Lillebjørn - Larvik kommune

Lillebjørn Lillebjør
Sist oppdatert: 09.02.
Lillebjørn er en avdeling for barn i aldere ­3 år. Det er 16 barn på avdeling. Fokusområdet er natur og uteliv. Vi er med i Larvik kommunes realfag prosjekt og tema for dette er tall og tellin
Dette barnehageåret jobber vi med De tre bukkene Bru
Rita Fremstad
Pedagogisk leder med avdelingsansvar
Hilde Kristin H. Grønn
Pedagogisk leder
Kirsti Anthonissen
Pedagogisk medarbeider
Randi Kristiansen
Pedagogisk medarbeider
Larvik kommune
Page 1 / 1