detaljhandel AS
Detaljehandel, medesinutsalg
og kafe
Tlf 63 98 71 014 • faks 63 98 79 73
autondetaljhandel.no
Bio-King
Økologisk mat for hele familien.
Tlf 971 24 000 • [email protected]
Coop Marked Knai
Dagligvare, post og bank i butikk
Tlf 63 98 71 21
[email protected]
Coop Marked Rustad
Dagligvare, tipping
Tlf 63 98 94 25 •
[email protected]
Dugurdstua
Kafe drift på Auto`n
Tlf 974 77 317 • [email protected]
Gjøding Gård
Utsalg av økogrønnsaker
Tlf 979 79 327
Green Sleep
Økologisk pustende madrasser.
Tlf 994 55 060
Hurdalsguiden 2016/17
Haraldvangen
Stor lunsjbuffet
hver søndag 14.00 - 16.00
Tlf 63 98 81 00
www.haraldvangen.no
KLS MS
Salg, service og rep av
motorkjøtetøy og båter.
Tlf 908 25 443 / 958 41 266
[email protected]
Hurdal Blomster
Tlf 63 98 73 24 • faks 63 98 73 26
Maiken Hundemassaje,
Maiken Tømta
Tlf 464 21 441
Hurdal Brygge AS
(Olje og Energisenteret)
Utleie av fast eiendom, salg av
drivstoff, bilrep. og gatekjøkken
Tlf 474 42 442
Hurdal Hundehotell
Tlf 928 39 042
www.hurdalhundehotell.no
Hurdalsjøen Hotell og
Konferansesenter
Lunsj 12 – 15, Middag 19 – 21
Tlf 63 95 96 00
www.hurdalsjoen.no
Jorunn Gjellestad Teigen
Salg av klær
Tlf 997 04 190
[email protected]
KIDOC co
Salg og service av skogs- og
hagemaskiner. Salg av Verneutstyr,
redskaper og maskintilbehør
Tlf 928 54 248
Kjøkkenhagen kafe, bakeri
og mølle
Åpningstid: ons. 12–19,
fre. 12– 22 og søn. 12–18
Tlf 950 60 094
Maxbo Hurdal
Montér fra 1. oktober
Byggvareutsalg
Tlf 63 92 04 20 • www.maxbo.no
[email protected]
Molstad Landhandleri
Kafeen er åpen lørdag 12 – 16
Tlf 63 98 71 00
[email protected]
Musikk & Instrument Service
Salg og rep av blåse- og
slagverksinstrumenter
Tlf 63 98 75 40 / 920 15 361
[email protected]
Rognstad VVS
Rørleggerbedrift
Tlf 63 98 78 55 / 911 21 912
www.rognstad.no
[email protected]
Rødbeten Økologiske
Catering
Tlf 64 80 82 15/932 55 876
SPAR HURDAL
Dagligvare, bank i butikk og
tipping. Tlf 63 98 71 71
faks 63 98 76 12
[email protected]
43
Næring
Ulf Bjørtomt
Agentur- og engroshandel med
biler og takstmann • Tlf 906 25 500
[email protected]
Georg Ruud - Håndlafting
Tømrer
Tlf 63 98 79 34 / 918 25 162
[email protected]
ML Nordheim
Snekkerarbeider
Tlf 977 05 351
[email protected]
YX Hurdal –
Hurdal Bensin & Service AS
Bensinstasjon og Dekkparner,
verkstad, bilvask og gatekjøkken.
Åpent man-fre 7-21, lør-søn 9-21
Tlf 63 98 73 64 • [email protected]
GM Service & håndverk
Snekkerarbeide, graving,
gartnerarbeider og eget sagbruk.
Salg av Fujitsu General
varmepumper
Tlf 970 91 143 • [email protected]
MM Bygg AS
Snekkerarbeide
Tlf 939 36 806
[email protected]
Bygg/håndverkere/
hytteservice
Grønvold Bygg AS - Systemhus
Hus, hytter, garasje og
rehabelitering.
