Leverte tilbud på driftskontrakter med oppstart 1. september 2017

Vedlegg 1. Tilbudsoversikt 2017
Laveste tilbud
Firma som har kontrakten i dag
Kontrollsum laveste
210,2
189,1
135,4
278,1
118,7
276,9
236,7
7
2
179,0
222,7
158,9
272,9
195,1
8
15.02.2017
1
144,7
1
5
5
6
9
5
4
6
4
44
Gjennomsnitt antall tilbydere
5,5
145,0
137,4
250,2
141,0
1
188,7
221,3
4
2
1
2
Skanska Norge AS
5,8
Abvei AS
8,2
Total uteservice AS
7,0
Bergquist Maskin og Transport AS
Askim entreprenør AS
5,2
235,6
Kramer Maskindrift AS
Veidrift AS
Nortransport AS
Presis vegdrift A/S
216,3
203,3
218,6
131,4
245,1
188,4
5
2
239,4
191,1
913 502 566 Peab As
996 630 749 Svevia Norge AS
911 935 589 Vaktmesterkompaniet
980 404 192 Risa as
911 274 426 NCC Norge AS
913 536 770 Veidekke Industri AS
8,0
206,6
211,1
143,8
229,5
122,7
207,9
214,9
8
1
Park og Anlegg AS
19.jan øst
19.jan øst
26.jan øst
26.jan øst
19.jan sør
20.jan vest
12.jan midt
12.jan midt
Antall tilbud
Antall laveste tilbud
Antall anbudskonkurranser gjennomført
8
992 804 440 Mesta AS
Region
Kontrakt
0106 Østfold grønt 2017 -2020
0401 Nordre Hedmarken 2017-2022
0407 Kongsvinger 2017-2021
0204 Romerike øst 2017-2022
1001 Mandal 2017-2022
1406 HAFS 2017-2022
1603 Orkdal 2017-2022
1708 Namsos 2017-2022
Gammelt navn når det er endret, eller når
perioden ikke er 5 år
Tillbudsfrist
Leverte tilbud på driftskontrakter med oppstart 1. september 2017
218,7
2
212,0
195,6
5
2
237,9
1
1
1
1
1