kommunale leiesatser 2017.numbers

Leiesatser Oseberg Kulturhus med sambruksarealer 2017
Pris
Beskrivelse
7100 Per dag (10 timer)
Oseberg Kulturhus, kommunal grunnleie
15475 Per dag (10 timer)
Oseberg Kulturhus, kommunal grunnpakke
Møterom 1-10 personer
450 Per dag
Møterom 11-30 personer
650 Per dag
Møterom 30-100 personer
850 Per dag
Møterom 100+ personer
850 Per dag
Grunnleie er lokalleie, inkludert grunnutrustning, ekskludert teknisk personell.
Grunnpakke er en totalpris for lokalleie, fritt uttak av lys, lyd- og AV-utstyr,
scenemester inntil 10 timer, samt tekniker inntil 10 timer. For momspliktige
arrangementer tilkommer MVA.
Priser for møterom er ekskludert servering og teknisk personell. For
momspliktige arrangementer tilkommer MVA.
Lokaler til kommersielle eller private formål belastes etter hotellets ordinære
prisliste.
1