Tlf 970 83 600
[email protected]
ABC Markiser
Dag-Inge Gundersby
Solskjerming
Tlf 98 04 04 82
Arne Solsrud
Håndverkstjenester
Tlf 905 69 661
[email protected]
Atle Hellesund Bygg
Oppføring av boliger
Tlf 971 74 050
[email protected]
Hurdal Hytteservice
Snømåking, trefelling med mer
Tlf 934 82 706
[email protected]
Hurdal Malerservice
Ralf Tylkowski
Malerarbeid • Tlf 63 98 75 75
Bjørn Bjørtomt
Lafting og rep av
tømmerbygninger, salg av ved
Tlf 63 98 90 84 / 481 24 166
Hus og Hytteplaner AS
Oppføring av hus og hytter og
rehabilitering.
Tlf 900 35 484 • [email protected]
E. Brubakken mur & flisarbeid
Tlf 924 14 242 • [email protected]
Håkon Aaslund
Tømrer og lafter
Tlf 815 86 192
Energisystemer AS
v/Thomas Pettersen
Ventilasjon. Varmepumper med
mer. Kjøl og frys
Telefon: 977 97 714
[email protected]
Enexcell AS
Elektrikker
Tlf 416 40 962
[email protected]
44
Hurdal Bygdeservice
Snekkerarbeider
Tlf 988 22 915
[email protected]
Kabberud Bygg & Eiendom
Oppføring av bygninger
Tlf 452 75 445
[email protected]
Lasse Solum
Vaktmestertjenester for Nannestad
Bygdeservice
Tlf 906 81 491
Morten Norbeck - Murerfirma
Tlf 907 38 108
[email protected]
Morten Skjølås – Tømrer
Nybygg – Rehablitering og filiarbei.
Alt i takarbeide utføres.
Tlf 908 48 181
[email protected]
MS Rør AS
Rørlegger, sprinkel, VVS og service.
Tlf. 481 64 210
[email protected]
Norgeshus Hurdal
Hus, hytter, garasjer, tilbygg og
rehabilitering.
Hus- og hyttetomter
Tlf 452 93 700 – 63 92 04 30.
www.norgeshus.no/hurdal
[email protected]
Nordhagen & Skjølås Bygg AS
Hus og hytter. Rehabiliteringog
tilbygg.
Tlf 936 89 563
[email protected]
Per Erik Hellerud
Snekkerarbeid og kjøkkenmontering
Tlf 473 76 802
Rokstad Installasjon
Montering og reparasjon av
parabol- og Riks-TV antenner
Telefon: 406 13 619
[email protected]
Hurdalsguiden 2016/17
Næring
Sandvold Sercice og Tjenester
Vaktmestertjenester
Tlf 481 80 288 • [email protected]
Solberg Bygg AS
Tlf 958 01 063
[email protected]
Solberg Hogst og Trerydding
Jan Erik Solberg
Vaktmestertjenester Hurdalbygdeservice
Tlf 988 22 915
[email protected]
Ståle Nilsen
Takarbeider og diverse vedlikehold
av bygninger. • Tlf 981 88 944
[email protected]
Data- og IT-tjenester
Databakken, Magnus Sveiven
Smedbakken
Konsulent innen IT
Tlf 473 02 563
[email protected]
Erikssons IT-service
Datakurs, suport og andre
datatjenester. • Tlf 976 29 281
[email protected]
Eplekassa AS
Softwear utvikling
Tlf 400 18 326
[email protected]
Greiweb, musikk og service
Web design, rep, service og
oppfradering av PCèr/programvare
Tlf 905 50 780 • [email protected]
Hurdaldrift AS
Drift og instalasjon av bredbånd
Tlf 900 35 484
[email protected]
Hurdalsguiden 2016/17
Energi
Hurdal Biovarme AS
Salg av biovarme • Tlf 928 86 675
[email protected]
Mistberget Biovarme AS
Salg av biovarme
Tlf 906 06 365
[email protected]
Tigre Norpukk AS
Utvinning fra grus- og sandtak, og
utvinning av leire og kaolin
Tlf: 918 75 701 • [email protected]
Frisører
Janes Frisør og Sol
Tlf 63 98 74 73 / 994 51 310
[email protected]
Partner Elektro AS
Tlf 63 87 93 20763 87 60 49
