Løkta Kommentarer_regnskap 2016

LØKTA
Kommentarer til Regnskapet
Regnskapet viser et overskudd på kr. 19.830,95 , det viser en økning i utleie fra året før. Vi har gjort
en del vedlikehold ved hjelp av flinke dugnads entusiasters. Dette medfører penger spart. Vi har
avskrevet bygget for kr. 34.000,- og det er snart i kr. 0. Noen nye anskaffelser, Lydsystem, Kjøleskap,
Ny radiolink, Løktas eiendeler selve løkta er har nå en regnskapsmessig verdi på kr. 12.000,- og har
ca. kr. 580.000 på bok.