Last ned brukermanual

Brukermanual
Forapp.minmemoria.no
Forvideomanual:gåtil
Velkommen!
Memoriaerendigitalminnebokogenplattformforsosialkommunikasjonmellomfamilier,
helsepersonellogbrukereavomsorgstjenester,derfamilienkandelepersonenslivshistorie
gjennombilder,historierogrelasjoneripersonensegenMemoriaprofil.
Bidragsytere
Envennelleretfamiliemedlem
sombidrartilMemoriaprofilen
vedåleggetilbilderog
historier.
Memoriaprofil
Endigitalminnebokmedde
viktigsteminnenefralivet.
Pleiere
BrukMemoriasomendelav
omsorgsarbeidet.Pleierekan
knyttestilflereprofiler.
2
Nettsidenogappen
Memoriabeståravetonlineadministreringsverktøyogenvisningsappfornettbrettogmobil.
Appenognettsidenserganskelikut–bortsettfraatdupånettsidenvilfinneflere
redigeringsfunksjoner.Appenerlagetutendisseknappene,foratbådedenansatte,
familiemedlemmerogbrukerenselvtrygtskalkunnebrukeappenutenfareforatnoeblir
slettetellerendrethvismankommerbortifeilstedpåskjermen.
Medappenkanderesepåbilderoghistorierforåfinnegodesamtaleemnersammen.Hvisdu
ønskeråleggetilellerendreinnhold,kanduåpnewww.minmemoria.noinettleserenpå
mobilenellernettbrettetogloggeinnher.Allefunksjonenegjennomgåsnærmereirestenav
brukermanualen.AppenertilgjengeligiGooglePlayogpåAppStore.
PånettsidenkanduredigereMemoriaprofilen.
Appenkantrygtbrukessammen,utenfareforatnoeskalblislettetellerendret.
3
Komigang
Registrering
For å bruke MinMemoria må du først lage en brukerkonto, dette kan du gjøre ved å registrere
deg nettsiden www.minmemoria.no. Etter du har registrert deg, vil du automatisk motta en epost
fra oss med en link til å aktivere kontoen.
NB: Dersom du ikke mottar eposten innen noen få minutter, sjekk søppelposten i din innboks.
OpprettenMemoriaprofilforpersonen
Trykk på ’Opprett Memoriaprofil’, enten fra velkomstsiden eller fra hovedsiden. Du kommer til
hovedsiden ved å trykke på ’Memoriaprofiler’ oppe til høyre på skjermen. Følg så de fem
stegene og legg inn informasjon om personen og deg selv, inviter gjerne andre i familien til
profilen samtidig.
Du kan alltid gå tilbake og legge til mer, eller endre informasjonen du har lagt til senere.
4
KobleMemoriaprofilentilenomsorgstjeneste
Skriv tjenestens navn for å søke, og velg ønsket institusjon. Institusjonen vil motta en epost fra
oss med invitasjon til å se Memoriaprofilen.
Memoriaprofilen
Sidepanelet
I Memoriaprofilen finner du et sidepanel med flere kategorier, slik som vist nedenfor. Disse er:
Ompersonen
Dette er profilens hovedside. Her kan du legge inn generell
informasjon om personen og velge et profilbilde.
Familieogvenner
Her kan du legge til informasjon om de personen har eller har
hatt en relasjon til. Personer du legger til her kan du også
invitere til å bidra til Memoriaprofilen.
Bilder
Her kan du lage bildealbum, legge inn gamle eller nye bilder
samt markere bilder personen liker godt som favoritter.
Historier
Her kan du legge inn livshistorien, meningsfulle og verdifulle
hendelser og historier som personen liker å prate om.
Meldinger
Her kan du og andre som er tilknyttet Memoriaprofilen sende
hilsener til, eller på vegne av, personen. På meldinger finner du
også nytt innhold som har blitt lagt inn i Memoriaprofilen.
Tilganger
Her kan du se hvem som har tilgang til Memoriaprofilen, og
invitere personer som kun skal ha lesetilgang.
5
Ompersonen
På denne siden skal man enkelt skal kunne bli litt kjent med personen, som i eksemplet her
heter Hermann. På denne siden ser du også bilder fra albumet ‘Profilbilder’. I dette albumet
ligger Hermanns nåværende og tidligere profilbilder.
Redigereinformasjon
Dersom du vil redigere informasjonen som står på hovedsiden, trykk på
’Rediger’ øverst til høyre på siden. Du vil da kunne redigere personalia,
profilbilde, beskrivelse og interesser.
