HELDAGSÅPENT I Vinterferien, UKE 8

HELDAGSÅPENT I Vinterferien, UKE 8
AKS
Bestum
07.30
09.45
Mandag
20/2
Bord- og
gulvaktiviteter
Tirsdag
21/2
Bord- og
gulvaktiviteter
Onsdag
22/2
Bord- og
gulvaktiviteter
Torsdag
23/2
Bord- og
gulvaktiviteter
Fredag
24/2
Bord- og
gulvaktiviteter
Spising
Spising
Spising
Spising
Spising
Kino 1-2 trinn.
Skilek for alle i
Sørkedalen.
Skilek for alle i
Sørkedalen.
Kino for 3-4 trinn.
Utetid
09.45
10.30
10.30
12.00
(15.00)
12.00
14.00
Bakedag 3-4
trinn
Aktivitetsdag
Bakedag for 1-2
trinn.
Spising
Spising
14.00
14.30
Inne/utetid
Inne/utetid
Inne/utetid
Inne/utetid
Inne/utetid
14.30
17.00
 NB! De dagene vi drar på tur må alle komme før kl.09.30!
 NB! Påmelding til aktivitetene, den kan du finne HER.
 De andre turene denne uka er det ikke påmelding, dette betyr at det kun er
turen som er alternativet for denne dagen. Alle på AKS drar på tur.
 1.trinn holder til oppe på 1.trinnsbasen, mens 2-3.trinn holder til på
2.trinnsbasen. 4.trinn holder til på 2.trinnsbasen deler av dagen og resten på
4.trinnsbasen.