årsmøte - Vevelstad kommune

VEVELSTAD HISTORIELAG
Etablert 1963
ÅRSMØTE
Onsdag 22. februar 2017 kl.17:00 på Allbrukshuset
- Årsmelding
- Årsregnskap
- Valg
- Evnt. innkomne saker
Saker til årsmøtet må være styret ihende innen 15.februar.
Kaffe med noko attåt
Quiz
Gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen!