Min sang er om en konge

Landssommerstevnet på
Alta Folkehøyskole
29 juni-2 juli 2017
Talere og ledere
Marit Stokken,
Irene K Alnes,
Rune Ludvigsen,
Helge Ludvigsen,
Paul Tore Garvo,
Helga Ingebrigtsen,
Svein Hansen,
Roald Evensen m flere.
«Min
sang er
om en
konge»
Sangkrefter
Marit Stokken og
Irene K Alnes,
Rune og
Helge Ludvigsen
m flere.
M
ar
it
St
ok
ke
n
-I
re
ne
Al
ne
s-
Ru
ne
Lu
dv
ig
se
n
-H
el
ge
Lu
dv
ig
se
n
Ro
al
d
Ev
en
se
n
-P
au
lT
or
e
G
ar
vo
-H
el
ga
In
ge
br
ig
ts
en
-S
ve
i
n
H
an
se
n
Talere
og ledere
K.
Program
Torsdag 29.6
Kl.16.00Innkvartering
Kl.18.30 Kveldsmat
Kl.19.30 Åpningsmøte. Stevnets talere og sangere deltar. Kollekt.
Kveldskaffe og sosialt
samvær i peisestuen etter møtet.
Fredag 30.6
Kl.08-09 Flexi frokost
Kl.09.15 Bønn og lovsang i
peisestuen
Kl.10.00 Bibelsamling-tema Salme 45. Tale v/Rune Ludvigsen. Sang og musikk. Kollekt.
Kl.12.00 Lunsj
Kl.13.00 Tur og kultur.
Se bak for pris/påmelding.
• Sameleir i Kåfjord
• Korsnes, Helleristningsfelt
• Alta museum
• Elvebåttur Alta elva
Kl.17.00 Middag
Kl.19.30 Møte på Folkehøyskolen. Tale og sang v/Marit og Irene. Kollekt.
Kveldskaffe og sosialt sam
vær i peisestuen etter møte.
Lørdag 01.07
Kl.08.00-09 Flexi frokost
Kl.09.15 Bønn og lovsang i
peisestuen
Kl.10.00 Bibelsamling-tema Salme 45. Tale v/ Rune Ludvigsen. Sang og musikk. Kollekt.
Kl.12.00 Lunsj
Kl.13.30 Friluftsmøte på Alta torg. Apell . Stevnets sangkrefter.
Kl.15.30 Familiemøte. Andakt. Stevnets sang og musikk krefter deltar. Kollekt til
barnearbeidet i FI.
Kl.17.00 Middag
Kl.19.30 Nordlyskatedralen. Sang og musikkveld. Stevnets talere og sangere deltar. Kollekt til
Repparfjord Camping og Misjonssenter. Kveldskaffe i kirkens hall etter møte.
Søndag 02.07
Kl.09.00-10 Flexi frokost
Kl.10.15 Bønn og lovsang i
peisestuen.
Kl.11.00 Høytidsmøte på Folkehøyskolen. Tale v/ Rune Ludvigsen. Sang av stevnets sangkrefter.
Nattverd- Brødsbrytelse. Kollekt.
Kl.13.30 Middag .
Kl.19.30 Sang og musikkveld i Normisjons bedehus. Stevnets sang og
musikkrefter deltar.
Kollekt til misjon i Finnmark.
PRISER
Enerom uten bad 400 kr/pr. natt
Dobbeltrom uten bad
295 kr/pr. person/natt
Enerom med bad
550 kr/natt (har bare 4 rom)
Dobbeltrom med bad
395 kr/pr. person/natt (har 15 rom)
Frokost kr 85
Lunsj kr 130
Middag kr 200
Festmiddag søndag kr 300
Barn under 4 år gratis, og større barn
betaler kr 100/pr. natt og
halv pris på mat.
Plass for campingvogn og bobiler.
HVORDAN KOMME SEG TIL ALTA?
Fly med SAS ,Widerøe, Norwegian,
privatbil eller ta Hurtigruta.
Påmelding innen 20 juni
til Alta (Øytun) Folkehøyskole
v/Solveig tlf. 976 77 896 eller 784 49 140
E-post: post @altafolkehogskole.no
PRISER PÅ TURENE:
Turene på elven går mellom 12 og 17 pga
pågående laksefiske. Kort tur 30 min inkl.
kaffe, kaker kr 495 pr. pers.
Mellomlang tur kr 895
Lang tur 2,5 timer kr 1.495, den går helt
under Gabo og gjennom saftige stryk.
Stevnet arrangeres av:
Indremisjonsforbundet og
Finnmark Indremisjon
Vi skreddersyr turer
etter dine ønsker!
•
•
•
­ timers turer til
3
Alta Canyon med
guide.
Turer til Nordkappplatået med
eller uten
overnatting
Dagsturer rundt om
på nordkalotten
arctictours.no
Linjer
o
• 70 Nord
• Arktis
• Hundekjøring
• Jakt og fiske
• Foto Nordisk
villmark/USA
• Off Piste
altafolkehogskole.no