månedsplan februar

MÅNEDSPLAN FOR BRYNELUNDEN OPEN BARNEHAGE
FEBRUAR 2017.
Heimeside: www.minbarnehage.no/brynelunden
MANDAG
TYSDAG
TORSDAG
FREDAG
30.1.*Samling 10.30
31.1
*Småbarnsang 10.30
2.2.
7.2
Småbarn
sang.
10.30
9.2.
14.2*Småbarnsang.
16.2.
Selskap for
dei som fyller
året på denne
tida.
17.2.Drama utifrå
boka:
21.2
23.2. *Musikk-samling
10.30.
24.2
3.2.Me reiser med
Jonas til jungelen.
*Musikk-samling 10.30 Kven treff me idag
tru?
*Babytreff med sang
kl.11.30.
6.2
*Samling 10.30
10.2.Siste jungeltur
med liten jungelfest
*Musikk-samling 10.30. Kven blir med?
*Babytreff med sang
kl.11.30.
13.2
*Samling 10.30
*Babytreff med sang
kl.11.30.
20.2.*Samling 10.30
*Småbarnsang 10.30.
som sist fredag.
*Babytreff med sang
kl.11.30.
27.2.
Barnehagen er stengt
denne veka:
Vinterferie.
28.2.
2.3.
3.3 .