[email protected]
Kines Dame og Herrefrisør
Tlf 984 35 685
[email protected]
Varmeutvikling AS
Salg av miljøvennlig varme i store
bygg. Konsulent­tjenester. Innen
energiplanlegging og bioenergi
Tlf 906 06 365
[email protected]
Zaxa Frisør Anne Sevaldson
Frisør, utfører alle behandlinger
Tlf 414 63 488
Entreprenør/
grunnarbeider
Gallerier og kunstnere
Andreas Lange Enfemti
Produksjon av film, videao og TV
program
Tlf 976 82 111
[email protected]
Anders Erlandsen
Graving og massetransport. Jord/
pukk/stein/subbus
Tlf 91 12 19 58
[email protected]
Exit Band –
Dag Inge Gundersby
Musikk og underholdning
Tlf 980 40 482
Jan Henning Guttersrud
Grunnarbeid • Tlf 952 04 067
Galleri Dajani
Maler og keramiker
Tlf 913 74 841
[email protected]
Lundberg og Sæteråsen AS
Spregning, grunnarbeider og
snørydding • Tlf 996 90 517
[email protected]
Skiltgutta AS
Skilting, arbeidsvarsling og
sperringer
Telefon: 905 24 196
[email protected]
Sverre Lundberg Graving og
Transport
Grunnarbeider. • Tlf 466 27 807
John Harald Knutsson
Design og skribent
Tlf 478 89 955
[email protected]
Kari Høgseth
Sanger. • Tlf 482 06 736
[email protected]
Marit Jacobsen
Fortelling, sang og musikk
Tlf 63 98 70 33 / 924 61 097
[email protected]
45
Næring
May Music Production
Artistformidling, videoproduksjon,
musikkundervisning og lydopptak
Tlf 905 20 818 • [email protected]
Moltzau Antikk og Auksjon
Tlf 911 08 653
Pottemakeren, Trond Rastad
Tlf 994 74 687
[email protected]
Uthaug Kunstsenter
Tlf 63 98 76 71 / 452 60 621
www.uthaug.net
[email protected]
Von Krogh Ernæring Ltd
Skribent, foredragsholder og
ernæringsfaglig rådgiver i
industrien. • Tlf 913 47 150
www.vongrogh.no
Helse og velvære
Arild Vedvik
Lege, Hurdal legesenter
Tlf 63 92 05 20
Aveva Optimalbalanse AS
Helsetjenester
[email protected]
Dorien Vanden Eycken
Lege, Hurdal legesenter
Tlf 63 92 05 20
Helseforetaket Incita AS
Adresse: Bønsbakken 13,
2073 Bøn
Tlf: 66 92 03 00
E-post: [email protected]
Hurdal Manuellterapi
Leif Skjåk Bræk
Tlf 63 98 70 60 / 452 35 303
Hurdal Treningsklubb og
Solstudio
Treningsklubb og solsenter
Tlf 900 35 484 • [email protected]
46
Hurdalsjøen Recoverysenter
Tlf 66 92 64 00
[email protected]
Jord/skogbruk,
salg av ved
IMOS Tjenesteformidling AS
Andre helsetjenester
Tlf 416 07 777
[email protected]
Anita Tenold og
Thor Alm-Hansen
Salg ved og høy
Tlf 970 54 831 / 970 07 552
[email protected]
Line Dagenborg
Rosenmetoden avspenning og
bevistgjøring. Livsglede
Tlf 911 55 952
[email protected]
Nordisk Fredssenter
Terapeutisk- og kursvirksomhet,
forfatter. Tlf 996 93 611
[email protected]
Tannlege Midtgaard
Tlf 63 98 70 57
Trude Sellæg
Rosenterapeut
Tlf 958 71 147 • [email protected]
Husflid og interiør mm
Hildur Søm Hildur Sæteråsen
Skinnsøm av elg og salg av
strikkevarer. • Tlf 905 02 716
[email protected]
Tangen`s Bunadbutikk
Hurdal- og Eidsvollbunader m/
tilbehør, Barnesølv og gaver
Tlf 63 98 76 25 / 412 78 425
faks 63 98 76 12
[email protected]
Tenold Design
Interiør og design
Tlf 907 02 700
[email protected]
Ingerid Melbye Buraas
Salg av kjøtt fra Skotsk høylandsfe
og sau.