Tips: Du kan også endre profilbildet i albumet ‘Profilbilder’, som du finner under ‘Bilder’.
Velgenyttprofilbilde
Du kan enten laste opp et nytt profilbilde ved å trykke på ’Rediger’ slik beskrevet over, eller så
kan du velge blant bildene som ligger i albumet ’Profilbilder’. Trykk da på ’Legg til eller endre
profilbilde’ over rekken av bilder nederst på hovedsiden. Fra redigeringsmodus i albumet, trykk
på ”Profilbilde” under bildet du ønsker å bruke som profilbilde.
NB: I noen nettlesere må du oppdatere siden for å se det nye profilbildet i sidepanelet (F5 eller
ctrl+R på Windows PC, ⌘+R på Mac).
6
Familieogvenner
Her kan du legge inn informasjon om de personen har eller har hatt en relasjon til. Du kan legge
inn et profilbilde og skrive tekst om hver person, for eksempel hvem de er, hvordan de kjenner
hverandre og gode minner de kan ha sammen. Det er også her du inviterer nye bidragsytere.
Leggtilnyrelasjon
Trykk på ’Legg til ny’ øverst i høyre hjørne på siden. Fyll inn feltene for navn og relasjon.
7
Invitersombidragsyter
Hvis du ønsker at personen skal kunne logge seg inn på Memoriaprofilen, huker du av for ’Gjør
til bidragsyter’. Skriv inn personens epostadresse, så vil de automatisk få en e-post fra oss med
invitasjon når du lagrer relasjonen.
Legg til en beskrivelse og et bilde av personen, og trykk på Lagre. Husk at du kan alltid legge til
eller endre både beskrivelsen og bildet senere hvis du ønsker.
Sehvemsomalleredeerinvitert,oghvemsomhargodtattinvitasjonen
Under profilbildet til hver person kan du se om de har fått tilgang, eller om de har blitt invitert. I
bildet på forrige side kan vi se at Erik er invitert til å bli en bidragsyter, men har ikke godkjent
invitasjonen ennå. Sander har godtatt invitasjonen og fått tilgang, og er markert som
Bidragsyter. Gitte er personen som er logget inn, og er derfor markert med ’Min profil’.
Hvaskjerhvisjeginvitererfeilepostadresse?
Du finner en oversikt over alle epostadresser som har blitt invitert under ’Tilganger’ i menyen til
venstre. Hvis du har sendt invitasjon til feil epostadresse kan du avbryte invitasjonen her.
For å invitere ny, riktig epostadresse kan du gå tilbake til profilen under Familie og venner, og
trykke på ’Inviter’ oppe i høyre hjørne.
8
Redigerrelasjon
For å redigere en relasjon må du først trykke på personen du vil redigere for å åpne profilen
deres. Trykk så på ’Rediger’ oppe til høyre på siden. Du kan nå redigere navn, relasjon,
beskrivelse og bilde. Etter du er ferdig med endringen, trykk på ’Oppdater’.
Slettperson
For å slette en person, gå til redigering slik som beskrevet over. Klikk på ’Slett denne
relasjonen’ helt nederst på siden, og bekreft så slettingen.
Merk: Du kan ikke gjenopprette en relasjon etter den har blitt slettet.
Bilder
Her kan du lage bildealbum og legge inn nye eller gamle bilder som personen kan få glede av.
Når du laster opp nye bilder, blir bildene tilgjengelige i Memoriaprofilen umiddelbart. Du kan
laste opp bilder fra PC, nettbrett eller telefon.
9
Opprettebildealbum
For å lage et nytt bildealbum, trykk på ’Opprett et album’ oppe til høyre. Du vil da automatisk
komme inn i det nye, tomme albumet.
Legg til en tittel og en beskrivelse som forteller noe om bildene man vil finne i albumet. For å
lagre tittel og informasjon, trykk på ’Lagre albumnavn og beskrivelse’. Når siste endring er lagret
vil knappen bli grå.
Leggetilbilder
Du kan laste opp bilder på to måter:
1. Velge filer fra PC
Klikk på ’Klikk for å laste opp’ i firkanten. Naviger deg til mappen bildet er lagret i, marker
bildet du vil legge inn og last opp.
2. “Drag-and-drop”
Finn frem bildet du vil legge inn, klikk på det og dra det til den stiplede boksen, slipp så
bildet. Bildet blir nå lastet opp.
Tips: Du kan laste opp flere bilder av gangen ved å markere flere bilder, eller “dra og slippe”
flere bilder samtidig.
Når bildene er ferdige å laste opp, kan du legge til bildetekst og velge et forsidebilde.
