Påmelding til DANA CUP 2017

Påmelding til DANA CUP 2017
Nymark IL skal delta på Dana cup også i år.
Som vanlig er dette et tilbud til spillere fra
13 år og oppover. De som har bestemt seg for
å dra må fylle ut påmeldingsslippen på side 2
og levere den til sin lagleder/trener innen
påmeldingsfristen.
PÅMELDINGSFRIST: MANDAG 20. MARS
Hvor mange lag vi kommer til å melde på avhenger selvsagt av hvor mange spillere som
ønsker å være med til Danmark.
Årets Dana cup-turnering går av stabelen i perioden 24.–29. juli i og rundt byen Hjørring som
ligger ca. 15 km sør for Hirtshals på Nord-Jylland. Lagene reiser i samlet tropp med buss til
og fra Danmark via Kristiansand-Hirtshals. Vi håper at de fleste spillerne vil reise med laget
i buss, men det er selvsagt fullt mulig å reise til og fra Danmark på andre måter. Det som er
viktig å påpeke er at lagene skal bo sammen med lagledere/trenere på skole i Hjørring.
SØNDAG TIL SØNDAG
Avreise er grytidlig søndag morgen 23. juli fra Gimle skole. Bussene returnerer til samme sted
ganske nøyaktig søndag morgen uken etter (30.7), men alle slike detaljer kommer vi tilbake til
etter hvert. I denne omgang ønsker vi altså å motta påmeldinger for å se hvor mange spillere
som har bestemt seg for å reise.
Som nevnt i tidligere skriv så ønsker klubben at foreldrene også legger turen til Danmark
mens Dana cup pågår. Det finnes mange flotte feriesteder i området. Selv om foreldrene reiser
til Danmark skal spillerne bo sammen med sitt lag på skole.
PRISER OG STØTTEORDNINGER
Pris pr deltaker blir i år kr 5000,- for «full pakke», dvs. reise, deltakeravgift, overnatting og
måltider i Dana Cup. Det blir gitt 30 prosent søskenmoderasjon på «full pakke» innenfor
ungdomsgruppen (16 år eller yngre), dvs. full pris på første og 30 prosent avslag for påfølgende søsken. For de som velger å ikke ta bussen men skal ta fergen fra Kristiansand, eller
som møter opp i Danmark (altså ordner hele reisen selv), blir prisen henholdsvis kr. 4000,- og
3400,-. For de som eventuelt får dispensasjon til å bo privat blir prisen kr. 2000,-. Det gis
imidlertid ikke søskenmoderasjon på disse alternativene. Inkludert i prisen er en T-skjorte
med trykk til alle spillerne. Husk å krysse av for hvilken størrelse på påmeldingsslippen.
Spillerne er skadeforsikret gjennom Nymark IL under Dana Cup, men ikke på reisen til og
fra Hjørring. Klubben anbefaler alle spillere å ha reiseforsikring og gyldig Europeisk helsetrygdekort.
Det finnes støtteordninger for familier med lav inntekt. NAV kan tilby opp til 3000,- pr barn
som blant annet kan benyttes til deltagelse på turneringer. Da må man stille opp på sitt lokale
NAV-kontor og fortelle at det gjelder stønad til deltagelse på fotballturnering. Ta med påmeldingsskrivet og fakturaen som dokumentasjon for NAV. Hvis det er noe mer dere lurer på om
støtteordningen eller det er behov for mer dokumentasjon fra klubben, ta kontakt med din
egen lagleder eller kontaktpersonen for Dana cup som er:
Henrik Berg, tel 932 83 111, e-post: [email protected]
ORDENSREGLER
Klubben aksepterer kun skriftlig påmelding som også er bindende. Påmelding skjer ved å
fylle ut svarslippen nederst på arket. Når du signerer svarslippen samtykker du samtidig
med klubbens ordensregler for Dana cup.
1. Jeg skal følge alle beskjeder og beslutninger som blir gitt av trener, lagledere og klubbens
reiseleder under Dana cup-oppholdet. Det gjelder også avtalte møtetidspunkt i forbindelse
med buss- og båttransporten.
2. Jeg tar ansvar for egen bagasje og verdisaker under både oppholdet og reisen til og fra.
3. Jeg skal følge ordensregler og regler for inne/sengetider på overnattingsstedet i Danmark.
4. Jeg avholder meg fra bruk av alkohol og andre rusmidler under reise og opphold.
VIKTIG! Brudd på reglene vil få konsekvenser og kan føre til hjemsendelse på spillerens/
foresattes regning.
klipp her
BINDENDE PÅMELDING Dana Cup 2017 Nymark IL
Navn på spiller: …………………………………………………………………....................... Født ..............................,,,,..
Adresse og poststed: …………………….……………………………………………………………………………………….,,,.......
E-postadresse til foresatte: ............................................................................................................................
Mobil foresatte: ……..,,,,,,,,.......................................... Mobil spiller:...........................................................
Hvis du har behov for spesiell diett, angi det her: ...................................................................................
Kryss av for reisemåte og overnattingsalternativ:
Dana Cup, full pakke (inklusive reise)
kr 5000,-
Dana Cup, frammøte i Kristiansand
kr 4000,-
Dana Cup, frammøte i Danmark
kr 3400,-
Dana Cup, frammøte i Danmark, bo og spise privat
kr 2000,-
Navn på søsken som skal delta på Dana Cup: ............................................................................................
Navn og underskrift foresatte: …….....……………………………………………………………………………………….......
Jeg har lest og godtatt klubbens ordensregler
Størrelse T-skjorte
(S,M,L,XL)
......................................................................................................
........................................