Tlf 900 22 434
[email protected]
Frank Hoel-Knai
Snøbrøyting
Tlf 906 26 036 • [email protected]
Gartner Ellen Jensen
Vedlikehold av hager
Tlf 975 79 030
[email protected]
Georg Ruud Salg av ved, trefellinmg og
snøbrøyting.
Tlf 63 98 79 34 / 918 25 162
[email protected]
Gunhild Sæteråsen
NHS godkjent hovslager og
kjøreoppdrag med hest
Tlf 905 94 458
[email protected]
Gunstein Bergsjøbrenden
Skogsentreprenør og
markberedning
Tlf 63 98 95 75 / 977 42 249
Gårdskjøp AS
Salg av produkter til gårdsbruk
Tlf 900 29 050
[email protected]
Hammeren Gård
Selger høy og juletrær
Tlf 63 98 79 83 / 906 06 365
[email protected]
Hurdalsguiden 2016/17
Næring
Hurdalsmat SA
Fremme lokal matproduksjon
Tlf 947 89 348
[email protected]
Jan Henning Guttersrud
Rundballepressing. • Tlf 952 04 067
[email protected]
Kjetil Fagerlund
Snø-, strø- og annen leiekjøring,
traktor. • Tlf 911 25 257
[email protected]
Knutsen Landbruks Service
Salg av deler, utstyr, verneutstyr og
taktorer. Service og reparasjon,
åkersprøytetesting.
Tlf 958 41 266 • [email protected]
Lars Hallvard Morten
Salg av ved
Tlf 970 84 427 • [email protected]
Mathiesen Eidsvold Værk ANS
Salg av ved, tømmer, tjenster
innenfor vedlikehold av grusveier,
trefelling, ungskogpleie mm
Tlf 63 98 89 70 • www.mev.no
[email protected]
Mobilt Sagbruk, Roar Sørgård
Tlf 909 96 273
[email protected]
Ola Bihaug
Salg av ved – ferdig kløyvd/langved
Tlf 951 83 519
[email protected]
Ove Roaldstveit
Linjerydding, planting og
ungskogspleie
Tlf 907 39 215 •
[email protected]
Per Øyvind Kopperud
Leiekjøring og snøbrøyting
Tlf 971 27 133 • [email protected]
hotmail.com
Hurdalsguiden 2016/17
Rustad Alpakka og minifarm
Avel og oppdrett av alpakka og
foredling av fiber
Tlf 456 34 341
[email protected]
Hurdal Rådgivning AS
Bedriftsrådgivning og administrativ
tjenesteyting
Tlf 476 11 370
[email protected]
Sam Sjøgren AS
Vedsalg, snørydding, flishugging,
rundballeressing/pakking og
soping av veier/gårdsplasser
Tlf 63 98 88 02 / 901 07 538
saø[email protected]
Iver Solsrud
Taksering og konsulenttjenester
innen landbruk. • Tlf 924 88 276
[email protected]
Sørflaen gård
Avel og oppdrett av alpakka og vill
sau. Foredling av fiber
Tlf 900 29 050
[email protected]
Åsmund Grythe
Salg av ved. Hogst/kjøring og
kløyving av ved. Snøkjøring
Tlf 63 98 90 06 / 970 40 798
[email protected]
Kontor og
konsulenttjenester
Dalen Design,
Leif Martin Dalen
Grafisk og visuell
kommunikasjonsdesign
Tlf 414 69 662
[email protected]
Ekvilibrium
Strategi og lederutvikling
Tlf 905 79 408
www.scandinavianleadership.com
[email protected]
Kåre Vestlund
Kursvirksomhet innen
forebyggende brannvern
Tlf 952 73 650
[email protected]
Legatus AS
Sikkerhet, utredning og IT
Tlf 468 88 911
[email protected]
Norsk Ledertrening
Lederutvikling
Tlf 982 13 825
www.norskledertrening.no
[email protected]
P W Solsrud AS
Plastfolier og laminater til
næringsmiddelindustrien