Forsidebildet vil vises i albumoversikten.
10
Bildetekst
Du kan legge til bildetekst for hvert enkelt bilde. Det kan være nyttig
å legge til informasjon om for eksempel hvem som er på bildet, eller
hvilken situasjon det er tatt i. Bildeteksten lagres automatisk.
Albumforside
For å velge et bilde som albumforside, trykk på ’Albumforside’ under
bildeteksten. Det er albumforsiden som vises i albumoversikten.
Slettebilde(r)
Dersom du vil slette ett eller flere bilder, trykk på selve bildet for å markere det. Bildet markeres
med rød ramme og en hake øverst til venstre, slik som vist nedenfor. Trykk så på knappen
”Slett bilde(r)” over bildene.
Flyttebilde(r)tiletannetalbum
Marker bildet eller bildene du ønsker å flytte ved å klikke på dem, slik som vist over. Trykk så på
”Velg album” i feltet over bildene, og velg hvilket album du ønsker å flytte bildene til.
11
Lagrealbumet
Når det nye albumet er klart, kan du trykke på ’Ferdig’ øverst til høyre for å avslutte
redigeringen. Bilder, bildetekst og albumforside lagres automatisk, men husk å sjekke at du har
lagret tittel og albumbeskrivelse før du avslutter redigeringen.
Sebilderifullskjerm
For å se et bilde i fullskjerm, og bla gjennom albumet, trykk på et av bildene fra oversikten.
Bildet vil nå vises i fullskjerm.
Favorittbilder
I Memoria kan du markere bilder som personen liker ekstra godt som
favorittbilder. Disse bildene vil automatisk vises i et eget album som
heter ’Favorittbilder’. Du kan markere et bilde som favoritt ved å
trykke på stjerneknappen, enten nede til høyre i forhåndsvisningen av
bildet slik vist til venstre, eller øverst til venstre i fullskjermsvisningen
av bildet.
Rotereetbilde
Trykk på roteringsknappen i øverst til venstre i fullskjermsvisning. Roteringen lagres automatisk,
men det kan hende at du må oppdatere nettleseren (F5 eller ctrl+R på PC / ⌘+R på mac) for at
den nye bilderetningen skal vises i bildeoversikten.
NB: Før bildet vises i den nye retningen hos deg, så må det snus og lagres på nytt i våre
servere. Dette kan noen ganger ta en liten stund. Hvis den nye retningen ikke vises med en
gang, sjekk igjen litt senere.
Sletteetalbum
Hvis du ønsker å slette et album, trykk på ’Slett album’ øverst til
høyre i albumoversikten. Trykk så på ’Slett’ under det albumet du
ønsker å slette, og bekreft slettingen ved å klikke på ’Ja’.
Merk: Du kan ikke gjenopprette et bilde eller album etter at det har
blitt slettet.
12
13
Historier
Her kan du legge inn personens livshistorie, meningsfulle og verdifulle hendelser og historier
som de liker å prate om. Dette er også̊ verdifullt for omsorgsarbeidere som vil bli bedre kjent
med personen, og på denne måten skape gode sosiale stunder.
Skriveenhistorie
Trykk på “Skriv ny historie” øverst til høyre på siden. Her kan du legge inn en tittel på historien,
og en dato hvis du vet når det skjedde. Du kan skrive så korte eller lange historier som du vil.
Tips: Historiene trenger ikke å være bare store hendelser, det kan også være små notater om
temaer som personen liker å snakke om. Disse kan være veldig nyttige for de som besøker
personen, eller omsorgsarbeidere som omgås han eller henne i hverdagen.
Leggtilbildeihistorien
For å legge til et bilde i historien din, trykk på ikonet vist til venstre. Velg så hvilket
album du vil hente bildet fra, og trykk på bildet for å sette det inn i historien. Du kan
kun velge mellom bilder som du allerede har lastet opp i et album.
For å flytte bildet til et annet sted i teksten, klikk rett på selve bildet og dra det dit du ønsker å ha
det.
14
Tilpassutseendepåteksten
Når du skriver en historie har du mulighet til å tilpasse tekstens utseende, for eksempel hvis du
vil lage overskrifter underveis eller fremheve noe. Knappene merket H1, H2 osv. gir deg
overskrifter i ulike størrelser. Knappen merket P gjør teksten går til standard utseende. Du kan
også velge fet, kursiv eller understreket tekst ved å trykke på B, I eller U. Her er det bare å
prøve seg frem til du finner en stil du liker.
Husk å Lagre historien din når du er ferdig å skrive, dette gjør du nederst på siden.
