Innkalling 20.4.17_Årsmøte UE Møre og

Til medlemmene i
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Innkalling til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Tid: Torsdag 20. april 2017. kl. 12.00 - 14.00.
Stad: Fylkeshuset, Molde.
Rom 103 v/resepsjonen 1.etg.
Dagsorden:
1. Åpning
2. Registrering
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Konstituering:
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 til å underskrive protokollen
5. Årsmelding 2016
6. Regnskap 2016
7. Budsjett for 2017
8. Innkomne saker
9. Valg
10.Valg av representant til årsmøtet i UE Norge.
For styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Kine Berild Norheim
Styreleder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Påmelding til årsmøtet (bruk telefon eller e-post):
Fra vår virksomhet kommer:
………………………………………..
Navn på virksomhet
………………………………
Person
Frist for påmelding: 3. april 2017
Saker til årsmøtet må være styret i hende før 20. mars.
Sakspapir blir lagt ut på: www.ue.no /Møre og Romsdal/kalender /20.4.17
Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal,
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset 6404 Molde
Tlf. 95065524
E-post: [email protected]