Tlf 916 62 170 • Faks 63 98 96 10
[email protected]
Spring Leap Ltd
Bedriftsrådgivning
Tlf 922 10 665
[email protected]
TS Brustad Tegnekontor
Tekniske tegninger
Tlf 920 95 816 • [email protected]
Farmatjenester AS
Konsulent og veiledning innen
farmasøytiskindustir
Tlf 920 36 933
[email protected]
47
Næring
Kurs/konferanse/
utdanning, turisme,
utleie av hytter og
event
Alfa Reiser AS
Reisebyrå, Reidar F Quande
Tlf 906 80 902 • [email protected]
Læringsverkstedet
Barnehage
Tlf 415 39 665
[email protected]
YX Hurdal –
Hurdal Bensin & Service AS
Info tavle, salg av fiskekort og kart
Åpent man-fre 7-21, lør-søn 9-21
Tlf 63 98 73 64 • [email protected]
Rengjøring
Krey Dance
Danseundervisning for barn
Treningstimer for voksne
Tlf 415 08 349
Cgj-Vinduspuss Cato
Gjennestad
Vinduspuss
Telefon: 63 98 90 75
Molstad Landhandleri
Selskap- og møtelokaler
opptil 60 personer
Tlf 63 98 71 00
Elin Nordli Rønning
Rengjøring, Nannestad
Bygdeservice
Telefon: 909 69 116
Nitter Biologi
Konsulentvirksomhet og
undervisning innen biologi
Tlf 454 72 944
[email protected]
Limi Gjenbruk og
boligklargjøring AS
Rydding, tømming, bortkjøring av
dødsbo mm. Varetransport
Tlf 909 01 331/930 35 005
Hoppensprett Hurdal
Barnehage
Tlf 941 33 804
[email protected]
Norsk Ledertrening
Lederutvikling
Tlf 982 13 825
www.norskledertrening.no
[email protected]
Skinnende Rent Monica
Lillebro
Renhold
Telefon: 957 02 545
[email protected]
Hurdal Hytteservice
Hytteutleie og hytteservice
Tlf 934 82 706 • [email protected]
RomerikEvent AS
Tlf 924 63 330
[email protected]
Hurdal Skisenter
10 nedfarter og 4 heiser
Tlf 63 92 02 00 • [email protected]
Stall Ekern, Hurdal Hestesenter
Rideskole og oppstalling
Tlf 476 39 956
[email protected]
Hurdal Syn og Mestringssenter
Kurs og konferanse
Tlf 63 98 80 00 • Faks 63 98 80 80
www.hurdalsenteret.no
[email protected]
Tove Rognstad, Hurdal på hest
Opplevelse, gårdsbesøk
Tlf 63 98 91 09 / 908 30 253
[email protected]
Celeti A
Undervisning
Tlf 412 56 387
Galapagos AS
Reisearrangør
Tlf 900 28 220 • [email protected]
Grana Bar AS
Event og hestekjøring
Tlf 951 28 922 • [email protected]
Haraldvangen AS
Tlf 63 98 81 00
[email protected]
Hurdal Turistsenter
Campingplasser og turisthytter
Tlf 417 73 071 • [email protected]
Hurdal Verk Folkehøgskole
Tlf 63 92 06 00 • [email protected]
48
Hurdalsjøen Hotell
Tlf 63 95 96 00
[email protected]
Utsikten Hytteutleie
Tlf 63 98 95 30 / 915 50 339
Transport, graving og
maskinutleie
Albatross Logistikk &
Forsikring AS
Transport og spedisjon
Tlf 411 60 346 • [email protected]
Arild Heimlund
Transport og graving
Tlf 63 98 72 85 / 975 73 175
faks 63 98 72 85
[email protected]
Balkong Partner Ltd
Godstransport på vei
Tlf 63 98 74 30
Hurdalsguiden 2016/17
Næring
Bente Paulsen
Drosje tilknyttet Oslo taxi
Tlf 982 00 108
Bjørn Brekke
Budbil • Tlf 918 40 116
[email protected]
Dag Buraas Graving/Trefelling
Små gravejobber med ”stor”
minigraver.
