1.3.5

Tabell 1.3.5
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, fordelt på alder og kjønn.
Tall pr. 1.12 for årene 2006 - 2016
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (prosent)
Årstall
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Alle
Under
20 år
20 - 24
år
25 - 29
år
30 - 39
år
40 - 49
år
50 - 59
år
Over
59
år
78,7
49,6
59,1
75,2
78,8
80,0
82,0
77,6
Kvinner
76,5
48,1
58,5
74,6
76,8
78,2
79,1
73,9
Menn
85,9
55,5
61,3
77,8
85,5
86,7
90,2
86,3
78,9
49,7
60,6
76,2
79,3
80,2
81,9
77,1
Kvinner
76,7
48,5
60,3
75,5
77,4
78,5
79,2
73,3
Menn
85,9
54,1
61,8
78,9
85,7
86,6
90,0
86,3
79,6
52,8
62,6
77,9
80,1
81,0
82,2
77,2
Kvinner
77,6
51,0
62,3
77,3
78,6
79,4
79,7
73,5
Menn
86,1
59,2
63,9
80,2
85,9
86,9
89,8
86,0
79,3
50,9
60,2
77,5
80,3
81,2
82,1
76,8
Kvinner
77,4
49,3
59,4
77,2
78,8
79,6
79,8
73,3
Menn
85,4
55,7
63,5
78,8
85,6
87,0
89,4
85,4
79,0
48,9
57,7
76,9
80,3
81,4
81,9
76,5
Kvinner
77,3
47,3
57,1
76,7
78,8
79,8
79,7
73,0
Menn
84,9
53,9
60,1
77,8
85,5
87,0
88,9
84,9
78,8
47,0
55,3
76,3
80,4
81,6
81,7
76,5
Kvinner
77,2
45,8
54,9
76,1
79,2
80,0
79,8
73,1
Menn
84,2
51,0
57,0
76,9
84,7
86,9
88,3
85,0
78,6
40,9
54,3
75,3
80,3
82,1
81,9
76,4
Kvinner
77,1
39,5
53,8
75,3
79,3
80,6
80,0
73,2
Menn
83,7
45,7
56,0
75,0
84,1
87,4
88,3
84,8
78,7
41,0
53,3
74,8
80,4
82,4
81,9
76,6
77,2
39,8
52,9
74,9
79,3
81,1
80,1
73,6
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner
Tabell 1.3.5
KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, fordelt på alder og kjønn.
Tall pr. 1.12 for årene 2006 - 2016
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse (prosent)
Årstall
Alle
Under
20 år
20 - 24
år
25 - 29
år
30 - 39
år
40 - 49
år
50 - 59
år
Over
59
år
83,4
44,6
54,9
74,6
84,0
87,1
88,1
84,5
78,9
40,7
52,3
74,3
80,4
82,8
82,2
77,6
Kvinner
77,6
39,6
51,9
74,6
79,4
81,5
80,5
74,7
Menn
83,2
43,9
53,7
73,4
83,8
87,2
88,0
85,1
78,7
38,3
51,3
74,0
80,2
82,9
82,2
77,2
Kvinner
77,6
36,9
51,0
74,2
79,4
81,8
80,6
74,5
Menn
82,6
42,6
52,2
73,3
82,8
86,5
87,4
84,4
79,6
38,3
50,8
75,1
81,0
83,9
83,1
78,8
Kvinner
78,6
36,4
50,4
75,6
80,5
82,8
81,6
76,2
Menn
83,2
44,2
52,1
73,7
82,9
87,2
88,2
85,6
Menn
2014
2015
2016
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kvinner og menn
Kilde: KS' PAI-register.