DAGSKURS RØRSANERING I GRØFT.

DAGSKURS RØRSANERING I GRØFT.
Brønnøy kommune har leid inn Eriksen HMS as til å holde dagskurs rørsanering
i grøft.
Arbeid med utskiftning/reparasjon av asbestholdig ledningsnett krever at
kommunen eller ekstern virksomhet som har fått oppdraget har tillatelse fra
Arbeidstilsynet.
Før en tillatelse blir gitt vil det blant annet bli stilt krav om særskilt opplæring,
jf. forskrift om utførelse av arbeid § 4-5. Opplæringen skal tilpasses det arbeidet
som utføres. Arbeidstakere som skal utføre reparasjonsarbeid og utskiftning av
asbestsementrør bør ha gjennomgått opplæring med varighet l - 2 dager.
Kurset avholdes 13.03.17 fra kl 08:30 til 15:30 på driftsbygget Hovøya.
Prisen kommer an på antall deltakere.
Skriftlig påmelding innen 22.02.17 til [email protected]