Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS Yrkeserfaring Utdanning

Trym Landa
Partner, Stavanger
M +47 916 33 488
T +47 51 82 32 12
[email protected]
www.svw.no
Ekspertise: Olje og gass, oljeservice/leverandørindustri, eiendom og entreprise, arbeidsrett,
tvisteløsning
Trym Landa har mer enn 20 års erfaring fra advokatbransjen og oljebransjen/leverandørindustrien
hvor han særlig har arbeidet med forhold knyttet til feltutvikling, olje- og gass anskaffelser, bygge- og
modifikasjonsprosjekt, transaksjoner og regulatoriske forhold. I tillegg har Landa omfattende erfaring
med entrepriserett, fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett.
Yrkeserfaring
Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2017-
Executive Director, EY Law
2016-2017
Juridisk Direktør/advokat, Premier Oil Norge AS/Det norske oljeselskap ASA
2014-2016
Senior Legal Counsel/advokat, Aibel AS
2010-2014
Juridisk leder/akkvisisjonssjef, JM Byggholt AS
2010
Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
2005-2009
Senioradvokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
2002-2004
Partner, Advokatfirma Helliesen, Middelthon & Co ANS
1997-2002
Dommerfullmektig, Stavanger tingrett
1996-1997
Advokat/adv.fullm., Advokatfirma Helliesen, Middelthon & Stephansen ANS
1994-1996
Juniorstipendiat, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen
1992-1993
Advokatbevilling
1996
Cand. Jur, Universitetet i Bergen
1994
Publikasjoner
Bruk av tvang under opphold i helse- og sosialinstitusjoner, Det juridiske
fakultets skriftserie nr. 43
1994
Verv
Diverse styreverv
Utdanning
President/Visepresident, Norges tennisforbund
2009-2015
Redaktør, Jussens Venner
1993
Språk
Norsk og engelsk
Annet
Oppnevnt av Norsk Industri som medlem av forhandlingsutvalget for ny
standardkontrakt for oljebransjen (NTK15MOD)
2013-2014
Foreleser i juridisk fag, Handelshøyskolen BI
1998-2009
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS