Vekeplan for 8AB veke 46 (13/11

Vekeplan 9ab
Økt 1
8.30-10.00
Friminutt
Økt 2
10.15-11.15
Matpause
Økt 3
11.45-12.45
Friminutt
Økt 4
13.00-14.00
Veke 5
30/1-3/2
MÅNDAG
TYSDAG
ONSDAG
TORSDAG
Morgonsamling
Kunst og
handverk
KRLE
Framføring i
samfunnsfag
Mat og helse
Naturfag
Engelsk
Framandspråk/
arbeidslivsfag
Mat og helse
Matte
Valfag
KRLE
Framføring i
samfunnsfag
Framandspråk/
arbeidslivsfag
Valfag
Musikk
Framføring i
samfunnsfag
FREDAG
Planleggingsdag
og elevfri
Ordenselevar: Sunniva og Andreas
FAG
G
Y
M
PÅ SKULEN
Ingen gym denne veka
HEIMEARBEID
Norsk
Framføring i samfunnsfag
Engelsk
Tysdag:
Avslutning av kapitlet The Media
Til torsdag: Les s.190 – 191 først og gjer deretter Task 24 s.
191
Matte
Måndag: Konstruksjon
Til torsdag: Før inn to valfrie oppgåver på arket. Bruk
hjelpefigur og forklaring sjølv om det ikkje står i
oppgåveteksten.
3.121, 3.222, 3.223, 3.224, 3.226, 3.317. 3.318, 3.320
KRLE
Vi ser ferdig Jesus-filmen. Hugs å ta
notat på arbeidsarket du fekk.
Arbeidsarket leverast inn på slutten av
timen onsdag.
Framføring onsdag og torsdag
Samf.fag
Naturfag
Mat og
helse
Spansk
Fransk
Engelsk
Tysk
Valfag
Onsdag: ha klar framføringa di
På skulen og heime jobber vi med
Jobb med oppgåva
innleveringsoppgåve om energikjelder
Innlevering fredag veke 7
MI si gruppe: Kantine. Me lagar risgraut, pita med kyllingsalat og karbonadesmørbrød.
Ingjerd si gruppe: Kjøkken. Pai med ost og skinke, og bærfromasj. Hugs forkle!
Kapittel 9, vi skal læra om kropp, om
skadar, vondtar og sjukdommar.
Heime til onsdag: Gjer oppgåve A 1, til kap 9, i «Ejercicios».
Studer ny periodeplan!
Montag: Ta utgangpunkt i Kap. 4 Neue
Heimat
Og gjer oppg. A1 b s.71. Lag ein - to
dialogar. Desse skal presenterast i
klassen.
Dialogen /dialogane skal presenterast i
klassen måndag 6. februar.
Mittwoch: Lær dialogane dine utanåt.
Vurdering.
Presentasjonar måndag 6.februar.
Natur og miljø skal på gruvene på Nonås. Vi kjører rett gjennom tunellen og går opp. Husk gode sko
Til elevar og føresette
Denne veka er det planleggingsdag fredag og fri for elevane.
Elles er det ei travel veke, med framføring i samfunnsfag onsdag og torsdag. I tillegge er det
innføring i matte.
Minner om konferansetimar tysdag 14/2 og onsdag 15/2. De får eiga innkalling til dette.
Studentane kjem torsdag denne veka, og vert her i 3 veker framover.
Er det noko, så veit de kor me er
Helsing
Randi og Gaute
Sett:____________________________________
Randi 90079284
Gaute: 91704674
Epost: [email protected]
Epost: [email protected]