Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn
Eiend. adresse
Navn
Bunnfradrag
Skattenivå
Grunnlag
Promille
Skatt
911
1 / 53 / 0 / 0
650 000
0
100
650 000
6,5
2 925
27
Fiane Ungdomslag
911
1 / 18 / 0 / 0
500 000
0
100
500 000
6,5
2 250
Gjerstadveien
2326
Gjerstad Skytterlag
911
28 / 2 / 16 / 0
700 000
0
100
700 000
6,5
3 150
Gjerstadveien
2905
911
28 / 2 / 7 / 0
212 000
0
100
212 000
6,5
954
911
14 / 1 / 1 / 0
400 000
0
100
400 000
6,5
1 800
911
14 / 1 / 2 / 0
454 000
0
100
454 000
6,5
2 043
1
Eikelandsveien
Kolvedhogsten
3
Risør Jeger Og
Fiskerforening Tryta
Pinsemenigheten Betel
Kolvedhogsten
5
Pinsemenigheten Betel
Utskrift : 15.02.2017
Eiendom
Takst
Fiane Bedehus
Eikelandsveien
Kommune
Side :
1