Superonsdag medlemsbrosjyre våren 2017

Superonsdag
FAKTURA MED INFO OM BETALING AV
MEDLEMSKONTINGENT FOR TONSEN
SUPERONSDAG & SUPERKIDZ
PRISER VÅREN 2017:
Semester for 1 barn:
Semester for 2 barn eller mer (søsken)
600,- kroner
900,- kroner
NB! BETALINGEN MÅ ALLTID MERKES MED
BARNAS FULLE NAVN OG FØDSELSDATO
Betal med nettbank eller vipps det over…
Kontonummer 6039. 08. 00366 – Husk betalingsinfo!
Vipps 87532 – Husk betalingsinfo!
Tonsen Superonsdag, PB 28 Årvoll, 0515 Oslo. Org.nr 997 717 082
Mail: [email protected]
Superonsdag er tilknyttet Norges KFUK-KFUM og medlemmer i Superonsdag & Superkidz er
også medlemmer i KFUK-KFUM. KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon
tilknyttet den verdensvide YMCA- og YWCA-bevegelsen.
Medlemskontingenten for dette semester inkluderer også et medlemskap for barna i KFUKKFUM som er gyldig i hele 2017. Den delen av kontingenten som går til KFUK-KFUM er på
kroner 150,- per barn. Mer info om medlemsfordeler på http://kfuk-kfum.no