Sushi og Notpose - Egersund Net AS

illustrasjon: Helge Steinnes & Stig Håvard Dirdal
Var året norges første sushirestaurant åpnet.
Nå åpner i snitt en ny norsk
sushirestaurant i måneden.
Hvert sekund eksporteres
4 kilo laks fra Norge til Frankrike.
Stables kassene tilsvarer
dette 80 Eiffeltårn i uka.
– laks svømmer rundt i en merd.
4.439 tonn nylonmateriale
fra norske oppdrettsanlegg
ble innsamlet og sendt
til resirkulering i 2015.
Sportsklær, gulvtepper
og møbler er bare noen av
produktene som får nytt liv.
Egersund Net er en stolt leverandør til havbruksnæringen
som leverer sunn og god laks til hele verden.
Fakta og tall er hentet fra NIFES- Nasjonalt Institutt for Sjømatforskning.
Altså, 61,4 milliarder kroner, i eksportinntekter
kom fra havbruksnæringen i 2016.
60 dager er klekketiden for
befruktet lakserogn.
Kun 2,5 % av volumet i en oppdrettsmerd er fisk. Resten er vann.
Lav fisketetthet gir god vekst
og gode leveforhold for laksen.
1,15 kilo fôr gir én kilo laks. Laks er det husdyret
som utnytter fôret mest effektivt - mer enn
dobbelt så effektivt som gris og fjørfe.