Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn
Eiend. adresse
Navn
Kommune
Takst
Bunnfradrag
Skattenivå
Grunnlag
Promille
Skatt
Verksveien
44
Dege Nini Caroline
911
2 / 67 / 0 / 0
1 547 000
0
100
1 547 000
6,5
6 961
Verksveien
55
Koren Shirley Helen
911
2 / 71 / 0 / 6
0
0
100
0
6,5
0
Verksveien
57
Bondesen Kåre Ivar
911
2 / 71 / 0 / 5
0
0
100
0
6,5
0
Verksveien
59
Bondesen Rebekka Maria
911
2 / 71 / 0 / 4
0
0
100
0
6,5
0
Verksveien
61
Valset Per
911
2 / 71 / 0 / 3
0
0
100
0
6,5
0
Verksveien
63
Ellingsen Inger Beate
911
2 / 71 / 0 / 2
0
0
100
0
6,5
0
Verksveien
65
Sinding-Larsen Ingerid
911
2 / 71 / 0 / 1
0
0
100
0
6,5
0
Verksveien
68
Strat Kristen
911
2 / 53 / 0 / 0
969 000
0
100
969 000
6,5
4 360
Verksveien
70
Dalen Helge Roar
911
2 / 93 / 0 / 0
1 065 000
0
100
1 065 000
6,5
4 792
Utskrift : 15.02.2017
Eiendom
Side :
1