oppdateringskonferanse for tillitsvalgte

NORSK SYKEPLEIERFORBUND HEDMARK ARRANGERER
OPPDATERINGSKONFERANSE FOR TILLITSVALGTE
14. OG 15. MARS 2017 PÅ SCANDIC ELGSTUA HOTEL ELVERUM
Ansvarlig
0930 - 1000 Ankomst, registrering, kaffe
1000 - 1015 Åpning, introduksjon
Fylkesleder Bente I. Aaland
1015 - 1100 Lokalt lønnsarbeid
Fylkesleder Bente Aaland, Rådgiver Anne Konttorp
1100 - 1115 Pause
1115 - 1200 Hvordan kreve høyere lønn?
Rådgiver Anne K. Konttorp
1200 - 1300 Lunsj
1300 - 1345 Sykepleiekompetanse og bemanning
Fylkesleder Bente I. Aaland
1345 - 1400 Pause
Planlagt vs. faktisk bemanning i
1400 - 1445
kommunehelsetjenesten
1445 - 1515 Pause
Fylkesleder Bente I. Aaland
1515 - 1545 «Trygghetsstandarden»
Lise Krogstad, HTV i Eidskog kommune
1545 - 1645 Aktuelle saker, «tillitsvalgtes time»
Hovedtillitsvalgte, fylkeskontoret
1900
Felles middag
Ons. 15.
Tema
0900 - 1030 Kommunikasjon og samhandling
Ansvarlig
Rådgiver Karoline Johannessen og seniorrådgiver
Morten Kristoffersen fra NSFs hovedkontor
1030 - 1045 Pause
1045 - 1130 Kommunikasjon og samhandling
Karoline Johannessen, Morten Kristoffersen
1130 - 1230 Lunsj
1230 - 1315 Strategisk medlemsarbeid
Karoline Johannessen, Morten Kristoffersen
1315 - 1330 Pause
1330 - 1400 Strategisk medlemsarbeid
1400- 1415
Karoline Johannessen, Morten Kristoffersen
Pause
1415 - 1500 Tillitsvalgtarbeid i praksis
Fylkesleder Bente I. Aaland
Bindende påmelding innen 1. mars via: https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/3254228/12572
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
NORSK SYKEPLEIERFORBUND HEDMARK
Bente Irene Aaland
fylkesleder
Dag 1: Tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte
fra KS
Tema
Dag 2: Tillitsvalgte og
hovedtillitsvalgte fra alle tariffområder
Tirs. 14.