Langdager på Søreide skole SFO – julen 2016

Langdager på Søreide skole SFO – julen 2016
Velkommen til langdager på SFO. Hver dag har følgende struktur:
 Åpningstid: Kl. 07.30 – 16.30. Fremmøte: senest kl. 09.00.
 Kl. 07.30 – 09.00: vi er på sfo-basen og spiller brettspill, tegner, leker med lego etc.
 Kl. 08.30 – 09.00: frokost kan spises.
 Kl. 12.30: lunsj. Egen matpakke tas med til alle måltider med mindre noe annet er
spesifisert.
 Vi er ute hver dag. Husk klær etter vær!
DAG
AKTIVITETER
Onsdag
21.des.
Formiddag:
Juleverksted
Idrettshallen
Ettermiddag:
Frilek ute og inne
Formiddag:
Juleverksted
Ettermiddag:
Julefilm
Spise mandariner og
pepperkaker
Formiddag:
Bake boller
Ettermiddag:
Juleverksted
Frilek ute og inne
Formiddag:
Bake pizza
Ettermiddag:
Idrettshallen/utelek
Formiddag:
Tur til fotballbanen i Karlslia
Ettermiddag:
Frilek inne og ute
Torsdag
22.des.
Fredag
23.des.
Tirsdag
27.des.
Onsdag
28.des.
Torsdag
29.des.
Fredag
30.des.
Vennlig hilsen personalet på SFO
Formiddag:
Tur til Pepperkakebyen
Ettermiddag:
Frilek ute og inne
Formiddag:
Lage nyttårsmasker
Skjære opp grønnsaker og lage
dipp
Ettermiddag:
Idrettshallen/utelek
INFORMASJON
Vi spiser boller med ost og
syltetøy til lunsj, du trenger
ikke ta med matpakke.
Vi spiser pizza til lunsj, du
trenger ikke ta med matpakke.
Vi går fra skolen kl. 10.00. Viktig
med godt utetøy denne dagen.
Ved godt vær spiser vi ute, så
barna kan gjerne ta med varm
drikke i tillegg til matpakken.
Vi tar buss til byen ca. kl. 09.00
og er tilbake på skolen til kl.
12.30.
Ta med fat med litt pålegg. Vi
lager koldtbord der pålegg,
brød og grønnsaker med dipp
blir servert.