Redigere,ellerleggetilmerihistoriensenere
Når historien er ferdig skrevet kan du redigere den ved å klikke på ’Rediger’ oppe til høyre.
15
Meldinger
Her kan du og andre som er tilknyttet Memoriaprofilen sende hilsener til, eller på vegne av
personen. På meldinger finner du også nytt innhold som har blitt lagt inn i Memoriaprofilen.
For å skrive en melding, trykk på ”Send en hilsen” øverst til høyre på siden. Skriv meldingen din,
og trykk på ”send”.
Tips: Det kan være at noen i familien er på ferie og vil sende en liten hilsen til personen, eller
andre som vil fortelle om seier i fotballkampen, ny leilighet eller andre begivenheter. Denne
funksjonen har også ’Pleiere’ tilgang til. Hvis personen ønsker å sende en hilsen til familien sin,
eller å svare på en hilsen, så kan pleierne hjelpe personen med å gjøre dette i Memoria.
Merk:Sombidragsyterkandukunredigereellersletteenhilsenduselvharskrevet.
Administratorenhartilgangtilåsletteallehilsener.
Tilganger
Under Tilganger finner du en oversikt over alle som har tilgang til Memoriaprofilen. Her kan du
også sende invitasjoner på nytt dersom de ikke har kommet frem, og du kan avbryte invitasjoner
hvis du f.eks. har sendt til feil epostadresse.
Uliketypertilganger
I Memoria finnes det ulike typer tilganger:
Bidragsytere er ofte nære relasjoner. Disse har tilgang til å legge til, endre og slette alt innhold
i profilen, bortsett fra selve Memoriaprofilen. Dette er det kun Bidragsyter Admin (den som
opprettet Memoriaprofilen) som kan gjøre.
Pleiere har kun tilgang til å se Memoriaprofilen, men ikke legge til, redigere eller slette innhold.
Pleiere er typisk omsorgsarbeidere, som sykepleiere, hjemmehjelp eller besøksvenner som kan
bruke Memoria til å bli bedre kjent med personen. Pleiere kan markere bilder som favoritter på
vegne av personen, de kan skrive hilsener og de kan invitere andre pleiere, men de har altså
ikke tilgang til å legge til, redigere eller slette annet innhold.
16
InvitereandretilMemoriaprofilen
Hvis du ønsker at andre skal få tilgang til Memoriaprofilen kan du invitere dem til dette.
Bidragsytere inviterer du fra ’Familie og venner’, og fremgangsmåten her er beskrevet under
kapitelet om Familie og venner tidligere. Pleiere inviterer du under Tilganger, klikk på ’Inviter
pleier’ øverst til høyre for å gjøre dette her.
Annet
Endrespråk
For å bytte språk, trykk på flagget oppe til høyre i toppbanneret, slik som vist over. Merk at det
kun er selve programvaren som endrer språk, informasjon du har lagt inn selv vil ikke oversettes
eller endres.
Kontoinnstillinger
Trykk på navnet ditt øverst til høyre for å vise menyen, slik som vist over. Gå til
’Kontoinnstillinger’. Her kan du endre navn og e-postadresse, tilbakestille passordet ditt samt
slette din konto.
Endre epost: Som en ekstra sikkerhet må du bekrefte endringen etter du har byttet
epostadressen på kontoinnstillinger. En epost vil derfor sendes til den nye adressen du
ønsker å bruke, og du må åpne denne og bekrefte endringen for å registrere den nye
adressen.
Endre passord: Som en ekstra sikkerhet sender vi en epost til din registrerte
epostadresse når du vil bytte passord. Fra denne eposten kan du klikke på en link som
lar deg lage et nytt passord.
NB: Dersom du ikke mottar eposten innen noen få minutter, sjekk i søppelpostkassen.
Mineinvitasjoner
Under ‘Mine invitasjoner’ kan du se alle invitasjoner som har blitt sendt til deg, og alle
invitasjoner du har sendt ut. Dersom du ønsker å invitere en person til å koble seg til en
Memoriaprofil, så gjør du dette på den enkelte Memoriaprofil.
17
Kontaktoss!
Vi vil veldig gjerne ha dine tilbakemeldinger, ris, ros, tips og forslag til hvordan Memoria
kan fungere best mulig, og vi håper at du vil dele dine tanker med oss. Du kan chatte
med oss direkte i Memoria på nett ved å trykke på “Kontakt oss” nederst på siden, eller
så kan du kontakte oss på e-post eller telefon.
Web:
www.minmemoria.no
Epost:
[email protected]
Telefon:
+47 975 16 726
18