18-741 Svolvær - Leknes - RANDO

18-741 Svolvær - Leknes
Vinter: (høstsemester)
21.08.2017 - 31.01.2018
Alle dager
DX67
DX67
DX67
DX67
6
DX7
7
SK
Svolvær sentrum
06:25
....
.... 09:00
....
11:10
Kabelvåg
06:35
....
.... 09:10
....
11:20
Rørvik bussmøteplass
06:45
....
.... 09:25
....
11:30
Henningsvær
....
....
....
....
Kleppstad
06:55
....
.... 09:35
....
11:40
Barstrand X
06:57
....
.... 09:40
....
11:42
Sundklakk
07:00
....
.... 09:45
....
11:45
Haugen
07:03
....
08:20 09:48
....
11:48
Grundstad syd
07:05
....
08:25 09:50
....
11:50
Alstad X
07:10
....
08:30 09:55
....
11:55
Vonheim
07:15
....
08:40 10:00
....
12:00
Sletteng
07:20 08:45 08:45 10:05 11:00 12:05
Bøstad
07:25 08:50 08:50 10:10 11:05 12:10
Bøstad skole
07:30 08:55 08:55 10:15 11:10 12:15
Ostad
07:35 09:00
.... 10:20 11:15 12:20
Leknes
07:50 09:15
.... 10:35 11:25 12:35
a= Turen utføres av Lofot-ekspressen. Høytidsruter, se rute 23-760
Vinter: (høstsemester)
21.08.2017 - 31.01.2018
15:10
15:15
15:30
15:20
15:25
15:40
3
DX67
SK
SK
SK
DX67
DX6
....
....
.... 15:40 20:10a
....
....
.... 15:55 20:20
....
....
.... 16:10 20:35
....
....
....
....
....
.... 16:15 20:40
....
....
.... 16:20 20:45
....
....
.... 16:25 20:50
....
.... 15:05 16:30 20:55
....
.... 15:07 16:32 20:57
....
.... 15:10 16:35 21:00
....
.... 15:15 16:40 21:05
....
.... 15:20 16:45 21:10
....
.... 15:25 16:50
14:35 15:05 15:30 16:55 21:20
14:50 15:20 15:35 17:00 21:25
15:00 15:30 15:50 17:15 21:40
21:45
21:55
22:10
22:15
22:20
22:25
22:30
22:32
22:35
22:40
22:45
22:55
23:00
23:15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alle dager
DX67
DX67
SK
D
DX67
DX67
SK
Leknes
06:20 07:25 08:15a 08:25 10:45 13:30a
Oppdøl skole
06:30 07:35 08:20 08:35 10:55 13:35
Ostad
06:35 07:40 08:25 08:50 11:00 13:40
Bøstad skole
06:40 07:45 08:30 08:55 11:05 13:45
Bøstad
06:45 07:50
.... 11:10
Sletteng
06:50 07:55 08:35
.... 11:15 13:50
Vonheim
06:55 08:05 08:40
.... 11:20 13:55
Alstad X
07:00 08:10 08:45
.... 11:25 14:10
Grundstad syd
07:02 08:12 08:47
.... 11:27 14:12
Haugen
07:05 08:15 08:50
.... 11:30 14:15
Sundklakk
07:10
.... 08:55
.... 11:35 14:20
Barstrand X
07:12
.... 09:00
.... 11:37 14:22
Kleppstad
07:15
.... 09:05
.... 11:40 14:25
Rørvik bussmøteplass
07:25
.... 09:15
.... 11:50 14:35
Kabelvåg
07:40
.... 09:30
.... 12:05 14:50
Svolvær sentrum
07:50
.... 09:40
.... 12:15 15:00
a= Turen utføres av Lofot-ekspressen. Høytidsruter, se rute 23-760
Tegnforklaring
14:00a 14:00a
14:05 14:05
14:20 14:20
14:30
14:30 14:40
14:35 14:45
14:40 14:50
14:43 14:53
14:45 14:55
14:50 15:00
14:55 15:05
15:00 15:10
1245
D = daglig
X = unntatt
SK=skoledager
3
1245
SK
SK
14:00
14:10
14:20
14:35
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
14:00
14:10
14:20
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
14:57
15:00
....
....
....
....
....
....
| = anløpes ikke
x = hvis passasjerer
- = Stopper uten tidsangivelse
DX6
DX67
15:10
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:52
15:55
16:00
16:02
16:05
16:15
16:30
16:40
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:10
17:25
17:35
21:45
21:50
21:55
22:00
22:05
22:10
22:15
22:20
22:22
22:25
22:30
22:35
22:40
22:50
23:05
23:15
-
-
-
1 = mandag
2 = tirsdag
3 = onsdag
4 = torsdag
5 = fredag
6 = lørdag
7 = søndag
Kjøring ved ferie og høytider
Kontroller korrespondanser med andre
linjer på helligdager.
Skjærtorsdag:
Langfredag:
Påskeaften:
1.Påskedag:
2.Påskedag:
Ingen avganger
Ingen avganger
Ingen avganger
Ingen avganger
Søndagsruter
01.mai:
17.mai:
25.mai:
04.jun:
05.jun:
Søndagsruter
Søndagsruter
Søndagsruter
Ingen avganger
Søndagsruter
Julaften:
1.Juledag:
2.Juledag:
Nyttårsaften:
1.Nyttårsdag:
Ingen avganger
Ingen avganger
Søndagsruter
Som julaften
Som 2. juledag