Uke 7 - Min skole

ARBEIDSPROGRAM 4.trinn.
MÅL:





UKE: 7
NAVN:
Norsk: Jeg vet hva et intervju er.
Matematikk: Jeg kan gangetabellen. Jeg kan multiplisere med tall over 10.
Naturfag: Jeg kan navnet på planetene i solsystemet vårt.
Samfunnsfag: Jeg vet hva som er likt og ulikt ved de ulike verdenshavene.
Sosialt: Jeg kan samarbeide med alle i klassen.
Norsk
Fokusord:
Engelsk
Les side 165-168 i Zeppelin Gjør side 36-38 i Multi 4B.
lesebok. Svar på spørsmål 1 s
168.
Før inn øveordene i
engelskboka.
Vi lager intervju med
«kjendiser».
Tema 10:
What time is it?
Les teksten høyt minst tre
ganger (tren på å forstå alle
ordene.)
Leseprosjekt.
Øveord:
Matte
Skriv teksten din fra
Skrifleboka og inn i
Heksikonboka. Husk
tegning.
Klærne
Fnyser
Brødet
Skinner
Gape
Divisjon og multiplikasjon.
Intervju
Nøkkelord
Ekstra: s. 70 og 71 i Multi
oppgavebok.
Long hand – kortviser
Short hand – langeviser
Irritated – irritert
Younger – yngre
Half past four – halv fem
Natur/samfunn
Naturfag:
-Planetene,
Vi jobber med sidene 84-91,
og gjør tilhørende spørsmål i
Gaia boka.
Samfunnsfag:
-Vi jobber i grupper knyttet til
de ulike verdenshavene.
-Lage powerpoint.
ARBEIDSPROGRAM 4.trinn.
Beskjeder







UKE: 7
NAVN:
Flott hvis dere foreldre kan sjekke om ditt barn har nådd målene som står øverst på arbeidsprogrammet.
Trenger ditt barn litt mer øving, så gå inn på de anbefalte nettsidene.
Vi minner om at vi gjør arbeid/oppgaver som står på arbeidsplanen på skolen. Hjemme skal elevene hver dag lese en
bok i 15 minutter, øve på gloser og øveord.
Øv på å lese engelskleksa høyt.
Anbefalte nettsider; Salaby.no, multi.no, matematikk.org,og kittys.com
Vi anbefaler spesielt å høre på gangesangene som ligger på Salaby!
4C: Husk underskrift på uketesten.
IGJEN er det lus på trinnet. Alle MÅ sjekke sitt barn for lus.