Felling av vanskeligstilte trær
Tlf 970 55 263
[email protected]
Erland Skjølås
Transport og Graving
Transport, graving, brøyting og
strøing
Tlf 63 98 77 90 / 909 19 283
[email protected]
Jan Åge Ruud
Transport, maskinfører og
snøbrøyting. • Tlf 909 96 274
[email protected]
Kopperud Transport
og Anlegg AS
Graving og transport
Tlf 971 27 133
[email protected]
Jordens Express
Internasjonal transport
Tlf 916 41 309
[email protected]
Leivestad AS
Transport, containerutleie og
brøyting av små arealer
Tlf 928 53 514 / 934 04 445
[email protected]
Sam Sjøgren AS
Transport, renovasjon og utleie av
maskiner og bæringsbygg
Tlf 63 98 88 02 / 901 07 538
[email protected]
Smedsrud Anlegg & Transport
Transport, bygg og anlegg
Tlf 949 77 881
[email protected]
T Bakken AS
Innsamling av ikke-farlig avfall
Tlf: 911 34 973
Faks: 63 98 75 52
Tor Åge Bundli
Graving og transport av maskiner
og masse. • Tlf 917 22 633
[email protected]
Grønvold Anlegg
Transport, graving og snørydding
Tlf 930 25 202
[email protected]
Mikkes Motor Stig Refstad
Turbiltransport
Tlf 909 06 006 • Fks: 311 32 665
[email protected]
Gunnar Espen Brateng
Graving og Transport
Tlf 975 15 684
[email protected]
Morten Bråthen Transport AS
Transport, graving, kran mm
Tlf 911 68 686
[email protected]
Henrik Fagerlund
Graving, transport, leiekjøring med
bobcat, utleie av bil/maskin og
henger. • Tlf 920 13 489
[email protected]
Morten Nielsen Sabel
Drosje tilknyttet Viken taxi
Tlf 63 98 88 08 / 982 14 119
Flaen Sag & Høvleri AS
Trelast engro, strøflis og vedkapp
Tlf 63 98 04 00 • [email protected]
Mousa Express Transport,
Mousa Ceesay
Gods på vei
Tlf 473 33 484
[email protected]
M Krakken, Roy Malviktrø
Produksjon av hagemøbler
Tlf 478 02 739
[email protected]
Håvard Haugen
Graving, transport, snøbrøyting
Tlf 906 94 105
[email protected]
Jan Tore Tømte Graving og
Transport AS
Transport, graving, snørydding,
strøing, maskinflytting,
Sand/pukk/grus
Tlf 909 81 765 • [email protected]
Hurdalsguiden 2016/17
Oddbjørn Knai
Maskinentreprenør, graving,
transport, planering og grøfting
Tlf 63 98 72 97 / 907 98 879
[email protected]
Ole Andre Jeppedal
Snørydding
Tlf 975 84 584 • [email protected],.no
Vognmann Jeppedal AS
Transport og kranservice
Tlf 975 84 584 • [email protected],.no
Øystein Alm-Hansen
Drosje tilknyttet Viken taxi
Telefon: 3550
Treindustri
Møbelsnekker HJ Normann
Tlf 400 45 078
[email protected]
Superwood AS
Behandling av tre
Tlf 62 69 99 60
[email protected]
49
Næring
Termowood AS
Byggmoduler
Tlf 922 90 838
[email protected]
Ole Skjølås
Reparasjon av biler
