BABYSANG - Den norske kirke

BABYSANG
Kongsberg kirke
våren 2017
Velkommen til babysang
Babysang er et tilbud til deg som er hjemme med baby i barselpermisjon.
Vi synger kjente og nye sanger, lærer rim og regler og spiller på rytmeinstrumenter. Varighet ca 30-45 min. Vi møtes i Kongsberg kirke annenhver
torsdag kl. 11:00 (kirken er åpen fra 10:30).
Babysang våren 2017
12. jan. • 19. jan. • 9. febr. • 23. febr. • 9. mars
22. mars (onsdag) • 6. april • 20. april. • 4. mai.
18. mai. • 1. juni. • 8. juni (vuggegudstjeneste)
Etter sangstunden samler vi oss til lunsj. Ta gjerne
med niste, så ordner vi drikke. Tilbudet er gratis ingen deltakeravgift.
Påmelding:
www.kirken.no/kongsberg/babysang
Velkommen til babysang - en time som er
satt av til deg og barnet ditt der båndet
dere imellom står i fokus.
Musikalsk hilsen fra
Helene & Inger Johanne
Menighetspedagoger i Kongsberg og Sandsvær
Kontakt oss på 32 86 60 30 eller
[email protected]
«Størst av alt» er en trosopplæringsreform i Den norske kirke som Stortinget v
i de lokale menighetene. Kongsberg Kirkelige Fellesråd fikk tildelt troso
«Kjære Gud jeg har det godt.
Takk for alt som jeg har fått»
Babysang
• Å la barna kjenne glede ved rytme, bevegelse og musikk
• Et sosial treffsted for foreldre med små barn
• Barnet elsker din stemme, enten du mener du kan
synge eller ikke. Alt som skal til for at barnet skal ha
en positiv opplevelse, er at du er tilstede
og gir av deg selv.
«Hvert barn som kommer til verden
er et unikt mesterverk fra Guds hånd»
Babysang et ledd i vår lokale trosopplæringsplan
og invitasjonen sendes ut til medlemmer og til barn som
er tilhørige i Den norske kirke (Kirkelovens § 3).
vedtok i 2003. Gud gir – vi deler er overskriften og ulike breddetiltak tilbys alle døpte fra 0-18 år
opplæringsmidler i 2014 og starter opp arbeidet i Kongsberg og Sandsvær i 2015-2016.
DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelleKongsberg
menighetsråd/fellesråd