Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn
Eiend. adresse
Navn
68 0
Kommune
Eiendom
Takst
Bunnfradrag
Skattenivå
Grunnlag
Promille
Skatt
Opplysningsvesenets Fond
911
11 / 68 / 0 / 0
0
0
100
0
6,5
0
Gjerstadveien
1329
Opplysningsvesenets Fond
911
11 / 1 / 0 / 0
0
0
100
0
6,5
0
Gjerstadveien
1669
Den Evangelisk Lutherske
Frikirke Gjerstad
911
28 / 119 / 0 / 0
0
0
100
0
6,5
0
Utskrift : 15.02.2017
Side :
1