Matematikklekse

Matematikklekse v. 7
Lekse til onsdag
Gå inn på:
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/
Vel Multi 4b og så kapittel 10 – Brøk og vel så ‘C sammenlikne
brøker’. Vel det nivået som passar deg. Arbeid med dette i 15 minutt.
Lekse til fredag
1.) Brøk
2.) Brøk