Februar 2017 - MinBarnehage.no

SNØKRYSTALLEN
FEBRUAR 2017
MANDAG
TIRSDAG
VENN SAMLING 09.30 HVER DAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
UKE
5
TROLL/ DYR
1
2
3
Sirkel klubb
SANG OG MUSIKK
SAMLING
Hipp hurra for
Maximillian 5 år 3/2 og
Iben og Dis 5 år 4/2
Tur
LEKEVALG
Lekegruppe
TUR
UKE
6
TROLL/ DYR
6
7
SANG OG MUSIKK
GYMSAL ELLER
LEKEGRUPPE
TUR
8
SEN UTETID
CA14.00-16.30
10
Tur
SAMLING
LEKEGRUPPER
Vi markerer
samefolketsdag i
9
Sirkel klubb
Lekegruppe
LEKEVALG
TUR
grupper
UKE
7
TROLL/ DYR
13
TUR
LEKEGRUPPER
14
GYMSAL ELLER
LEKEGRUPPE
SEN UTETID
CA14.00-16.30
15
16
SANG OG MUSIKK
17
Hipp hurra for Malin 4
år 18/2
SAMLING
LEKEVALG
TROLLFEST
TUR
SNØKRYSTALLEN
FEBRUAR 2017
MANDAG
UKE
8
TROLL/ DYR
VENN SAMLING 09.30 HVER DAG
TIRSDAG
20
ONSDAG
21
22
SANG OG MUSIKK
TUR
FREDAG
23
24
Sirkel klubb
LEKEGRUPPE
SAMLING
SEN UTETID
CA14.00-16.30
LEKEVALG
27
TUR
28
GYMSAL ELLER
LEKEGRUPPE
SEN UTETID
CA14.00-16.30
LEKEGRUPPER
Tur
TUR
LEKEGRUPPER
UKE
9
TROLL/ DYR
TORSDAG
Lekegruppe