Vest-Agder_Antibiotikabruk kommuner

Antall utleveringer av antibiotika på resept per 1000 innbyggere under 80 år.
Kristiansand
Mandal
Farsund
Flekkefjord
Vennesla
Songdalen
Søgne
Marnardal
Åseral
Audnedal
Lindesnes
Lyngdal
Hægebostad
Kvinesdal
Sirdal
600
400
200
0
600
400
200
0
600
400
200
Kommune
Kilde: khs.fhi.no
Folkehelseinstituttet
Hele landet
Målsetting for år 2020
20
20
20
15
20
10
20
2020
05
20
15
20
10
20
2020
05
20
15
20
10
20
2020
05
20
15
20
10
20
2020
05
20
15
20
10
20
05
0