Techem Compact Ve Data III NRF nr. 4022448

DATABLAD
Radiobasert energimåler
Techem Compact Ve Data III
NRF nr. 4022448
Denne mekaniske energimåleren er optimalisert for måling av varmeforbruk. Ved
hjelp av en innebyggd radiosender er det ikke nødvendig å gå inn i hver enkelt
leilighet for å foreta måleravlesninger da alt registreres automatisk via
fjernavlesning. Måleren er godkjent i henhold til MID standard.
Produktbeskrivelse
Compact Ve er en kombinert måler med regneverk, volumensensor og temperaturføler i
én enhet. Flerstråle-prinsippet garanterer presise og stabile målinger. Via det magnetfrie
vingehjulet og en elektronisk sensor overføres data til regneverket. Energimåleren er
utstyrt med flowretningssensor. Måleren har en levetid på 12 år inklusive reserve.
Den programmerbare energimåleren har 15 visningsfunksjoner f.eks. energi,
skjæringsdato, forbruk, akkumulert forbruk siden skjæringsdato, flow, frem- og
tilbakeløpstemperatur, temperaturdifferanse, volum, periodisk egenkontroll og
diagnoseangivelser for flowretning samt innebyggd temperaturføler.
Bruksområder
• Måling av gulvvarme
• Fordelingsmåling, f.eks i leilighet eller rekkehusbebyggelser, hvor hver leilighet har egen
varmetilførsel
• Måling av total energimengde i eiendommen, hvor energimengden ikke er kjent via
varmeleverandøren f.eks. ved bruk av suppleringsvarme fra oljefyr, brenselsfyr m.m
• Registrering av prossesvarme i produksjonsanlegg
• Måling av forbruk til eksterne bygg (næringsareal) med selvstendig varmetilførsel
• Registrering av energiforbruk i forbindelse med oppvarming via ventilasjonsanlegg
og varmebatterier
Fordeler
•
•
•
•
•
•
•
Radiobasert fjernavlesing, krever ikke adgang til eiendom ved måleravlesning
Presise og stabile målinger
Det digitale displayet viser energiforbruket oppgjort pr. Kwh
Programmerbar energimåler med 15 visningsfunksjoner
Flowretningssensor
Lett montering og utskiftning
Energimåleren leveres som standard til installasjon på retur-kurs, men kan også bestilles til
montering på tur-kurs
• Energimåleren kan monteres horisontalt og vertikalt
• Batteridrevet måler som reduserer installasjonskostnader
• Opp til 6 m. langt kabel til fremløpstemperaturføler, tilbakeløpstemperaturføler er valgfri
integrert eller fri
Tekniske Data Energimåler
Norminell flow qp:
(m³/h)
0,6
Bredde:
1,5
2,5
avhenger av målerhus
Maksimal flow qs:
(l/h)
3.000
1.200
qp/qi (regulerbar):
5.000
1:100, 1:50, 1:25
Horisontal tilløp:
(l/h)
2,5
3
Vertikalt tilløp:
(l/h)
3,5
4
6
Trykktap ved qp:
(bar)
0,10
0,21
0,24
Trykktap ved qs:
(bar)
0,42
0,66
0,92
Gjennomsn.temp. ΘMed:
(°C)
Nominellt trykk PN:
(bar)
5
15 til 90
16
16
16
Målerhus 62 x 2 mm - bygglengde 80 mm og 110 mm
Med avtagbart regneverk
Tekniske Data Regneverk og temperaturføler
Temperaturområde tellerverk O :(°C)
Temperaturdifferanse ∆O:
(K)
1 til 130
3 ... 100
Forbruks beregning ∆O:
(K)
fra 0,2
Omgivelsestemperatur:
(°C)
5 til 55
Omgivelsesbetingelser:
Strømforsyning:
Jvf. DIN EN 1434, Klasse C
Lithium-Batteri 12 år inkl. reserve
Tethetsklasse:
IP 54
Tekniske Data Radiobaseret fjernavlesning - Data III
Fjernavlesningsdata:
Akkumuleret forbruk fra programmering,
*Innstallasjonshøyde uten avtagbart regneverk
Mål for installasjon:
Byggelengde for målerhus 130 mm (qp 2,5)
Uten avtagbart regneverk
Akkumulert forbruk fra skjæringsdato og
statusinformasjon på skjæringsdato
Funksjonsfrekvens:
868,95 MHz
Sendekraft:
3 ... 10 mW
qp qp
1,51,5
qp qp
2,52,5
qp qp
0,60,6
1.000
1.000
Trykktap (mbar)
Med avtagbart regneverk
100100
10 10
100100
1.000
1.000
10.000
10.000
Flow Q (m³/h)
Trykktapskurve
Techem Norge A/S
Hammersborg Torg 3 • 0179 Oslo • www.techem.no
Tlf.: 22 02 14 59 • E-Mail: [email protected]
*Innstallasjonshøyde uten avtagbart
regneverk
Det taes forbehold for feil og endringer
Tilkobling:
Mål for installasjon:
Byggelengde for målerhus 110 mm (qp
0,6/1,5)
Uten avtagbartregneverk