uke 7 3ab

LEKSER
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Norsk
Zeppelin
lesebok s.74
Ta med ukas test
med underskrift
Zeppelin
Zeppelin arbeidsbok
arbeidsbok s. 42 s. 43
Matematikk
Jobbe 30 minutter på Multi Smart øving i løpet av uka.
TB p. 61
Engelsk
Husk å øve godt på øveord og setning til diktat, både i norsk og engelsk!.
Læringsmål
PALS
Gå inn når friminuttet er over. Følg beskjeder fra
voksne.
Norsk
Jeg kan illustrere til en tekst.
Engelsk
Jeg kan spørre andre hva slags mat de har lyst på,
og fortelle hva jeg vil ha.
Matematikk
Jeg kan knekke mattekoder.
Nat- og samf.fag
Jeg kan hovedstedene i Norden.
KRLE
Jeg vet hva det er å leve som kristen.
Øveord/setning:
Norsk:
himmel
nøkkel
prikk
vegg
Engelsk:
Nettadresser:
Øveord/setning:
www.salaby.no
Norsk:
Matte: www.gyldendal.no/multi
himmel
Norsk:
www.aschehoug.no/grunnskole
nøkkel
Engelsk: http://www.lokus.no/open/questelevnettsted3
prikk
vegg
Engelsk:
Beskjeder:
Bruk bildet på s. 61 i Textbook. Øv muntlig på
Vi
gleder oss
korkonsertene
spørsmål
ogtilsvar
hjemme: tirsdag 14. februar kl 17 og 18:30. Vi ser
frem
å se mange
kjenteI ansikt
Whattilwould
you like?
wouldi salen.
like a cup of tea/ a
toast/
some
bread….
Vi ønsker
alle en
fin vinterferie i uke 8, så sees vi igjen mandag
27.februar.
Nettadresser:
www.salaby.no
Matte: www.gyldendal.no/multi
Norsk: www.aschehoug.no/grunnskole
Engelsk: http://www.lokus.no/open/questelevnettsted3
Beskjeder:
Vi gleder oss til korkonsertene tirsdag 14. februar kl 17 og 18:30. Vi
ser frem til å se mange kjente ansikt i salen.
Vi ønsker alle en fin vinterferie i uke 8, så sees vi igjen mandag
27.februar.
Hilsen Camilla, Linda, Tonje, Anne Helene, Elin Marie, Marit og Sara
[email protected]
[email protected] (matematikk)
[email protected]