Tlf 416 06 697 • [email protected]
hotmail.com
Lauritz Fladby AS
Utbygger
Tlf 911 92 031
[email protected]
Verksteder og
bensinstasjoner
Willy Morten
Vedlikehold og rep av motorvogn
Tlf 916 94 124
Midtgaard Eiendom AS
Utleie av fast eiendom
Tlf 63 98 76 12
[email protected]
A.H. Autogarage
Vasking og polering av biler
Tlf 919 95 160
[email protected]
Hurdal Bil AS
Oppretting og lakkering, bilglass og
dekk
Tlf 63 98 90 76 / 997 49 902
[email protected]
Jansen Motorservice
Reparasjon av maskiner
Tlf 452 67 048
Jonny Lundby
Reperasjoner av gitarer og
elektronikk
Tlf 905 50 780 • [email protected]
MBRX AS
Motorsport og utleie av arbeidskraft
Tlf 918 56 337
[email protected]
YX Hurdal –
Hurdal Bensin & Service AS
Bensinstasjon og Dekkparner,
verksted og bilvask
Åpent man-fre 7-21, lør-søn 9-21
Tlf 63 98 73 64 • [email protected]
Utleie av kontor og
forretningslokaler
GRN Eiendom AS
Utleie av forretning- og
kontorlokaler. • Tlf 970 83 600
[email protected]
Hurdal Utvikling AS
Kjøp og salg av fast eiendom,
eiendomsutvikling og boligbygging
Tlf 917 48 575
[email protected]
Sam Sjøgren AS
Utleie av lager og næringslokaler
Tlf 63 98 88 02 / 901 07 538
[email protected]
Skrukkelia Grendehus
Utleie av selskapslokaler
Tlf 911 49 014
[email protected]
Stenbråten Holding AS
Utleie av fast eiendom
Tlf 900 29 050 • [email protected]
Tabritz AS
Utbygger
Tlf 63 96 20 22
[email protected]
OBS!!
Neste utgave av Guiden har deadline 1. april 2017
Rettelser, endringer og kommentarer SKAL sendes til:
[email protected]
50
Hurdalsguiden 2016/17
Nyttig informasjon
Kommunale tilbud og tjenester
Hurdal kommune – Servicetorget, Rådhuset
Åpningstid mandag-fredag kl 08:00 - 15.00
Telefon: 66 10 66 10
E-post: [email protected]
Hjemmeside: www.hurdal.kommune.no
Besøks- og postadresse: Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal
Hurdal Helsetun Vakttelefon sykehjem Vakttelefon hjemmesykepleie 66 10 65 00
66 10 65 45
91 68 42 19
Legevakt
Kontortid kl. 08:00 - 16:00 Hurdal Helsetun 63 92 05 20
Utenom kontortid:
Trondheimsveien 60, 2050 Jessheim 63 97 40 00
Vakttelefon psykisk helse Barnevernvakten 40 43 74 45
64 84 25 75
Viltvakta (Melding om skadet vilt) Vakttelefon kommunalt vann og avløp Hafslund Nett (Feilmelding strømnett) 95 05 68 86
95 27 27 54
81 53 04 00
NAV Hurdal 55 55 33 33
Hurdal Bibliotek 66 10 67 75
Nødnummer
Brann110
Politi112
AMK113
Åpningstider kunngjøres på kommunens hjemmeside.
www.hurdal.kommune.no
Hurdalsguiden 2016/17
51
Hurdalsguiden utgis av Hurdal Næringsforum.
Dette forumet er et samarbeidsorgan for næringsliv i bygda, og Hurdal Kommune.