mediaplan 21. årgang

FOR turfolk – laget AV turfolk!
MEDIAPLAN
2017
21. ÅRGANG
FOTO: BJØRN A. ESAISSEN
3
3
3
Opplag: 10-11.000 eksemplarer
Vi gir ut 6 nummer i 2017
Vi har fornuftige og rimelige annonsepriser
UTGIVELSESPLAN 2017
ANNONSEPRISER (EKS MVA.)
UTGAVEMATERIELLFRIST UTGIVELSESDATO
FORMAT
2017-1
23. januar
15. februar
Dobbelside: 16.000,-
2017-2
10. mars 28. mars
Bakside: 15.000,-
2017-3
12. mai
7. juni
Helside: 8.000,-
2017-4
31. juli 22. august
Halvside:4.000,-
2017-5
2. oktober
24. oktober
Kvartside: 2017-6
20. november
12. desember
Åttendedelsside: 1.000,-
2.000,-
Hva med løst bilag plastpakket i bladet? Send oss en e-post der du oppgir format og
gramvekt på bilaget, så får du en pris fra oss. E-post: [email protected]
Vi gir
GODE rabatter
ved flergangsinnrykk!
ANNONSEFORMATER
Nettoformatet (etter beskjæring) er: 230 x 290 mm. Skal
utfallende format benyttes, bør all vesentlig tekst og viktige
elementer være innenfor satsflaten som er 206 x 266 mm.
Dette for at annonsen skal få «luft» og at ikke annet en
bakgrunnsbilder/fargeflater blir beskåret under ferdiggjøring.
Annonserer du hos oss treffer du en aktiv og sterk
målgruppe av turfolk som er nysgjerrig på friluftsutstyr, aktiviteter og turområder.
––––––––––––––––––
3 Vi har folkelige, fornuftige og rimelige annonsepriser.
3 Vi vil ha et begrenset antall annonser i bladet.
3 Vi etterstreber å ha kun friluftslivrelaterte annonser.
3 Alle annonser i fire farger.
DOBBELSIDE : 436 x 266 mm
Utfallende trykk : 460 x 290 mm
+ 4 mm på alle sider
NB:
På grunn av limfresing må det unngås tekst
nærmere enn 10 mm fra midten på begge sider.
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––
................................
I
blir annonsene synlige...
––––––––––––––––––––––––––––––
Utfallende trykk
230 x 290 mm
+ 4 mm
på alle sider
206 x 130 mm
––––––––––––––
Utfallende trykk
230 x 142 mm
+ 4 mm på alle sider
––––––––––––––
–––––––
–––––––
1/8 SIDE
100 x62 mm
–––––––
––––
–––––––––
Friluftsliv lages av erfarne turfolk med allsidig turerfaring.
––––––
– – – ––
–––––––––
100 x 266
mm
206 x 62 mm
––––––––––––––
– – – ––
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
REDAKSJONELLE
HOVEDLINJER
Utfallende
trykk
112 x290
mm
+ 4 mm
på alle
sider
––––
––––––––––––––
LIGGENDE KVARTSIDE
–––––––
STÅENDE
HALVSIDE
Vi lager et folkeblad for alle som er interessert i å være ute
i naturen, enten det er barn, familier eller jenter og gutter
som drar på tøffe langturer. Vi skriver om turområder
i hele landet; på kysten, i skogen og oppe på fjellet og
gir nyttig informasjon for den som selv vil på tur.
LIGGENDE HALVSIDE
––––––––
Vi sender ut 7.000 adresserte blader til abonnenter og
faste lesere. Inklusiv 2.000 blader til medlemmer i
Trondhjems Skiklub.
Vi leverer 3-4.000 blader til Narvesen/Interpress for løssalg.
Bladet sendes også ut til et tusentalls aktører innen offentlig
friluftsliv og forvaltning, reiseliv samt sportsbransjen.
Vi deler ut bladet på messer og arrangementer vi tar del i.
206 x 266 mm
––––––––––––––
––––––––
OPPLAG
HELSIDE
––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
––––––––––––––
STÅENDE
KVARTSIDE
100 x 130
mm
––––––
MATERIELL SENDES:
3 Ferdige annonser sendes som ren PDF-format/fil.
3 Bilder og illustrasjoner må være i CMYK-farger i
300 dpi oppløsning.
3 Alle fonter må være inkludert, eventuelt at fontene
er outlinet (illustrator).
3 Utfallende elementer legges 4 mm utenfor nettoformatet.
Husk skjæremerker!
Sendes på e-post til: [email protected]
NETTSTEDET
3 På www.friluftsliv.no får du direkte kontakt med turfolket. En annonse her er en fin måte å profilere ditt nettsted, kanskje i kombinasjon med en annonse i bladet?
BESTILLING:
Friluftsliv Multimedia AS, Postboks 3, 7221 Melhus, Norge. E-post: [email protected] Telefon: 924 47 645